Sản phẩm - Chuyên cung cấp các thiết bị tự động hoá PLC, HMI, Cảm Biến, Biến Tần

Sản phẩm - Chuyên cung cấp các thiết bị tự động hoá PLC, HMI, Cảm Biến, Biến Tần

Sản phẩm - Chuyên cung cấp các thiết bị tự động hoá PLC, HMI, Cảm Biến, Biến Tần

Sản phẩm - Chuyên cung cấp các thiết bị tự động hoá PLC, HMI, Cảm Biến, Biến Tần

Sản phẩm - Chuyên cung cấp các thiết bị tự động hoá PLC, HMI, Cảm Biến, Biến Tần
Sản phẩm - Chuyên cung cấp các thiết bị tự động hoá PLC, HMI, Cảm Biến, Biến Tần

Sản phẩm

NEW
PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A

FX3U-48MT/ES-A. 24 ngõ vào DC, 24 ngõ ra Transistor Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps
FX3U-48MT/ES-A. 24 ngõ vào DC, 24 ngõ ra Transistor Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz, tốc độ xử lý 0.065 μs, bộ nhớ 64K steps
7.500.000 vnđ
Giá: 6.400.000 vnđ
NEW
Mô Đun Ngõ Vào Analog PLC Mitsubishi FX3U-4AD

Mô Đun Ngõ Vào Analog PLC Mitsubishi FX3U-4AD

FX3U-4AD. 4 kênh vào Analog, dãy Analog -10 ~ +10Vdc, 4~20mA, -20mA ~ +20mA, độ phân giải 16 bit
FX3U-4AD. 4 kênh vào Analog, dãy Analog -10 ~ +10Vdc, 4~20mA, -20mA ~ +20mA, độ phân giải 16 bit
4.500.000 vnđ
Giá: 3.500.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM

FX3SA-10MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-10MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
2.000.000 vnđ
Giá: 1.900.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM

FX3SA-10MR-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-10MR-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
1.950.000 vnđ
Giá: 1.850.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM

FX3GA-40MT-CM. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Transistor, mở rộng được I/O, bộ nhớ chương trình 32K steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
FX3GA-40MT-CM. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Transistor, mở rộng được I/O, bộ nhớ chương trình 32K steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
4.200.000 vnđ
Giá: 3.900.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM

FX3GA-24MT-CM. 14 ngõ vào DC, 10 ngõ ra Transistor, mở rộng được I/O, bộ nhớ chương trình 32K steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
FX3GA-24MT-CM. 14 ngõ vào DC, 10 ngõ ra Transistor, mở rộng được I/O, bộ nhớ chương trình 32K steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
3.600.000 vnđ
Giá: 3.400.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM

FX3GA-24MR-CM. 14 ngõ vào DC, 10 ngõ ra Relay, mở rộng được I/O, bộ nhớ chương trình 32K steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
FX3GA-24MR-CM. 14 ngõ vào DC, 10 ngõ ra Relay, mở rộng được I/O, bộ nhớ chương trình 32K steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
3.600.000 vnđ
Giá: 3.300.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-30MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-30MT-CM

FX3SA-30MT-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-30MT-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
3.300.000 vnđ
Giá: 3.200.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-30MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-30MR-CM

FX3SA-30MR-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-30MR-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
3.300.000 vnđ
Giá: 3.150.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-20MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-20MT-CM

FX3SA-20MT-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-20MT-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
2.700.000 vnđ
Giá: 2.600.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-20MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-20MR-CM

FX3SA-20MR-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-20MR-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
2.700.000 vnđ
Giá: 2.550.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM

FX3SA-14MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-14MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz, bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21us, nguồn cấp 100-240VAC
2.300.000 vnđ
Giá: 2.150.000 vnđ
chat