PLC Omron - Array

PLC Omron - Array

PLC Omron - Array

PLC Omron - Array

PLC Omron - Array
PLC Omron - Array

PLC Omron

NEW
Pin PLC OMRON  CP1W-BAT01

Pin PLC OMRON CP1W-BAT01

CP1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
CP1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
200.000 vnđ
Giá: 180.000 vnđ
NEW
Pin PLC OMRON  CP1W-BAT01

Pin PLC OMRON CP1W-BAT01

CP1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
CP1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
Giá: 300.000 vnđ
NEW
Pin PLC OMRON  CPM2A-BAT01

Pin PLC OMRON CPM2A-BAT01

CPM2A-BAT01. Pin nguồn PLC Omron CPM2A, CJ1G, loại Pin Lithium. Mới 100%.
CPM2A-BAT01. Pin nguồn PLC Omron CPM2A, CJ1G, loại Pin Lithium. Mới 100%.
Giá: 180.000 vnđ
NEW
Pin PLC OMRON C500-BAT08

Pin PLC OMRON C500-BAT08

C500-BAT08 (3G2A9-BAT08). Pin nguồn cho PLC Omron dòng CQM1, loại Pin Lithium. Mới 100%.
C500-BAT08 (3G2A9-BAT08). Pin nguồn cho PLC Omron dòng CQM1, loại Pin Lithium. Mới 100%.
NEW
Bo Truyền Thông RS-232C PLC OMRON CP1W-CIF01

Bo Truyền Thông RS-232C PLC OMRON CP1W-CIF01

CP1W-CIF01. Mở rộng cổng RS-232C cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%.
CP1W-CIF01. Mở rộng cổng RS-232C cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%.
700.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
NEW
Bo Truyền Thông RS422A/485 PLC OMRON CP1W-CIF11

Bo Truyền Thông RS422A/485 PLC OMRON CP1W-CIF11

CP1W-CIF11. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 50m. Mới 100%.
CP1W-CIF11. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 50m. Mới 100%.
700.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-E20SDR-A

PLC Omron CP1E-E20SDR-A

CP1E-E20SDR-A. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 2Ksteps, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-E20SDR-A. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 2Ksteps, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
Giá: 1.800.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-E30SDR-A

PLC Omron CP1E-E30SDR-A

CP1E-E30SDR-A. 18 ngõ vào DC, 12 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 2Ksteps, hỗ trợ mở rộng I/O, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-E30SDR-A. 18 ngõ vào DC, 12 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 2Ksteps, hỗ trợ mở rộng I/O, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
Giá: 2.200.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-E40SDR-A

PLC Omron CP1E-E40SDR-A

CP1E-E40SDR-A. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 2Ksteps, hỗ trợ mở rộng I/O, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-E40SDR-A. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 2Ksteps, hỗ trợ mở rộng I/O, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
Giá: 2.600.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-E60SDR-A

PLC Omron CP1E-E60SDR-A

CP1E-E60SDR-A. 36 ngõ vào DC, 24 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 2Ksteps, hỗ trợ mở rộng I/O, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-E60SDR-A. 36 ngõ vào DC, 24 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 2Ksteps, hỗ trợ mở rộng I/O, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
Giá: 4.100.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N20DR-A

PLC Omron CP1E-N20DR-A

CP1E-N20DR-A. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N20DR-A. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
Giá: 2.500.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N20DT-D

PLC Omron CP1E-N20DT-D

CP1E-N20DT-D. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N20DT-D. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, fullbox.
Giá: 2.500.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N30SDR-A

PLC Omron CP1E-N30SDR-A

CP1E-N30SDR-A. 18 ngõ vào DC, 12 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N30SDR-A. 18 ngõ vào DC, 12 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
3.200.000 vnđ
Giá: 3.000.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N30SDT-D

PLC Omron CP1E-N30SDT-D

CP1E-N30SDT-D. 18 ngõ vào DC, 12 ngõ ra Transistor, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N30SDT-D. 18 ngõ vào DC, 12 ngõ ra Transistor, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
3.200.000 vnđ
Giá: 3.000.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N40SDR-A

PLC Omron CP1E-N40SDR-A

CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%
CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%
Giá: 3.700.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N40SDT-D

PLC Omron CP1E-N40SDT-D

CP1E-N40SDT-D. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Transistor, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox
CP1E-N40SDT-D. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Transistor, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox
Giá: 3.700.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N60SDR-A

PLC Omron CP1E-N60SDR-A

CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC, 24 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%
CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC, 24 ngõ ra Relay, bộ nhớ chương trình 8Ksteps, có cổng RS-232, nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%
Giá: 4.700.000 vnđ
NEW
PLC OMRON CP1L-M30DR-A

PLC OMRON CP1L-M30DR-A

CP1L-M30DR-A. 18 ngõ vào DC, 12 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý, bộ nhớ. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, Fullbox.
CP1L-M30DR-A. 18 ngõ vào DC, 12 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý, bộ nhớ. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, Fullbox.
NEW
PLC Omron CP1H-X40DT-D

PLC Omron CP1H-X40DT-D

CP1H-X40DT-D. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Transistor, 2 ngõ phát xung 100kHz, 2 ngõ 30kHz, tốc độ 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps . Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, Fullbox
CP1H-X40DT-D. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Transistor, 2 ngõ phát xung 100kHz, 2 ngõ 30kHz, tốc độ 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps . Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, Fullbox
Giá: 6.500.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1H-X40DR-A

PLC Omron CP1H-X40DR-A

CP1H-X40DR-A. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, Fullbox
CP1H-X40DR-A. 24 ngõ vào DC, 16 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, Fullbox
Giá: 6.500.000 vnđ
NEW
Mô Đun Ngõ vào Analog  PLC Omron CP1W-AD041

Mô Đun Ngõ vào Analog PLC Omron CP1W-AD041

CP1W-AD041. 4 ngõ vào Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 1/6000. Mới 100%, Fullbox.
CP1W-AD041. 4 ngõ vào Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 1/6000. Mới 100%, Fullbox.
3.500.000 vnđ
Giá: 3.400.000 vnđ
NEW
Mô Đun Ngõ vào Analog  PLC OMRON CP1W-AD042

Mô Đun Ngõ vào Analog PLC OMRON CP1W-AD042

CP1W-AD042. 4 ngõ vào Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox.
CP1W-AD042. 4 ngõ vào Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox.
3.000.000 vnđ
Giá: 2.900.000 vnđ
NEW
Mô Đun Ngõ Ra Analog  PLC OMRON CP1W-DA041

Mô Đun Ngõ Ra Analog PLC OMRON CP1W-DA041

CP1W-DA041. 4 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/6000, dãy Analog 1-5V, 0-10V, +/-10V, 0-20mA, 4-20mA. Mới 100%, fullbox.
CP1W-DA041. 4 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/6000, dãy Analog 1-5V, 0-10V, +/-10V, 0-20mA, 4-20mA. Mới 100%, fullbox.
Giá: 3.600.000 vnđ
NEW
Mô Đun Ngõ Ra Analog  PLC Omron CP1W-DA042

Mô Đun Ngõ Ra Analog PLC Omron CP1W-DA042

CP1W-DA042. 4 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/12000, dãy Analog 1-5V, 0-10V, +/-10V, 0-20mA, 4-20mA. Mới 100%, fullbox.
CP1W-DA042. 4 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/12000, dãy Analog 1-5V, 0-10V, +/-10V, 0-20mA, 4-20mA. Mới 100%, fullbox.
3.500.000 vnđ
Giá: 3.300.000 vnđ
NEW
Mô Đun Analog OMRON CP1W-MAD42

Mô Đun Analog OMRON CP1W-MAD42

CP1W-MAD42. 4 ngõ vào và 2 ngõ ra Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA, độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox
CP1W-MAD42. 4 ngõ vào và 2 ngõ ra Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA, độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox
Giá: 3.800.000 vnđ
NEW
Mô Đun Analog OMRON CP1W-MAD44

Mô Đun Analog OMRON CP1W-MAD44

CP1W-MAD44. 4 ngõ vào và 4 ngõ ra Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA, độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox.
CP1W-MAD44. 4 ngõ vào và 4 ngõ ra Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA, độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox.
chat