GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI - Tự động hoá Quận 5 HCM

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI - Tự động hoá Quận 5 HCM

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI - Tự động hoá Quận 5 HCM

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI - Tự động hoá Quận 5 HCM

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI - Tự động hoá Quận 5 HCM
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI - Tự động hoá Quận 5 HCM

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

22-09-2018

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Cửa hàng và nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và hỗ trợ về khiếu nại của Người Sử Dụng

Khi phát sinh khiếu nại, hình thức giải quyết đầu tiên sẽ được cửa hàng ưu tiên áp dụng là thương lượng và hòa giải giữa các bên nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên, tiết kiệm thời gian giải quyết và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng từ khiếu nại đến hoạt động kinh doanh của mỗi bên

Khi phát sinh khiếu nại, Người Sử Dụng Dịch Vụ thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Gửi khiếu nại trực tiếp tới cho cửa hàng bằng cách: gọi vào số điện thoại 0979 798 052, hoặc gửi email tới vattutudonghoa@gmail.com hoặc giang.le@vattutudonghoa.com.

Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Cửa hàng sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Cửa hàng tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, đề nghị Người Sử Dụng cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại sang cho Nhà Cung Cấp.

Bước 3: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc công việc của bước 2, Nhà Cung Cấp sẽ đưa ra ý kiến và biện pháp giải quyết đối với khiếu nại của Người Sử Dụng.

Bước 4: Nếu Người Sử Dụng đồng ý với biện pháp giải quyết của Nhà Cung Cấp, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Sử Dụng không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Nhà Cung Cấp, Cửa hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên để thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai bên.

Bước 5: Nếu hai bên không thể hòa giải và thương lượng được khiếu nại trong khoảng thời gian hòa giải được quy định nêu trên thì Người Sử Dụng Dịch Vụ có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.


Thông tin khác

Danh mục sản phẩm

Tin tức

chat