Cảm Biến Quang Omron - Array

Cảm Biến Quang Omron - Array

Cảm Biến Quang Omron - Array

Cảm Biến Quang Omron - Array

Cảm Biến Quang Omron - Array
Cảm Biến Quang Omron - Array

Cảm Biến Quang Omron

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670

EE-SX670. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX670. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
160.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670A

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670A

EE-SX670A. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX670A. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
160.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX671A

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX671A

EE-SX671A. L-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX671A. L-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
160.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX672

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX672

EE-SX672. T-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX672. T-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
160.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX672A

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX672A

EE-SX672A. T-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX672A. T-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
175.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX673A

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX673A

EE-SX673A. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX673A. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
160.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX674A

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX674A

EE-SX674A. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
EE-SX674A. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
Giá: 160.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670-WR

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670-WR

EE-SX670-WR. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng, tích hợp sẵn cáp dài 1m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
EE-SX670-WR. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng, tích hợp sẵn cáp dài 1m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 250.000 vnđ
Cảm biến quang chữ U Omron E3S-GS3E4 2m

Cảm biến quang chữ U Omron E3S-GS3E4 2m

E3S-GS3E4 2m. Cảm biến chữ U, khoảng rộng cảm biến 30mm, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Cáp dài 2m
E3S-GS3E4 2m. Cảm biến chữ U, khoảng rộng cảm biến 30mm, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Cáp dài 2m
Giá: 1.350.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3Z-D61 2m

Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3Z-D61 2m

E3Z-D61 2m. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 5-100mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
E3Z-D61 2m. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 5-100mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
600.000 vnđ
Giá: 580.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3Z-D62 2m

Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3Z-D62 2m

E3Z-D62 2m. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách max 1m. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
E3Z-D62 2m. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách max 1m. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
600.000 vnđ
Giá: 580.000 vnđ
Cảm biến quang Omron - BGS photoelectric E3Z-LS61 2m

Cảm biến quang Omron - BGS photoelectric E3Z-LS61 2m

E3Z-LS61 2m. Cảm biến vật và vật nền, BGS 20-200mm, FGS 40 đến >200mm, ngõ ra NPN Light/Dark ON
E3Z-LS61 2m. Cảm biến vật và vật nền, BGS 20-200mm, FGS 40 đến >200mm, ngõ ra NPN Light/Dark ON
800.000 vnđ
Giá: 700.000 vnđ
Cảm Biến Quang Phản Xạ Gương Omron E3Z-R61 2m

Cảm Biến Quang Phản Xạ Gương Omron E3Z-R61 2m

E3Z-R61 2m. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3-4m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC.
E3Z-R61 2m. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3-4m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC.
650.000 vnđ
Giá: 620.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Omron E3Z-T61 2m

Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Omron E3Z-T61 2m

E3Z-T61 2m. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 15m. ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
E3Z-T61 2m. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 15m. ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
650.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Omron E3Z-T62 2m

Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Omron E3Z-T62 2m

E3Z-T62 2M. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 30m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
E3Z-T62 2M. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 30m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
1.800.000 vnđ
Giá: 1.200.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3FA-DN11 2M

Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3FA-DN11 2M

E3FA-DN11 2M. Cảm biến quang thu phát chung M18x30.5mm, khoảng cách 5-100 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 10-30VDC
E3FA-DN11 2M. Cảm biến quang thu phát chung M18x30.5mm, khoảng cách 5-100 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 10-30VDC
500.000 vnđ
Giá: 450.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3FA-DN12 2M

Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3FA-DN12 2M

E3FA-DN12 2M. Cảm biến quang thu phát chung M18x30.5mm, khoảng cách max 300 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 10-30VDC
E3FA-DN12 2M. Cảm biến quang thu phát chung M18x30.5mm, khoảng cách max 300 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 10-30VDC
500.000 vnđ
Giá: 460.000 vnđ
Gương Phản Xạ Omron E39-R1

Gương Phản Xạ Omron E39-R1

E39-R1. Kích thước 59.9 x 40.3 x 7.5mm. Sử dụng làm gương phản xa cho cảm biến quang E3Z-R61, E3Z-R81
E39-R1. Kích thước 59.9 x 40.3 x 7.5mm. Sử dụng làm gương phản xa cho cảm biến quang E3Z-R61, E3Z-R81
90.000 vnđ
Giá: 80.000 vnđ
chat