Cảm Biến Quang Panasonic - Array

Cảm Biến Quang Panasonic - Array

Cảm Biến Quang Panasonic - Array

Cảm Biến Quang Panasonic - Array

Cảm Biến Quang Panasonic - Array
Cảm Biến Quang Panasonic - Array

Cảm Biến Quang Panasonic

NEW
Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-424

Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-424

CX-424. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 100 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
CX-424. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 100 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
520.000 vnđ
Giá: 480.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-421

Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-421

CX-421. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 300 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
CX-421. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 300 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
520.000 vnđ
Giá: 480.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-422

Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-422

CX-422. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 800 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
CX-422. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 800 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
520.000 vnđ
Giá: 480.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Quang Phản xạ gương Panasonic CX-491

Cảm Biến Quang Phản xạ gương Panasonic CX-491

CX-491. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
CX-491. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
550.000 vnđ
Giá: 500.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát riêng Panasonic CX-411

Cảm Biến Quang Thu Phát riêng Panasonic CX-411

CX-411. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 10m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON, nguồn cấp 12-24VDC
CX-411. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 10m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON, nguồn cấp 12-24VDC
550.000 vnđ
Giá: 500.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Màu Panasonic LX-101

Cảm Biến Màu Panasonic LX-101

LX-101. Cảm biến màu, hiển thị LED, chọn được 3 nguồn sáng Red Green Blue. Khoảng cách cảm biến 10 +/-3mm. 2 Ngõ ra NPN. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
LX-101. Cảm biến màu, hiển thị LED, chọn được 3 nguồn sáng Red Green Blue. Khoảng cách cảm biến 10 +/-3mm. 2 Ngõ ra NPN. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.700.000 vnđ
Giá: 2.300.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Màu Panasonic LX-101-P

Cảm Biến Màu Panasonic LX-101-P

LX-101-P. Cảm biến màu, hiển thị LED, chọn được 3 nguồn sáng Red Green Blue. Khoảng cách cảm biến 10 +/-3mm. 2 Ngõ ra PNP. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
LX-101-P. Cảm biến màu, hiển thị LED, chọn được 3 nguồn sáng Red Green Blue. Khoảng cách cảm biến 10 +/-3mm. 2 Ngõ ra PNP. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.000.000 vnđ
Giá: 2.700.000 vnđ
chat