Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array

Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array

Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array

Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array

Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array
Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array

Cảm Biến Sợi Quang Keyence

NEW
Sợi Cảm Biến Quang Keyence FU-35FA

Sợi Cảm Biến Quang Keyence FU-35FA

FU-35FA. Thu phát chung, size M3, khoảng cách cảm biến max 110mm đến 550mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 1m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FU-35FA. Thu phát chung, size M3, khoảng cách cảm biến max 110mm đến 550mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 1m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 280.000 vnđ
NEW
Sợi Cảm Biến Quang Keyence FU-66

Sợi Cảm Biến Quang Keyence FU-66

FU-66. Thu phát chung, size M4, khoảng cách cảm biến max 300mm đến 1100mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FU-66. Thu phát chung, size M4, khoảng cách cảm biến max 300mm đến 1100mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 280.000 vnđ
NEW
Sợi Cảm Biến Quang Keyence FU-77

Sợi Cảm Biến Quang Keyence FU-77

FU-77. 1 Thu 1 phát, size M4, khoảng cách cảm biến 880-3600mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FU-77. 1 Thu 1 phát, size M4, khoảng cách cảm biến 880-3600mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 280.000 vnđ
NEW
Sợi Cảm Biến Quang Keyence FU-7F

Sợi Cảm Biến Quang Keyence FU-7F

FU-7F. 1 Thu 1 phát, size M4, khoảng cách cảm biến 1100-3600mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FU-7F. 1 Thu 1 phát, size M4, khoảng cách cảm biến 1100-3600mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 280.000 vnđ
chat