Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array

Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array

Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array

Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array

Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array
Cảm Biến Sợi Quang Keyence - Array

Cảm Biến Sợi Quang Keyence

NEW
Sợi Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Keyence FU-35FA

Sợi Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Keyence FU-35FA

FU-35FA. Thu phát chung, size M3, khoảng cách cảm biến max 110mm đến 550mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 1m