Cáp Lập Trình Siemens - Array

Cáp Lập Trình Siemens - Array

Cáp Lập Trình Siemens - Array

Cáp Lập Trình Siemens - Array

Cáp Lập Trình Siemens - Array
Cáp Lập Trình Siemens - Array

Cáp Lập Trình Siemens

Cáp cat.6 UTP ethernet RJ45 3M

Cáp cat.6 UTP ethernet RJ45 3M

cat.6 UTP ethernet RJ45 3M. Chiều dài cáp 3 mét. Sử dụng kết nối mạng, lập trình plc Siemens S7-1200
cat.6 UTP ethernet RJ45 3M. Chiều dài cáp 3 mét. Sử dụng kết nối mạng, lập trình plc Siemens S7-1200
Giá: 100.000 vnđ
Cáp COM Lập trình PLC Siemens LOGO!PC

Cáp COM Lập trình PLC Siemens LOGO!PC

LOGO!PC. Lập trình PLC LOGO giao tiếp với PC qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox
LOGO!PC. Lập trình PLC LOGO giao tiếp với PC qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox
Giá: 350.000 vnđ
Cáp USB Lập Trình PLC LOGO Siemens LOGO!USB

Cáp USB Lập Trình PLC LOGO Siemens LOGO!USB

LOGO!USB. Lập trình PLC Siemens dòng LOGO, giao tiếp với máy tính thông qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, Vista, Win 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
LOGO!USB. Lập trình PLC Siemens dòng LOGO, giao tiếp với máy tính thông qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, Vista, Win 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 500.000 vnđ
Cáp Lập Trình PLC Siemens S7-200 USB-PPI

Cáp Lập Trình PLC Siemens S7-200 USB-PPI

USB-PPI. Cáp lập trình Siemens PLC S7-200 và HMI, kết nối với PC thông qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64 bit)
USB-PPI. Cáp lập trình Siemens PLC S7-200 và HMI, kết nối với PC thông qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64 bit)
Giá: 300.000 vnđ
Cáp Lập Trình PLC Siemens S7-200 USB-PPI

Cáp Lập Trình PLC Siemens S7-200 USB-PPI

USB-PPI. Cáp lập trình PLC Siemens S7-200 và HMI Siemens, kết nối với PC thông qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64 bit)
USB-PPI. Cáp lập trình PLC Siemens S7-200 và HMI Siemens, kết nối với PC thông qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64 bit)
400.000 vnđ
Giá: 350.000 vnđ
Cáp Lập Trình PLC Siemens S7-200 3DB30

Cáp Lập Trình PLC Siemens S7-200 3DB30

3DB30. Cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, khai báo Port PLC là USB. Tự dò Driver. Tốc độ truyền max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64 bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
3DB30. Cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, khai báo Port PLC là USB. Tự dò Driver. Tốc độ truyền max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64 bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 630.000 vnđ
Cáp PLC Siemens S7-200 6ES7 3DB30+

Cáp PLC Siemens S7-200 6ES7 3DB30+

3DB30+. Cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, S7-200 Smart, HMI, khai báo Port PLC là USB. Tốc độ truyền thông max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64bit)
3DB30+. Cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, S7-200 Smart, HMI, khai báo Port PLC là USB. Tốc độ truyền thông max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64bit)
Giá: 900.000 vnđ
Cáp PLC Siemens S7-200 6ES7 901-3DB30-0XA0

Cáp PLC Siemens S7-200 6ES7 901-3DB30-0XA0

6ES7 901-3DB30-0XA0, 100% tương thích bản gốc, cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, khai báo Port PLC là USB. Tốc độ truyền thông max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64bit)
6ES7 901-3DB30-0XA0, 100% tương thích bản gốc, cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, khai báo Port PLC là USB. Tốc độ truyền thông max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64bit)
Giá: 1.100.000 vnđ
Cáp RS-232 PLC Siemens S7-200 901-3CB30-0XA0

Cáp RS-232 PLC Siemens S7-200 901-3CB30-0XA0

901-3CB30-0XA0. Lập trình PLC Siemens S7-200 và HMI, jack chữ L, giao tiếp với PC thông qua cổng COM, thiết kế cách ly quang, thu thập dữ liệu liên tục, dài 5m
901-3CB30-0XA0. Lập trình PLC Siemens S7-200 và HMI, jack chữ L, giao tiếp với PC thông qua cổng COM, thiết kế cách ly quang, thu thập dữ liệu liên tục, dài 5m
Giá: 1.400.000 vnđ
Cáp PLC Siemens S7-200 6ES7 901-3CB30-0XA0

Cáp PLC Siemens S7-200 6ES7 901-3CB30-0XA0

6ES7 901-3CB30-0XA0. Lập trình PLC Siemens S7-200, HMI, giao tiếp với PC thông qua cổng COM, thiết kế cách ly quang (Isolated), thu thập dữ liệu liên tục, dài 5m
6ES7 901-3CB30-0XA0. Lập trình PLC Siemens S7-200, HMI, giao tiếp với PC thông qua cổng COM, thiết kế cách ly quang (Isolated), thu thập dữ liệu liên tục, dài 5m
Cáp PLC Siemens S7-200/300/400 0CB20

Cáp PLC Siemens S7-200/300/400 0CB20

0CB20 (6ES7 972-0CB20-0XA0). Thiết kế không cách ly. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 và HMI TP, OP, MP. Khai báo giao tiếp USB port, không tạo COM ảo. Cáp dài 2.5m
0CB20 (6ES7 972-0CB20-0XA0). Thiết kế không cách ly. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 và HMI TP, OP, MP. Khai báo giao tiếp USB port, không tạo COM ảo. Cáp dài 2.5m
900.000 vnđ
Giá: 700.000 vnđ
Cáp PLC Siemens S7-200/300/400 0CB20+

Cáp PLC Siemens S7-200/300/400 0CB20+

0CB20+ (6ES7 972-0CB20-0XA0). Thiết kế cách ly. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 và HMI TP, OP, MP. Khai báo giao tiếp USB port, không tạo COM ảo. Cáp dài 4.5m
0CB20+ (6ES7 972-0CB20-0XA0). Thiết kế cách ly. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 và HMI TP, OP, MP. Khai báo giao tiếp USB port, không tạo COM ảo. Cáp dài 4.5m
1.100.000 vnđ
Giá: 900.000 vnđ
Cáp PLC Siemens S7-200/300/400 0CB20+

Cáp PLC Siemens S7-200/300/400 0CB20+

0CB20+ (6ES7 972-0CB20-0XA0). Thiết kế cách ly. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 và HMI TP, OP, MP. Khai báo giao tiếp USB port, không tạo COM ảo. Cáp dài 4.5m
0CB20+ (6ES7 972-0CB20-0XA0). Thiết kế cách ly. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 và HMI TP, OP, MP. Khai báo giao tiếp USB port, không tạo COM ảo. Cáp dài 4.5m
1.500.000 vnđ
Giá: 1.400.000 vnđ
Cáp PLC Siemens S7-200/300/400 S7972-0CB20-0XA0

Cáp PLC Siemens S7-200/300/400 S7972-0CB20-0XA0

S7972-0CB20-0XA0. Thiết kế cách ly. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 và HMI TP, OP, MP. Khai báo giao tiếp USB port, không tạo COM ảo. Cáp dài 5m
S7972-0CB20-0XA0. Thiết kế cách ly. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 và HMI TP, OP, MP. Khai báo giao tiếp USB port, không tạo COM ảo. Cáp dài 5m
1.200.000 vnđ
Giá: 950.000 vnđ
Cáp PLC Siemens S7-200/300/400 6GK 1571-0BA00-0AA0

Cáp PLC Siemens S7-200/300/400 6GK 1571-0BA00-0AA0

6GK 1571-0BA00-0AA0. Thiết kế cách ly. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 và HMI TP, OP, MP. Khai báo giao tiếp USB port, không tạo COM ảo. Cáp dài 5m
6GK 1571-0BA00-0AA0. Thiết kế cách ly. Cáp lập trình PLC S7-200/300/400 và HMI TP, OP, MP. Khai báo giao tiếp USB port, không tạo COM ảo. Cáp dài 5m
1.200.000 vnđ
Giá: 1.100.000 vnđ
Cáp COM Lập Trình PLC Siemens S5 PC-TTY

Cáp COM Lập Trình PLC Siemens S5 PC-TTY

PC-TTY. Lập trình PLC Siemens S5, Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
PC-TTY. Lập trình PLC Siemens S5, Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 500.000 vnđ
Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Siemens USB-TP485

Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Siemens USB-TP485

USB-TP485. Cáp lập trình màn hình cảm ứng Siemens Smart-700, TP177. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-TP485. Cáp lập trình màn hình cảm ứng Siemens Smart-700, TP177. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 500.000 vnđ
chat