Cáp Lập Trình Mitsubishi - Array

Cáp Lập Trình Mitsubishi - Array

Cáp Lập Trình Mitsubishi - Array

Cáp Lập Trình Mitsubishi - Array

Cáp Lập Trình Mitsubishi - Array
Cáp Lập Trình Mitsubishi - Array

Cáp Lập Trình Mitsubishi

Cáp USB Lập Trình HMI & PLC Mitsubishi GT09-C30USB-5P

Cáp USB Lập Trình HMI & PLC Mitsubishi GT09-C30USB-5P

GT09-C30USB-5P. Chiều dài 3 mét, cáp USB-mini lập trình PLC FX3S, FX3G, Q-CPU và HMI GOT1000, GOT2000, GS2000. Ngoài ra còn sử dụng cho các thiết bị hãng khác có cổng USB-mini. Xuất xứ: China. Mới 100%
GT09-C30USB-5P. Chiều dài 3 mét, cáp USB-mini lập trình PLC FX3S, FX3G, Q-CPU và HMI GOT1000, GOT2000, GS2000. Ngoài ra còn sử dụng cho các thiết bị hãng khác có cổng USB-mini. Xuất xứ: China. Mới 100%
Giá: 100.000 vnđ
NEW
Cáp COM Lập Trình PLC Mitsubishi SC-11 3M

Cáp COM Lập Trình PLC Mitsubishi SC-11 3M

SC-11 3M. Cáp lập trình PLC Mitsubishi FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC, kết nối máy tính thông qua cổng COM, đầu cáp mạ màu vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SC-11 3M. Cáp lập trình PLC Mitsubishi FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC, kết nối máy tính thông qua cổng COM, đầu cáp mạ màu vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 220.000 vnđ
NEW
Cáp COM Lập Trình PLC Mitsubishi SC-11 5M

Cáp COM Lập Trình PLC Mitsubishi SC-11 5M

SC-11 5M. Cáp lập trình PLC Mitsubishi FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC, kết nối máy tính thông qua cổng COM, đầu cáp mạ màu vàng rất đẹp
SC-11 5M. Cáp lập trình PLC Mitsubishi FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U, FX3UC, kết nối máy tính thông qua cổng COM, đầu cáp mạ màu vàng rất đẹp
280.000 vnđ
Giá: 260.000 vnđ
NEW
Cáp lập trình PLC Mitsubishi FX-USB-AW

Cáp lập trình PLC Mitsubishi FX-USB-AW

FX-USB-AW. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX, chất lượng dây cáp tốt, đầu kết nối mạ vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX-USB-AW. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX, chất lượng dây cáp tốt, đầu kết nối mạ vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 550.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi USB-SC09-FX

Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi USB-SC09-FX

USB-SC09-FX. Lập trình dòng FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G. Hỗ trợ Windows 2000, XP và Windows 7, 8, 10 (32bit/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-SC09-FX. Lập trình dòng FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G. Hỗ trợ Windows 2000, XP và Windows 7, 8, 10 (32bit/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 300.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi USB-SC09

Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi USB-SC09

USB-SC09. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-SC09. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
480.000 vnđ
Giá: 450.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi USB-SC09+

Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi USB-SC09+

USB-SC09+. Thiết kế cách ly quang. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit)
USB-SC09+. Thiết kế cách ly quang. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10(32bit/64bit)
Giá: 650.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi USB-SC09+

Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi USB-SC09+

USB-SC09+. Thiết kế cách ly quang. Sử dụng Chip FTDI hiệu suất và độ tin cậy cao, lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10
USB-SC09+. Thiết kế cách ly quang. Sử dụng Chip FTDI hiệu suất và độ tin cậy cao, lập trình PLC Mitsubishi dòng FX0, FX0S, FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1, FX2 và dòng A. Hỗ trợ Win 2000, XP và Win 7, 8, 10
Giá: 950.000 vnđ
Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi QC30R2

Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi QC30R2

QC30R2. Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng tròn RS233 Q00CPU, Q01CPU, Q02CPU ... giao tiếp với máy tính qua cổng COM, chiều dài 3 mét
QC30R2. Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng tròn RS233 Q00CPU, Q01CPU, Q02CPU ... giao tiếp với máy tính qua cổng COM, chiều dài 3 mét
250.000 vnđ
Giá: 220.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi USB-QC30R2

Cáp Lập Trình PLC Mitsubishi USB-QC30R2

USB-QC30R2. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi cổng tròn RS-232 dòng Q00CPU, Q01CPU, Q02CPU, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Mới 100%.
USB-QC30R2. Cáp USB lập trình PLC Mitsubishi cổng tròn RS-232 dòng Q00CPU, Q01CPU, Q02CPU, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Mới 100%.
400.000 vnđ
Giá: 350.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Mitsubishi PLC FX-232CAB-1

Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Mitsubishi PLC FX-232CAB-1

FX-232CAB-1. Cáp lập trình màn hình Mitsubishi dòng F920/F930/F940, kết nối với máy tính qua cổng COM. Hoặc kết nối HMI Proface với PLC Mitsubishi FX qua bo RS-232C. Mới 100%.
FX-232CAB-1. Cáp lập trình màn hình Mitsubishi dòng F920/F930/F940, kết nối với máy tính qua cổng COM. Hoặc kết nối HMI Proface với PLC Mitsubishi FX qua bo RS-232C. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Mitsubishi USB-FX232-CAB-1

Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Mitsubishi USB-FX232-CAB-1

USB-FX232-CAB-1. Cáp lập trình màn hình Mitsubishi dòng F920/F930/F940, GOT1000, GOT2000, kết nối với máy tính qua cổng USB. Mới 100%.
USB-FX232-CAB-1. Cáp lập trình màn hình Mitsubishi dòng F920/F930/F940, GOT1000, GOT2000, kết nối với máy tính qua cổng USB. Mới 100%.
Giá: 350.000 vnđ
NEW
Cáp lập trình màn hình HMI Mitsubishi USB-GOT1030

Cáp lập trình màn hình HMI Mitsubishi USB-GOT1030

USB-GOT1030. Cáp USB Lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng GOT1020, GOT1030. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64 bit
USB-GOT1030. Cáp USB Lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng GOT1020, GOT1030. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64 bit
350.000 vnđ
Giá: 300.000 vnđ
NEW
Cáp lập trình màn hình HMI Mitsubishi USB-GT1020/30

Cáp lập trình màn hình HMI Mitsubishi USB-GT1020/30

USB-GT1030. Cáp USB Lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng GOT1020, GOT1030. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10
USB-GT1030. Cáp USB Lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng GOT1020, GOT1030. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10
400.000 vnđ
Giá: 350.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình Màn Hình Mitsubishi USB-AC30R2-9SS

Cáp Lập Trình Màn Hình Mitsubishi USB-AC30R2-9SS

USB-AC30R2-9SS. Cáp lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng A985/A970, F900, GOT1000, GOT2000. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Mới 100%.
USB-AC30R2-9SS. Cáp lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng A985/A970, F900, GOT1000, GOT2000. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Mới 100%.
Giá: 350.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình Màn Hình Mitsubishi USB-AC30R2-9SS

Cáp Lập Trình Màn Hình Mitsubishi USB-AC30R2-9SS

USB-AC30R2-9SS. Cáp lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng A985/A970, F900, GOT1000, GOT2000. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Mới 100%.
USB-AC30R2-9SS. Cáp lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng A985/A970, F900, GOT1000, GOT2000. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Mới 100%.
Giá: 400.000 vnđ
chat