Cáp Lập Trình Omron - Array

Cáp Lập Trình Omron - Array

Cáp Lập Trình Omron - Array

Cáp Lập Trình Omron - Array

Cáp Lập Trình Omron - Array
Cáp Lập Trình Omron - Array

Cáp Lập Trình Omron

Cáp USB Lập Trình PLC & HMI Omron USB-CP1H

Cáp USB Lập Trình PLC & HMI Omron USB-CP1H

USB-CP1H. Cáp dài 3m, lập trình cổng USB-B (vuông) PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H, màn hình cảm ứng NB7W, NB5Q. Ngoài ra còn sử dụng chung cho các thiết bị hãng khác có cổng USB-B. Xuất xứ: China. Mới 100%
USB-CP1H. Cáp dài 3m, lập trình cổng USB-B (vuông) PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H, màn hình cảm ứng NB7W, NB5Q. Ngoài ra còn sử dụng chung cho các thiết bị hãng khác có cổng USB-B. Xuất xứ: China. Mới 100%
Giá: 100.000 vnđ
Cáp USB Lập Trình PLC & HMI Omron USB-CP1H

Cáp USB Lập Trình PLC & HMI Omron USB-CP1H

USB-CP1H. Cáp dài 3m, lập trình cổng USB-B (vuông) PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H, màn hình cảm ứng NB7W, NB5Q. Ngoài ra còn sử dụng chung cho các thiết bị hãng khác có cổng USB-B. Xuất xứ: China. Mới 100%
USB-CP1H. Cáp dài 3m, lập trình cổng USB-B (vuông) PLC Omron CP1E, CP1L, CP1H, màn hình cảm ứng NB7W, NB5Q. Ngoài ra còn sử dụng chung cho các thiết bị hãng khác có cổng USB-B. Xuất xứ: China. Mới 100%
Giá: 100.000 vnđ
Cáp lập trình PLC Omron CQM1-CIF02

Cáp lập trình PLC Omron CQM1-CIF02

CQM1-CIF02, Cáp COM lập trình PLC Omron cổng Peripheral CPM1, CPM1A/2A, CQM1, C200HS, C200HX/HG/HE và dòng SRM1. Kết nối máy tính qua cổng COM.
CQM1-CIF02, Cáp COM lập trình PLC Omron cổng Peripheral CPM1, CPM1A/2A, CQM1, C200HS, C200HX/HG/HE và dòng SRM1. Kết nối máy tính qua cổng COM.
950.000 vnđ
Giá: 900.000 vnđ
Cáp Lập Trình Cổng Peripheral PLC Omron USB-CIF02+

Cáp Lập Trình Cổng Peripheral PLC Omron USB-CIF02+

USB-CIF02+. Thiết kế cách ly, lập trình cổng Peripheral PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HE, C200HG, C200HX, C200HS, kết nối với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-CIF02+. Thiết kế cách ly, lập trình cổng Peripheral PLC Omron dòng CPM1A, CPM2A, CQM1, C200HE, C200HG, C200HX, C200HS, kết nối với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.050.000 vnđ
Giá: 950.000 vnđ
Cáp COM lập trình PLC Omron CS1W-CN226

Cáp COM lập trình PLC Omron CS1W-CN226

CS1W-CN226. Kết nối với cổng Peripheral PLC, lập trình cho các dòng PLC CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Giao tiếp máy tính qua cổng COM. Mới 100%.
CS1W-CN226. Kết nối với cổng Peripheral PLC, lập trình cho các dòng PLC CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Giao tiếp máy tính qua cổng COM. Mới 100%.
950.000 vnđ
Giá: 900.000 vnđ
Cáp Lập Trình PLC Omron USB-CN226+

Cáp Lập Trình PLC Omron USB-CN226+

USB-CN226+. Cáp lập trình cổng Peripheral PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Thiết kế cách ly quang, chip chất lượng cao. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-CN226+. Cáp lập trình cổng Peripheral PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C. Thiết kế cách ly quang, chip chất lượng cao. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 1.100.000 vnđ
Cáp Lập Trình PLC Omron USB-CN226+

Cáp Lập Trình PLC Omron USB-CN226+

USB-CN226+. Sử dụng chip FTDI, thiết kế cách ly quang. Cáp lập trình cổng Peripheral PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C
USB-CN226+. Sử dụng chip FTDI, thiết kế cách ly quang. Cáp lập trình cổng Peripheral PLC OMRON dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C
1.300.000 vnđ
Giá: 1.250.000 vnđ
Cáp Lập Trình PLC Omron USB-CN226

Cáp Lập Trình PLC Omron USB-CN226

USB-CN226. Sử dụng Chip FTDI hiệu suất và độ tin cậy cao, lập trình USB lập trình PLC Omron cổng Peripheral dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C
USB-CN226. Sử dụng Chip FTDI hiệu suất và độ tin cậy cao, lập trình USB lập trình PLC Omron cổng Peripheral dòng CS/CJ/CQM1H/CPM2C
1.200.000 vnđ
Giá: 1.100.000 vnđ
Cáp Lập Trình Cổng RS-232C PLC Omron XW2Z-200S-VH

Cáp Lập Trình Cổng RS-232C PLC Omron XW2Z-200S-VH

XW2Z-200S-VH. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE. Kết nối với máy tính qua cổng COM
XW2Z-200S-VH. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE. Kết nối với máy tính qua cổng COM
Giá: 250.000 vnđ
Cáp Lập Trình Cổng RS-232C PLC Omron XW2Z-200S-V

Cáp Lập Trình Cổng RS-232C PLC Omron XW2Z-200S-V

XW2Z-200S-V. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE. Kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
XW2Z-200S-V. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE. Kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
270.000 vnđ
Giá: 250.000 vnđ
Cáp Lập Trình Cổng RS-232C PLC Omron XW2Z-200S-CV

Cáp Lập Trình Cổng RS-232C PLC Omron XW2Z-200S-CV

XW2Z-200S-CV. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CJ, CS. Kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
XW2Z-200S-CV. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CJ, CS. Kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 270.000 vnđ
Cáp Lập Trình Cổng RS-232C PLC Omron USB-XW2Z-200S-VH

Cáp Lập Trình Cổng RS-232C PLC Omron USB-XW2Z-200S-VH

USB-XW2Z-200S-VH. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE, CJ1M, CS1G, CS1H, kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-XW2Z-200S-VH. Cáp lập trình cổng RS-232C PLC Omron CPM2A, CP1E-N, CP1L, CP1H (CP1W-CIF01), CQM1, CQM1H, C200HX, C200HG, C200HE, CJ1M, CS1G, CS1H, kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
450.000 vnđ
Giá: 400.000 vnđ
Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI Omron XW2Z-002T

Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI Omron XW2Z-002T

XW2Z-002T. Cáp lập trình màn hình Omron cổng RS-232C dòng NT, NS, NP kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%
XW2Z-002T. Cáp lập trình màn hình Omron cổng RS-232C dòng NT, NS, NP kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%
Giá: 250.000 vnđ
Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI Omron XW2Z-S002

Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI Omron XW2Z-S002

XW2Z-S002. Cáp lập trình màn hình Omron cổng RS-232C dòng NT, NS, NP kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%
XW2Z-S002. Cáp lập trình màn hình Omron cổng RS-232C dòng NT, NS, NP kết nối với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%
Giá: 250.000 vnđ
Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Omron USB-XW2Z-S002

Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Omron USB-XW2Z-S002

USB-XW2Z-S002. Cáp lập trình màn hình Omron cổng RS-232C dòng NT, NS, NP. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%
USB-XW2Z-S002. Cáp lập trình màn hình Omron cổng RS-232C dòng NT, NS, NP. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%
Giá: 450.000 vnđ
chat