Cáp Lập Trình Allen-Bradley - Array

Cáp Lập Trình Allen-Bradley - Array

Cáp Lập Trình Allen-Bradley - Array

Cáp Lập Trình Allen-Bradley - Array

Cáp Lập Trình Allen-Bradley - Array
Cáp Lập Trình Allen-Bradley - Array

Cáp Lập Trình Allen-Bradley

Cáp Lập Trình PLC Allen-Bradley USB-1761-1747-CP3

Cáp Lập Trình PLC Allen-Bradley USB-1761-1747-CP3

USB-1761-1747-CP3. Cáp lập trình PLC Allen-Bradley Micrologix 1000, 1200, 1500, SLC 5/03, 5/04, 5/05, giao tiếp với máy tính qua cổng USB
USB-1761-1747-CP3. Cáp lập trình PLC Allen-Bradley Micrologix 1000, 1200, 1500, SLC 5/03, 5/04, 5/05, giao tiếp với máy tính qua cổng USB
650.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Allen-Bradley USB-1756-CP3

Cáp Lập Trình PLC Allen-Bradley USB-1756-CP3

USB-1756-CP3. Cáp USB lập trình PLC Allen-Bradley dòng SLC 5/03, 5/04, 5/05, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-1756-CP3. Cáp USB lập trình PLC Allen-Bradley dòng SLC 5/03, 5/04, 5/05, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 550.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Allen-Bradley USB-1761-1747-CP3

Cáp Lập Trình PLC Allen-Bradley USB-1761-1747-CP3

USB-1761-1747-CP3. Sử dụng chip FTDI, cáp lập trình PLC Allen-Bradley Micrologix 1000, 1200, 1500, SLC 5/03, 5/04, 5/05, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-1761-1747-CP3. Sử dụng chip FTDI, cáp lập trình PLC Allen-Bradley Micrologix 1000, 1200, 1500, SLC 5/03, 5/04, 5/05, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 750.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Allen-Bradley USB-1761-1747-CP3+

Cáp Lập Trình PLC Allen-Bradley USB-1761-1747-CP3+

USB-1761-1747-CP3+. Thiết kế cách ly quang. Sử dụng chip FTDI, cáp lập trình PLC Allen-Bradley Micrologix 1000, 1200, 1500, SLC 5/03, 5/04, 5/05. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-1761-1747-CP3+. Thiết kế cách ly quang. Sử dụng chip FTDI, cáp lập trình PLC Allen-Bradley Micrologix 1000, 1200, 1500, SLC 5/03, 5/04, 5/05. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 950.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Allen-Bradley 1747-UIC

Cáp Lập Trình PLC Allen-Bradley 1747-UIC

1747-UIC. Cáp chuyển đổi DH-485 sang USB lập trình PLC Allen-Bradley SLC 5/01, 5/02, 5/03, 5/04, 5/05. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1747-UIC. Cáp chuyển đổi DH-485 sang USB lập trình PLC Allen-Bradley SLC 5/01, 5/02, 5/03, 5/04, 5/05. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.500.000 vnđ
Giá: 1.400.000 vnđ
chat