Cáp Lập Trình Proface, Hitech - Array

Cáp Lập Trình Proface, Hitech - Array

Cáp Lập Trình Proface, Hitech - Array

Cáp Lập Trình Proface, Hitech - Array

Cáp Lập Trình Proface, Hitech - Array
Cáp Lập Trình Proface, Hitech - Array

Cáp Lập Trình Proface, Hitech

Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI Proface GPW-CB02

Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI Proface GPW-CB02

GPW-CB02. Lập trình HMI Proface cổng tròn GP37W2, GP2000. Giao tiếp với PC qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GPW-CB02. Lập trình HMI Proface cổng tròn GP37W2, GP2000. Giao tiếp với PC qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 300.000 vnđ
Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Proface GPW-CB03

Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Proface GPW-CB03

GPW-CB03. Lập trình HMI Proface cổng tròn GP37W2, GP2000. Giao tiếp với PC qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
GPW-CB03. Lập trình HMI Proface cổng tròn GP37W2, GP2000. Giao tiếp với PC qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
450.000 vnđ
Giá: 400.000 vnđ
Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Proface CA3-USBCB-01

Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Proface CA3-USBCB-01

CA3-USBCB-01. Cáp lập trình màn hình Proface GP3000, ST3000, LT3000, GP4000, chip chuyển đổi FTDI, kết nối với máy tính qua cổng USB
CA3-USBCB-01. Cáp lập trình màn hình Proface GP3000, ST3000, LT3000, GP4000, chip chuyển đổi FTDI, kết nối với máy tính qua cổng USB
1.200.000 vnđ
Giá: 1.170.000 vnđ
Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Proface CA3-USBCB-01

Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Proface CA3-USBCB-01

CA3-USBCB-01. Cáp lập trình màn hình Proface GP3000, ST3000, LT3000, GP4000, chip chuyển đổi FTDI, kết nối với máy tính qua cổng USB
CA3-USBCB-01. Cáp lập trình màn hình Proface GP3000, ST3000, LT3000, GP4000, chip chuyển đổi FTDI, kết nối với máy tính qua cổng USB
1.350.000 vnđ
Giá: 1.300.000 vnđ
Cáp USB Lập Trình Màn Hình HMI Hitech USB-HITECH

Cáp USB Lập Trình Màn Hình HMI Hitech USB-HITECH

USB-HITECH. Cáp USB lập trình màn hình cảm ứng Hitech dòng PWS1711, PWS6600. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-HITECH. Cáp USB lập trình màn hình cảm ứng Hitech dòng PWS1711, PWS6600. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 600.000 vnđ
chat