Cáp Lập Trình Keyence, Panasonic - Array

Cáp Lập Trình Keyence, Panasonic - Array

Cáp Lập Trình Keyence, Panasonic - Array

Cáp Lập Trình Keyence, Panasonic - Array

Cáp Lập Trình Keyence, Panasonic - Array
Cáp Lập Trình Keyence, Panasonic - Array

Cáp Lập Trình Keyence, Panasonic

Cáp lập trình PLC Keyence USB-KV

Cáp lập trình PLC Keyence USB-KV

USB-KV. Cáp lập trình PLC Keyence dòng KZ, KV compact, KV-700, KV-1000. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ WinXP, 7,8,10, 11
USB-KV. Cáp lập trình PLC Keyence dòng KZ, KV compact, KV-700, KV-1000. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ WinXP, 7,8,10, 11
450.000 vnđ
Giá: 400.000 vnđ
NEW
Cáp COM Lập trình PLC Panasonic-Nais AFC8513

Cáp COM Lập trình PLC Panasonic-Nais AFC8513

PC-AFC8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FP-G/FP-X/FP-M. Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
PC-AFC8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FP-G/FP-X/FP-M. Giao tiếp với PC thông qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 250.000 vnđ
NEW
Cáp Lập trình PLC & HMI Panasonic USB-AFC8513

Cáp Lập trình PLC & HMI Panasonic USB-AFC8513

USB-AFC8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0, FPG, FP2, FP-X, FP-M và HMI GT01, GT05, GT10, GT11, GT20, GT30. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB.
USB-AFC8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0, FPG, FP2, FP-X, FP-M và HMI GT01, GT05, GT10, GT11, GT20, GT30. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB.
Giá: 300.000 vnđ
NEW
Cáp Lập trình PLC & HMI Panasonic USB-AFC8503/8513

Cáp Lập trình PLC & HMI Panasonic USB-AFC8503/8513

USB-AFC8503/8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FPG/FP2/FP-X/FP-M & HMI GT10/GT30. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
USB-AFC8503/8513. Lập trình PLC Panasonic-Nais dòng FP0/FPG/FP2/FP-X/FP-M & HMI GT10/GT30. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
Giá: 350.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Panasonic  PC-FP1

Cáp Lập Trình PLC Panasonic PC-FP1

PC-FP1. Lập trình PLC Panasonic dòng FP1 kết nối với PC qua cổng RS232. Xuất xứ: China. Mới 100%.
PC-FP1. Lập trình PLC Panasonic dòng FP1 kết nối với PC qua cổng RS232. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 250.000 vnđ
Cáp lập trình PLC Nais Panasonic USB8550

Cáp lập trình PLC Nais Panasonic USB8550

USB8550. Cáp lập trình PLC Nais-Panasonic dòng FP1/FP3/FP5, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB8550. Cáp lập trình PLC Nais-Panasonic dòng FP1/FP3/FP5, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 800.000 vnđ
Cáp lập trình PLC Nais Panasonic USB8550+

Cáp lập trình PLC Nais Panasonic USB8550+

USB8550+. Cáp thiết kết cách ly, lập trình PLC Nais-Panasonic dòng FP1/FP3/FP5, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB8550+. Cáp thiết kết cách ly, lập trình PLC Nais-Panasonic dòng FP1/FP3/FP5, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 880.000 vnđ
chat