Cáp Lập Trình Idec, Fuji, Hakko - Array

Cáp Lập Trình Idec, Fuji, Hakko - Array

Cáp Lập Trình Idec, Fuji, Hakko - Array

Cáp Lập Trình Idec, Fuji, Hakko - Array

Cáp Lập Trình Idec, Fuji, Hakko - Array
Cáp Lập Trình Idec, Fuji, Hakko - Array

Cáp Lập Trình Idec, Fuji, Hakko

NEW
Cáp Lập Trình PLC Idec USB-FC4A/5A

Cáp Lập Trình PLC Idec USB-FC4A/5A

USB-FC4A/5A. Lập trình Download Upload PLC IDEC dòng FC4A, FC5A. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-FC4A/5A. Lập trình Download Upload PLC IDEC dòng FC4A, FC5A. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 550.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Fuji USB-CNV3

Cáp Lập Trình PLC Fuji USB-CNV3

USB-CNV3. Cáp lập trình PLC FUJI dòng NB, NJ, NS, NW0, giao tiếp với máy tính qua cổng USB
USB-CNV3. Cáp lập trình PLC FUJI dòng NB, NJ, NS, NW0, giao tiếp với máy tính qua cổng USB
Giá: 450.000 vnđ
NEW
Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI Fuji-Hakko V6-CP

Cáp COM Lập Trình Màn Hình HMI Fuji-Hakko V6-CP

V6-CP. Cáp lập trình màn hình cảm ứng HMI Fuji-Hakko V6, V7, V8, POD UG. Giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
V6-CP. Cáp lập trình màn hình cảm ứng HMI Fuji-Hakko V6, V7, V8, POD UG. Giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 300.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Fuji-Hakko USB-V6-CP

Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Fuji-Hakko USB-V6-CP

USB-V6-CP. Cáp USB lập trình màn hình cảm ứng HMI Fuji-Hakko V6, V7, V8, POD UG. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bits. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-V6-CP. Cáp USB lập trình màn hình cảm ứng HMI Fuji-Hakko V6, V7, V8, POD UG. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bits. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 vnđ
Giá: 500.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Fuji-Hakko USB-UG00C-T

Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Fuji-Hakko USB-UG00C-T

USB-UG00C-T. Cáp USB lập trình màn hình cảm ứng HMI Fuji-Hakko POD UG, V6, V7, V8. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bits
USB-UG00C-T. Cáp USB lập trình màn hình cảm ứng HMI Fuji-Hakko POD UG, V6, V7, V8. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bits
550.000 vnđ
Giá: 500.000 vnđ
chat