Cáp Lập Trình Delta, Fatek - Array

Cáp Lập Trình Delta, Fatek - Array

Cáp Lập Trình Delta, Fatek - Array

Cáp Lập Trình Delta, Fatek - Array

Cáp Lập Trình Delta, Fatek - Array
Cáp Lập Trình Delta, Fatek - Array

Cáp Lập Trình Delta, Fatek

NEW
Cáp COM Lập Trình PLC Delta DVPACAB2A30

Cáp COM Lập Trình PLC Delta DVPACAB2A30

DVPACAB2A30. Lập trình PLC Delta dòng DVP, kết nối với máy tính qua cổng COM, các đầu được mạ màu vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DVPACAB2A30. Lập trình PLC Delta dòng DVP, kết nối với máy tính qua cổng COM, các đầu được mạ màu vàng rất đẹp. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 250.000 vnđ
NEW
Cáp Lập trình PLC Delta USB-ACAB230

Cáp Lập trình PLC Delta USB-ACAB230

USB-ACAB230. Cáp lập trình PLC Delta dòng DVP. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10. Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-ACAB230. Cáp lập trình PLC Delta dòng DVP. Kết nối với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 300.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Delta USB-DVPACAB530

Cáp Lập Trình Màn Hình HMI Delta USB-DVPACAB530

USB-DVPACAB530. Cáp USB lập trình màn hình Delta TP02/04/05, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
USB-DVPACAB530. Cáp USB lập trình màn hình Delta TP02/04/05, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 450.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Fatek USB-FBS-232P0

Cáp Lập Trình PLC Fatek USB-FBS-232P0

USB-FBS-232P0. Lập trình PLC Fatek dòng FBS-MU/MA/MC, B1, B1Z. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Mới 100%, fullbox.
USB-FBS-232P0. Lập trình PLC Fatek dòng FBS-MU/MA/MC, B1, B1Z. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Mới 100%, fullbox.
Giá: 300.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Fatek USB-FBS-232P0-9F

Cáp Lập Trình PLC Fatek USB-FBS-232P0-9F

USB-FBS-232P0-9F. Lập trình PLC Fatek dòng FBS MU/MA/MC, B1, B1Z. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Mới 100%, fullbox.
USB-FBS-232P0-9F. Lập trình PLC Fatek dòng FBS MU/MA/MC, B1, B1Z. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Mới 100%, fullbox.
400.000 vnđ
Giá: 380.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Fatek USB-FB-232P0-9F

Cáp Lập Trình PLC Fatek USB-FB-232P0-9F

USB-FB-232P0-9F. Lập trình PLC FATEK dòng FBE-MU/MA/MC. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Xuât xứ: China. Mới 100%.
USB-FB-232P0-9F. Lập trình PLC FATEK dòng FBE-MU/MA/MC. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Xuât xứ: China. Mới 100%.
550.000 vnđ
Giá: 500.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Fatek USB-FB-232P0-150

Cáp Lập Trình PLC Fatek USB-FB-232P0-150

USB-FB-232P0-150. Lập trình PLC FATEK dòng FBE-MU/MA/MC. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Xuât xứ: China. Mới 100%.
USB-FB-232P0-150. Lập trình PLC FATEK dòng FBE-MU/MA/MC. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit. Xuât xứ: China. Mới 100%.
Giá: 500.000 vnđ
chat