Cáp Lập Trình Samsung, LS - Array

Cáp Lập Trình Samsung, LS - Array

Cáp Lập Trình Samsung, LS - Array

Cáp Lập Trình Samsung, LS - Array

Cáp Lập Trình Samsung, LS - Array
Cáp Lập Trình Samsung, LS - Array

Cáp Lập Trình Samsung, LS

Cáp Lập Trình PLC Samsung USB-Samsung

Cáp Lập Trình PLC Samsung USB-Samsung

USB-Samsung. Cáp lập trình PLC Samsung N-70 Plus, N-700, N-7000 cổng DB-9 chân RS-232. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
USB-Samsung. Cáp lập trình PLC Samsung N-70 Plus, N-700, N-7000 cổng DB-9 chân RS-232. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
680.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
Cáp Lập Trình PLC Samsung USB-N70/700/7000

Cáp Lập Trình PLC Samsung USB-N70/700/7000

USB-N70/700/7000. Cáp lập trình PLC Samsung N-70 Plus, N-700, N-7000 cổng DB-9 chân RS-232. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
USB-N70/700/7000. Cáp lập trình PLC Samsung N-70 Plus, N-700, N-7000 cổng DB-9 chân RS-232. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
680.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
Cáp Lập Trình PLC & HMI LS USB-XGB

Cáp Lập Trình PLC & HMI LS USB-XGB

USB-XGB. Lập trình PLC LS (LG) XGB, XBC, XBM, màn hình PMU, XP. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Mới 100%.
USB-XGB. Lập trình PLC LS (LG) XGB, XBC, XBM, màn hình PMU, XP. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Mới 100%.
Giá: 300.000 vnđ
Cáp Lập Trình PLC & HMI LS USB-LG-XGB

Cáp Lập Trình PLC & HMI LS USB-LG-XGB

USB-LG-XGB. Lập trình PLC LS (LG) dòng Master-K80S, Master-K120S, Master-K200S, XGB, XBC, XBM, màn hình PMU, XGT, M2I ATOP, M2I XTOP. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
USB-LG-XGB. Lập trình PLC LS (LG) dòng Master-K80S, Master-K120S, Master-K200S, XGB, XBC, XBM, màn hình PMU, XGT, M2I ATOP, M2I XTOP. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
500.000 vnđ
Giá: 400.000 vnđ
chat