Cáp Kết Nối HMI Mitsubishi & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Mitsubishi & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Mitsubishi & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Mitsubishi & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Mitsubishi & PLC - Array
Cáp Kết Nối HMI Mitsubishi & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Mitsubishi & PLC

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT10-C30R4-8P

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT10-C30R4-8P

GT10-C30R4-8P. Chiều dài 3 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu tự do, Sử dụng để kết nối GOT1020, GOT1030, GOT2103 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT10-C30R4-8P. Chiều dài 3 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu tự do, Sử dụng để kết nối GOT1020, GOT1030, GOT2103 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 90.000 vnđ
NEW
Cáp HMI & PLC MD8P-MD8P 5M

Cáp HMI & PLC MD8P-MD8P 5M

MD8P-MD8P 5M. Chiều dài 5 mét, 2 đầu 8 chân tròn nối thẳng
MD8P-MD8P 5M. Chiều dài 5 mét, 2 đầu 8 chân tròn nối thẳng
Giá: 160.000 vnđ
NEW
Cáp HMI và PLC MD8P-MD8P 5M

Cáp HMI và PLC MD8P-MD8P 5M

MD8P-MD8P 5M. Chiều dài 5 mét, 2 đầu 8 chân tròn nối thẳng
MD8P-MD8P 5M. Chiều dài 5 mét, 2 đầu 8 chân tròn nối thẳng
Giá: 180.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C30R4-8P 2M

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C30R4-8P 2M

GT01-C30R4-8P 2M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT01-C30R4-8P 2M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C30R4-8P 3M

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C30R4-8P 3M

GT01-C30R4-8P 3M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT01-C30R4-8P 3M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C50R4-8P 5M

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C50R4-8P 5M

GT01-C50R4-8P 5M. Cáp kết nối HMI GOT dòng F900, GT1000, GT2000, GS2000 và PLC FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U. Chiều dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT01-C50R4-8P 5M. Cáp kết nối HMI GOT dòng F900, GT1000, GT2000, GS2000 và PLC FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U. Chiều dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 220.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX FX-50DU-CAB0 3M

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX FX-50DU-CAB0 3M

FX-50DU-CAB0 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX-50DU-CAB0 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX FX-50DU-CAB0 5M

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX FX-50DU-CAB0 5M

FX-50DU-CAB0 5M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX, Chiều dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX-50DU-CAB0 5M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX, Chiều dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 220.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC FX GT01-C30R2-9S 3M

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC FX GT01-C30R2-9S 3M

GT01-C30R2-9S 3M. Cáp kết nối HMI GOT F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và bo truyền thông RS-232C PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT01-C30R2-9S 3M. Cáp kết nối HMI GOT F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và bo truyền thông RS-232C PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q GT01-C30R2-6P 2M

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q GT01-C30R2-6P 2M

GT01-C30R2-6P 2M. Cáp kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2107, GS2110 với PLC Mitsubishi dòng Q. Chiều dài 2 mét
GT01-C30R2-6P 2M. Cáp kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2107, GS2110 với PLC Mitsubishi dòng Q. Chiều dài 2 mét
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q GT01-C30R2-6P 3M

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q GT01-C30R2-6P 3M

GT01-C30R2-6P 3M. Cáp kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2107, GS2110 với PLC Mitsubishi dòng Q. Chiều dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT01-C30R2-6P 3M. Cáp kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2107, GS2110 với PLC Mitsubishi dòng Q. Chiều dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q GT01-C30R2-6P 5M

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q GT01-C30R2-6P 5M

GT01-C30R2-6P 5M. Cáp kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2107, GS2110 với PLC Mitsubishi dòng Q. Chiều dài 5 mét
GT01-C30R2-6P 5M. Cáp kết nối HMI Mitsubishi GOT1000, GT2000, GS2107, GS2110 với PLC Mitsubishi dòng Q. Chiều dài 5 mét
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q_A GT09-C30R2-9P 3M

Cáp HMI Mitsubishi GOT & PLC Q_A GT09-C30R2-9P 3M

GT09-C30R2-9P 3M. Cáp kết nối với HMI Mitsubishi GOT GT1000, GOT2000, GS2000 với PLC Mitsubishi A, QnA, Q thông qua mô đun Comupter Link. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT09-C30R2-9P 3M. Cáp kết nối với HMI Mitsubishi GOT GT1000, GOT2000, GS2000 với PLC Mitsubishi A, QnA, Q thông qua mô đun Comupter Link. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 170.000 vnđ
NEW
Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC Mitsubishi GT01-C30R4-25P 3M

Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC Mitsubishi GT01-C30R4-25P 3M

GT01-C30R4-25P 3M. Cáp kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A. Chiều dài cáp 3 mét
GT01-C30R4-25P 3M. Cáp kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A. Chiều dài cáp 3 mét
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC Mitsubishi GT01-C50R4-25P 5M

Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC Mitsubishi GT01-C50R4-25P 5M

GT01-C50R4-25P 5M . Kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A. Chiều dài cáp 5 mét
GT01-C50R4-25P 5M . Kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A. Chiều dài cáp 5 mét
Giá: 250.000 vnđ
chat