ZEN - Array

ZEN - Array

ZEN - Array

ZEN - Array

ZEN - Array
ZEN - Array

ZEN

NEW
PLC Omron ZEN-10C1DR-D-V2

PLC Omron ZEN-10C1DR-D-V2

ZEN-10C1DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ZEN-10C1DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 1.900.000 vnđ
NEW
PLC Omron ZEN-10C3DR-D-V2

PLC Omron ZEN-10C3DR-D-V2

ZEN-10C3DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC. Không hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ZEN-10C3DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC. Không hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 1.900.000 vnđ
NEW
PLC Omron ZEN-10C1AR-A-V2

PLC Omron ZEN-10C1AR-A-V2

ZEN-10C1AR-A-V2. 6 ngõ vào AC 100-240V, 4 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ZEN-10C1AR-A-V2. 6 ngõ vào AC 100-240V, 4 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 1.900.000 vnđ
NEW
PLC Omron ZEN-20C1DR-D-V2

PLC Omron ZEN-20C1DR-D-V2

ZEN-20C1DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ZEN-20C1DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 2.500.000 vnđ
NEW
PLC Omron ZEN-20C3DR-D-V2

PLC Omron ZEN-20C3DR-D-V2

ZEN-20C3DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 12-24VDC. Không hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ZEN-20C3DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 12-24VDC. Không hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 2.500.000 vnđ
NEW
PLC Omron ZEN-20C1AR-A-V2

PLC Omron ZEN-20C1AR-A-V2

ZEN-20C1AR-A-V2. 12 ngõ vào AC 100-240V, 8 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ZEN-20C1AR-A-V2. 12 ngõ vào AC 100-240V, 8 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.600.000 vnđ
Giá: 2.550.000 vnđ
NEW
PLC Omron ZEN-20C3AR-A-V2

PLC Omron ZEN-20C3AR-A-V2

ZEN-20C3AR-A-V2. 12 ngõ vào AC 100-240V, 8 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Không hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ZEN-20C3AR-A-V2. 12 ngõ vào AC 100-240V, 8 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Không hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.600.000 vnđ
Giá: 2.550.000 vnđ
chat