CP1E, CP1L, CP1H - Array

CP1E, CP1L, CP1H - Array

CP1E, CP1L, CP1H - Array

CP1E, CP1L, CP1H - Array

CP1E, CP1L, CP1H - Array
CP1E, CP1L, CP1H - Array

CP1E, CP1L, CP1H

NEW
Pin PLC Omron CP1W-BAT01

Pin PLC Omron CP1W-BAT01

CP1W-BAT01. Pin nguồn Lithium 3V. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
CP1W-BAT01. Pin nguồn Lithium 3V. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Pin PLC Omron CP1W-BAT01

Pin PLC Omron CP1W-BAT01

CP1W-BAT01. Pin nguồn Lithium 3V. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
CP1W-BAT01. Pin nguồn Lithium 3V. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
Giá: 300.000 vnđ
NEW
Pin PLC Omron  CJ1W-BAT01

Pin PLC Omron CJ1W-BAT01

CJ1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ2M, CP1E, CP1L, CP1H. Mới 100%.
CJ1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ2M, CP1E, CP1L, CP1H. Mới 100%.
Giá: 220.000 vnđ
NEW
Pin PLC Omron CPM2A-BAT01

Pin PLC Omron CPM2A-BAT01

CPM2A-BAT01. Pin nguồn Lithium 3.6V. Sử dụng cho PLC Omron CPM2A, CJ1G. Mới 100%.
CPM2A-BAT01. Pin nguồn Lithium 3.6V. Sử dụng cho PLC Omron CPM2A, CJ1G. Mới 100%.
Giá: 180.000 vnđ
NEW
Pin PLC Omron C500-BAT08

Pin PLC Omron C500-BAT08

C500-BAT08 (3G2A9-BAT08). Pin nguồn Lithium 3.6V. Sử dụng cho PLC Omron dòng CQM1. Mới 100%.
C500-BAT08 (3G2A9-BAT08). Pin nguồn Lithium 3.6V. Sử dụng cho PLC Omron dòng CQM1. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Pin PLC Omron C200H-BAT09

Pin PLC Omron C200H-BAT09

C200H-BAT09. Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Omron dòng C200H, C200HG, C200HX, C200HE. Mới 100%.
C200H-BAT09. Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Omron dòng C200H, C200HG, C200HX, C200HE. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 220.000 vnđ
NEW
Pin PLC Omron CS1W-BAT01

Pin PLC Omron CS1W-BAT01

CS1W-BAT01. Pin nguồn 3.6V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
CS1W-BAT01. Pin nguồn 3.6V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 220.000 vnđ
NEW
Pin PLC Omron ER17500V

Pin PLC Omron ER17500V

ER17500V. Pin nguồn 3.6V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
ER17500V. Pin nguồn 3.6V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 220.000 vnđ
NEW
Bo Truyền Thông RS-232C PLC Omron CP1W-CIF01

Bo Truyền Thông RS-232C PLC Omron CP1W-CIF01

CP1W-CIF01. Mở rộng cổng RS-232C cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H
CP1W-CIF01. Mở rộng cổng RS-232C cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H
750.000 vnđ
Giá: 700.000 vnđ
NEW
Bo Truyền Thông RS422A/485 PLC Omron CP1W-CIF11

Bo Truyền Thông RS422A/485 PLC Omron CP1W-CIF11

CP1W-CIF11. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 50m. Mới 100%.
CP1W-CIF11. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 50m. Mới 100%.
750.000 vnđ
Giá: 700.000 vnđ
NEW
Bo Truyền Thông RS422A/485 PLC Omron CP1W-CIF12

Bo Truyền Thông RS422A/485 PLC Omron CP1W-CIF12

CP1W-CIF12. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 500m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
CP1W-CIF12. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 500m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 1.100.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-E20SDR-A

PLC Omron CP1E-E20SDR-A

CP1E-E20SDR-A. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-E20SDR-A. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1E-E30SDR-A

PLC Omron CP1E-E30SDR-A

CP1E-E30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-E30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1E-E40SDR-A

PLC Omron CP1E-E40SDR-A

CP1E-E40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-E40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1E-E60SDR-A

PLC Omron CP1E-E60SDR-A

CP1E-E60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-E60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1E-N14DR-A

PLC Omron CP1E-N14DR-A

CP1E-N14DR-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N14DR-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
2.350.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N14DT-D

PLC Omron CP1E-N14DT-D

CP1E-N14DT-D. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N14DT-D. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, fullbox.
2.350.000 vnđ
Giá: 2.300.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N20DR-A

PLC Omron CP1E-N20DR-A

CP1E-N20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
Giá: 2.750.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N20DT-D

PLC Omron CP1E-N20DT-D

CP1E-N20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1E-N30SDR-A

PLC Omron CP1E-N30SDR-A

CP1E-N30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, có cổng RS-232, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, có cổng RS-232, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1E-N30SDT-D

PLC Omron CP1E-N30SDT-D

CP1E-N30SDT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N30SDT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1E-N40SDR-A

PLC Omron CP1E-N40SDR-A

CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs.
Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1E-N40SDT-D

PLC Omron CP1E-N40SDT-D

CP1E-N40SDT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, fullbox
CP1E-N40SDT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, fullbox
NEW
PLC Omron CP1E-N60SDR-A

PLC Omron CP1E-N60SDR-A

CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, Fullbox.
CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, Fullbox.
NEW
PLC Omron CP1E-N60SDT-D

PLC Omron CP1E-N60SDT-D

CP1E-N60SDT-D. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz. Bộ nhớ 8K steps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N60SDT-D. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz. Bộ nhớ 8K steps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
7.100.000 vnđ
Giá: 6.850.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N30DR-A

PLC Omron CP1E-N30DR-A

CP1E-N30DR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, mở rộng max 150 I/O, 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Có khe mở rộng bo trên mặt. Xuất xứ: China. Mới 100%.
CP1E-N30DR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, mở rộng max 150 I/O, 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Có khe mở rộng bo trên mặt. Xuất xứ: China. Mới 100%.
NEW
PLC Omron CP1E-N30DT-A

PLC Omron CP1E-N30DT-A

CP1E-N30DT-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz, 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Có khe mở rộng bo trên mặt. Xuất xứ: China. Mới 100%.
CP1E-N30DT-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz, 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Có khe mở rộng bo trên mặt. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 3.900.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1L-L20DT-D

PLC Omron CP1L-L20DT-D

CP1L-L20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
CP1L-L20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
4.300.000 vnđ
Giá: 4.200.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1L-L20DR-A

PLC Omron CP1L-L20DR-A

CP1L-L20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
CP1L-L20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1L-M30DT-D

PLC Omron CP1L-M30DT-D

CP1L-M30DT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
CP1L-M30DT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
Giá: 5.700.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1L-M40DR-A

PLC Omron CP1L-M40DR-A

CP1L-M40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
CP1L-M40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1H-X40DT-D

PLC Omron CP1H-X40DT-D

CP1H-X40DT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ phát xung 100kHz, 2 ngõ 30kHz. Tốc độ 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, Fullbox.
CP1H-X40DT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ phát xung 100kHz, 2 ngõ 30kHz. Tốc độ 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, Fullbox.
NEW
PLC Omron CP1H-X40DR-A

PLC Omron CP1H-X40DR-A

CP1H-X40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, Fullbox.
CP1H-X40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, Fullbox.
NEW
Mô Đun Analog Input PLC Omron CP1W-AD041

Mô Đun Analog Input PLC Omron CP1W-AD041

CP1W-AD041. 4 ngõ vào Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 1/6000. Mới 100%, Fullbox.
CP1W-AD041. 4 ngõ vào Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 1/6000. Mới 100%, Fullbox.
NEW
Mô Đun Analog Input PLC Omron CP1W-AD042

Mô Đun Analog Input PLC Omron CP1W-AD042

CP1W-AD042. 4 ngõ vào Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox.
CP1W-AD042. 4 ngõ vào Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA. Độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox.
NEW
Mô Đun Analog Output PLC Omron CP1W-DA042

Mô Đun Analog Output PLC Omron CP1W-DA042

CP1W-DA042. 4 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/12000, dãy Analog 1-5V, 0-10V, +/-10V, 0-20mA, 4-20mA. Mới 100%, fullbox.
CP1W-DA042. 4 ngõ ra Analog, độ phân giải 1/12000, dãy Analog 1-5V, 0-10V, +/-10V, 0-20mA, 4-20mA. Mới 100%, fullbox.
NEW
Mô Đun Analog PLC Omron CP1W-MAD42

Mô Đun Analog PLC Omron CP1W-MAD42

CP1W-MAD42. 4 ngõ vào và 2 ngõ ra Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA, độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox
CP1W-MAD42. 4 ngõ vào và 2 ngõ ra Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA, độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox
NEW
Mô Đun Analog PLC Omron CP1W-MAD44

Mô Đun Analog PLC Omron CP1W-MAD44

CP1W-MAD44. 4 ngõ vào và 4 ngõ ra Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA, độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox.
CP1W-MAD44. 4 ngõ vào và 4 ngõ ra Analog 0-5V, 1-5V, 0-10V, -10~10V, 0-20mA, 4-20mA, độ phân giải 1/12000. Mới 100%, Fullbox.
NEW
Mô Đun Mở Rộng I/O PLC Omron CP1W-8ER

Mô Đun Mở Rộng I/O PLC Omron CP1W-8ER

CP1W-8ER. 8 ngõ ra Relay. Sử dụng mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
CP1W-8ER. 8 ngõ ra Relay. Sử dụng mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
1.700.000 vnđ
Giá: 1.500.000 vnđ
NEW
Mô Đun Mở Rộng I/O PLC Omron CP1W-20EDR1

Mô Đun Mở Rộng I/O PLC Omron CP1W-20EDR1

CP1W-20EDR1. 12 ngõ vào DC Sink/Source, 8 ngõ ra Relay. Sử dụng mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
CP1W-20EDR1. 12 ngõ vào DC Sink/Source, 8 ngõ ra Relay. Sử dụng mở rộng ngõ vào/ra PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
2.200.000 vnđ
Giá: 2.150.000 vnđ
chat