CP1E, CP1L, CP1H - Array

CP1E, CP1L, CP1H - Array

CP1E, CP1L, CP1H - Array

CP1E, CP1L, CP1H - Array

CP1E, CP1L, CP1H - Array
CP1E, CP1L, CP1H - Array

CP1E, CP1L, CP1H

PLC Omron CP1E-E20SDR-A

PLC Omron CP1E-E20SDR-A

CP1E-E20SDR-A. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-E20SDR-A. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-E30SDR-A

PLC Omron CP1E-E30SDR-A

CP1E-E30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-E30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-E40SDR-A

PLC Omron CP1E-E40SDR-A

CP1E-E40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-E40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-E60SDR-A

PLC Omron CP1E-E60SDR-A

CP1E-E60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-E60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-N14DR-A

PLC Omron CP1E-N14DR-A

CP1E-N14DR-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-N14DR-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
2.350.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
PLC Omron CP1E-N14DT-D

PLC Omron CP1E-N14DT-D

CP1E-N14DT-D. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
CP1E-N14DT-D. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
2.350.000 vnđ
Giá: 2.300.000 vnđ
PLC Omron CP1E-N20DR-A

PLC Omron CP1E-N20DR-A

CP1E-N20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-N20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
2.750.000 vnđ
Giá: 2.550.000 vnđ
PLC Omron CP1E-N20DT-D

PLC Omron CP1E-N20DT-D

CP1E-N20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
CP1E-N20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
2.600.000 vnđ
Giá: 2.400.000 vnđ
PLC Omron CP1E-N30SDR-A

PLC Omron CP1E-N30SDR-A

CP1E-N30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, có cổng RS-232, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-N30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, có cổng RS-232, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-N30SDT-D

PLC Omron CP1E-N30SDT-D

CP1E-N30SDT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
CP1E-N30SDT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
PLC Omron CP1E-N40SDR-A

PLC Omron CP1E-N40SDR-A

CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs.
Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-N40SDT-D

PLC Omron CP1E-N40SDT-D

CP1E-N40SDT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
CP1E-N40SDT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
PLC Omron CP1E-N60SDR-A

PLC Omron CP1E-N60SDR-A

CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-N60SDT-D

PLC Omron CP1E-N60SDT-D

CP1E-N60SDT-D. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz. Bộ nhớ 8K steps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
CP1E-N60SDT-D. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz. Bộ nhớ 8K steps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
6.000.000 vnđ
Giá: 5.200.000 vnđ
PLC Omron CP1E-N30DR-A

PLC Omron CP1E-N30DR-A

CP1E-N30DR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, mở rộng max 150 I/O, 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Có khe mở rộng bo trên mặt
CP1E-N30DR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, mở rộng max 150 I/O, 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Có khe mở rộng bo trên mặt
PLC Omron CP1E-N30DT-A

PLC Omron CP1E-N30DT-A

CP1E-N30DT-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz, 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Có khe mở rộng bo trên mặt
CP1E-N30DT-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz, 8K steps, nguồn cấp 100-240VAC. Có khe mở rộng bo trên mặt
Giá: 3.900.000 vnđ
PLC Omron CP1L-L20DT-D

PLC Omron CP1L-L20DT-D

CP1L-L20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin
CP1L-L20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin
4.300.000 vnđ
Giá: 4.200.000 vnđ
PLC Omron CP1L-L20DR-A

PLC Omron CP1L-L20DR-A

CP1L-L20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin
CP1L-L20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin
PLC Omron CP1L-M30DT-D

PLC Omron CP1L-M30DT-D

CP1L-M30DT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin
CP1L-M30DT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin
Giá: 5.700.000 vnđ
PLC Omron CP1L-M40DR-A

PLC Omron CP1L-M40DR-A

CP1L-M40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin
CP1L-M40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin
PLC Omron CP1H-X40DT-D

PLC Omron CP1H-X40DT-D

CP1H-X40DT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ phát xung 100kHz, 2 ngõ 30kHz. Tốc độ 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 24VDC
CP1H-X40DT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ phát xung 100kHz, 2 ngõ 30kHz. Tốc độ 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 24VDC
PLC Omron CP1H-X40DR-A

PLC Omron CP1H-X40DR-A

CP1H-X40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
CP1H-X40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
chat