HMI Omron - Array

HMI Omron - Array

HMI Omron - Array

HMI Omron - Array

HMI Omron - Array
HMI Omron - Array

HMI Omron

Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 5.6inch TFT LCD NB5Q-TW00B

Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 5.6inch TFT LCD NB5Q-TW00B

NB5Q-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 5.6inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
NB5Q-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 5.6inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
4.200.000 vnđ
Giá: 3.600.000 vnđ
Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD NB7W-TW00B

Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD NB7W-TW00B

NB7W-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
NB7W-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
4.500.000 vnđ
Giá: 3.300.000 vnđ
Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch NB10W-TW01B

Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch NB10W-TW01B

NB10W-TW01B. Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, có khe SD. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP
NB10W-TW01B. Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, có khe SD. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP
chat