HMI Touchwin - Xinje - Array

HMI Touchwin - Xinje - Array

HMI Touchwin - Xinje - Array

HMI Touchwin - Xinje - Array

HMI Touchwin - Xinje - Array
HMI Touchwin - Xinje - Array

HMI Touchwin - Xinje

Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP320-A V9.4

Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP320-A V9.4

OP320-A V9.4, LCD kích thước 3.7 inch 20 phím nhấn, truyền thông RS-232/RS-422. Giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron, Delta
OP320-A V9.4, LCD kích thước 3.7 inch 20 phím nhấn, truyền thông RS-232/RS-422. Giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron, Delta
Giá: 1.200.000 vnđ
Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP320-A-S V9.4

Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP320-A-S V9.4

OP320-A-S V9.4. LCD kích thước 3.7 inch, 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS485, giao tiếp với PLC Siemens, Omron, Delta
OP320-A-S V9.4. LCD kích thước 3.7 inch, 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS485, giao tiếp với PLC Siemens, Omron, Delta
Giá: 1.200.000 vnđ
Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP325-A V9.4

Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP325-A V9.4

OP325-A V9.4. LCD kích thước 3.7 inch, 20 phím nhấn. Cổng giao tiếp RS-232/RS422. Giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron, Delta
OP325-A V9.4. LCD kích thước 3.7 inch, 20 phím nhấn. Cổng giao tiếp RS-232/RS422. Giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron, Delta
Giá: 1.200.000 vnđ
Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP325-A-S V9.4

Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP325-A-S V9.4

OP325-A-S V9.4. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS485, giao tiếp với PLC Siemens, Delta, Omron
OP325-A-S V9.4. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS485, giao tiếp với PLC Siemens, Delta, Omron
Giá: 1.200.000 vnđ
Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT color TG765-XT-C

Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT color TG765-XT-C

TG765-XT-C. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232
TG765-XT-C. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232
2.200.000 vnđ
Giá: 2.100.000 vnđ
Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 16M màu TG765-MT

Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 16M màu TG765-MT

TG765-MT. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, kết nối được với nhiều hãng PLC
TG765-MT. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, kết nối được với nhiều hãng PLC
2.300.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 16M màu TG765S-XT

Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 16M màu TG765S-XT

TG765S-XT. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, 2 cổng RS-232
TG765S-XT. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, 2 cổng RS-232
2.200.000 vnđ
Giá: 2.100.000 vnđ
Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 16M màu TG765S-MT

Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 16M màu TG765S-MT

TG765S-MT. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, kết nối được với nhiều hãng PLC
TG765S-MT. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, kết nối được với nhiều hãng PLC
2.300.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet TG765-ET

Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet TG765-ET

TG765-ET. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, ethernet, kết nối được với nhiều hãng PLC
TG765-ET. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, ethernet, kết nối được với nhiều hãng PLC
2.500.000 vnđ
Giá: 2.400.000 vnđ
Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT color TH765-N

Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT color TH765-N

TH765-N. Màn hình cảm ứng 65536 màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, giao tiếp được với nhiều hãng PLC
TH765-N. Màn hình cảm ứng 65536 màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, giao tiếp được với nhiều hãng PLC
2.600.000 vnđ
Giá: 2.380.000 vnđ
chat