HMI Delta - Array

HMI Delta - Array

HMI Delta - Array

HMI Delta - Array

HMI Delta - Array
HMI Delta - Array

HMI Delta

NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7

DOP-B07SS411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DOP-B07SS411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 2.200.000 vnđ
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7

DOP-B07S411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DOP-B07S411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.200.000 vnđ
Giá: 3.100.000 vnđ
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet DOP-B07E411

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet DOP-B07E411

DOP-B07E411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422, Ethernet. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DOP-B07E411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422, Ethernet. Xuất xứ: China. Mới 100%.
4.300.000 vnđ
Giá: 4.100.000 vnđ
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.4

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.4

DOP-B10S411. Màn hình cảm ứng 10.4 inch TFT LCD 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DOP-B10S411. Màn hình cảm ứng 10.4 inch TFT LCD 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
5.800.000 vnđ
Giá: 5.200.000 vnđ
NEW
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Color GL07

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Color GL07

GL070. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 7 inch, chip 32-bit 792MHz RISC, Cổng giao tiếp RS-232/485/RS-422, USB Host, USB Slave. Giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
GL070. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 7 inch, chip 32-bit 792MHz RISC, Cổng giao tiếp RS-232/485/RS-422, USB Host, USB Slave. Giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
Giá: 2.200.000 vnđ
chat