HMI Delta - Array

HMI Delta - Array

HMI Delta - Array

HMI Delta - Array

HMI Delta - Array
HMI Delta - Array

HMI Delta

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch TFT 65K màu DOP-103BQ

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch TFT 65K màu DOP-103BQ

DOP-103BQ. Màn hình 4.3 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Giao tiếp được với nhiều hãng PLC
DOP-103BQ. Màn hình 4.3 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Giao tiếp được với nhiều hãng PLC
2.450.000 vnđ
Giá: 2.250.000 vnđ
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu DOP-107BV

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu DOP-107BV

DOP-107BV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Giao tiếp được với nhiều hãng PLC
DOP-107BV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Giao tiếp được với nhiều hãng PLC
2.450.000 vnđ
Giá: 2.250.000 vnđ
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu DOP-107CV

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu DOP-107CV

DOP-107CV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông COM1 và COM2/COM3
DOP-107CV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông COM1 và COM2/COM3
3.400.000 vnđ
Giá: 3.200.000 vnđ
Delta HMI - Màn hình cảm ứng 7inch TFT Ethernet DOP-107DV

Delta HMI - Màn hình cảm ứng 7inch TFT Ethernet DOP-107DV

DOP-107DV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, RS-232/RS-485/RS-422
DOP-107DV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, RS-232/RS-485/RS-422
3.000.000 vnđ
Giá: 2.700.000 vnđ
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet DOP-107EV

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet DOP-107EV

DOP-107EV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, COM1 và COM2/COM3
DOP-107EV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, COM1 và COM2/COM3
Giá: 4.100.000 vnđ
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch TFT 65K Màu DOP-110CS

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch TFT 65K Màu DOP-110CS

DOP-110CS. Màn hình 10.1 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông COM1 và COM2/COM3
DOP-110CS. Màn hình 10.1 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông COM1 và COM2/COM3
5.200.000 vnđ
Giá: 4.900.000 vnđ
Delta HMI - Màn hình cảm ứng 10.1 inch TFT Ethernet DOP-110DS

Delta HMI - Màn hình cảm ứng 10.1 inch TFT Ethernet DOP-110DS

DOP-110DS. Màn hình 10.1 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, RS-232/RS-485/RS-422
DOP-110DS. Màn hình 10.1 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, RS-232/RS-485/RS-422
5.300.000 vnđ
Giá: 5.150.000 vnđ
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TFT 65K màu DOP-B07SS411

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TFT 65K màu DOP-B07SS411

DOP-B07SS411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422
DOP-B07SS411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TFT 65K màu DOP-B07S411

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TFT 65K màu DOP-B07S411

DOP-B07S411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422
DOP-B07S411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet DOP-B07E411

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet DOP-B07E411

DOP-B07E411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422, Ethernet.
DOP-B07E411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422, Ethernet.
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.4 inch TFT DOP-B10S411

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.4 inch TFT DOP-B10S411

DOP-B10S411. Màn hình cảm ứng 10.4 inch TFT LCD 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422
DOP-B10S411. Màn hình cảm ứng 10.4 inch TFT LCD 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422
chat