HMI Weinview - Weintek - Array

HMI Weinview - Weintek - Array

HMI Weinview - Weintek - Array

HMI Weinview - Weintek - Array

HMI Weinview - Weintek - Array
HMI Weinview - Weintek - Array

HMI Weinview - Weintek

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IQ

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IQ

TK6070IQ. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens
TK6070IQ. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IP

TK6070IP. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
TK6070IP. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IQ

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IQ

TK6071IQ. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ...
TK6071IQ. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ...
2.400.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IP

TK6071IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu. Cổng truyền thông RS232/RS485/RS422. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens.
TK6071IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu. Cổng truyền thông RS232/RS485/RS422. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens.
Giá: 2.200.000 vnđ
Weinview HMI - màn hình cảm ứng 7 inch MT6071IP

Weinview HMI - màn hình cảm ứng 7 inch MT6071IP

MT6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Cổng truyền thông RS-232/RS-485/RS-422. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens
MT6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Cổng truyền thông RS-232/RS-485/RS-422. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens
2.900.000 vnđ
Giá: 2.800.000 vnđ
Weinview HMI - màn hình cảm ứng 7 inch TFT 16M màu TK6072IP

Weinview HMI - màn hình cảm ứng 7 inch TFT 16M màu TK6072IP

TK6072IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, soft tiếng Anh. Cổng truyền thông RS-232, RS-485 2-dây/4-dây (RS-422)
TK6072IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, soft tiếng Anh. Cổng truyền thông RS-232, RS-485 2-dây/4-dây (RS-422)
2.200.000 vnđ
Giá: 2.000.000 vnđ
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet TK8072IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet TK8072IP

TK8072IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, chip Dual-core RISC, cổng giao tiếp RS232/RS485/RS422, Ethernet. Nguồn cấp 24VDC
TK8072IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, chip Dual-core RISC, cổng giao tiếp RS232/RS485/RS422, Ethernet. Nguồn cấp 24VDC
2.400.000 vnđ
Giá: 2.300.000 vnđ
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8072IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8072IP

MT8072IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, chip Dual-core RISC, cổng giao tiếp RS232/RS485/RS422, Ethernet. Nguồn cấp 24VDC
MT8072IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, chip Dual-core RISC, cổng giao tiếp RS232/RS485/RS422, Ethernet. Nguồn cấp 24VDC
3.100.000 vnđ
Giá: 2.900.000 vnđ
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8071IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8071IP

MT8071IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485/RS422, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron
MT8071IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485/RS422, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron
3.600.000 vnđ
Giá: 3.300.000 vnđ
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch MT6103IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch MT6103IP

MT6103IP. Màn hình 10.1 inch 16 triệu màu. Cổng truyền thông RS-232/RS485/RS-422. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron
MT6103IP. Màn hình 10.1 inch 16 triệu màu. Cổng truyền thông RS-232/RS485/RS-422. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron
5.000.000 vnđ
Giá: 4.600.000 vnđ
chat