HMI Weinview - Weintek - Array

HMI Weinview - Weintek - Array

HMI Weinview - Weintek - Array

HMI Weinview - Weintek - Array

HMI Weinview - Weintek - Array
HMI Weinview - Weintek - Array

HMI Weinview - Weintek

NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IQ

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IQ

TK6070IQ. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens
TK6070IQ. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IP

TK6070IP. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
TK6070IP. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IQ

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IQ

TK6071IQ. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
TK6071IQ. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
2.400.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IP

TK6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
TK6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
2.450.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch MT6071IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch MT6071IP

MT6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
MT6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
3.000.000 vnđ
Giá: 2.800.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8071IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8071IP

MT8071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron
MT8071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron
3.600.000 vnđ
Giá: 3.500.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch MT6103IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch MT6103IP

MT6103IP. Màn hình 10.1 inch 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
MT6103IP. Màn hình 10.1 inch 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
5.000.000 vnđ
Giá: 4.600.000 vnđ
chat