HMI Kinco - Array

HMI Kinco - Array

HMI Kinco - Array

HMI Kinco - Array

HMI Kinco - Array
HMI Kinco - Array

HMI Kinco

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3inch TFT 65K màu MT4230T

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3inch TFT 65K màu MT4230T

MT4230T. Màn hình cảm ứng 65K màu, 4.3 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng RS-232/485/422, USB-mini. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
MT4230T. Màn hình cảm ứng 65K màu, 4.3 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng RS-232/485/422, USB-mini. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
Giá: 2.100.000 vnđ
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3inch TFT Ethernet MT4230TE

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3inch TFT Ethernet MT4230TE

MT4230TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 4.3 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP
MT4230TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 4.3 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP
3.000.000 vnđ
Giá: 2.800.000 vnđ
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu MT4434T

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu MT4434T

MT4434T. Màn hình cảm ứng 65K màu, 7inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Truyền thông RS-232/RS-485/RS-422, USB Host, USB Slave. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU.
MT4434T. Màn hình cảm ứng 65K màu, 7inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Truyền thông RS-232/RS-485/RS-422, USB Host, USB Slave. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU.
2.500.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet MT4434TE

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet MT4434TE

MT4434TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 7 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP
MT4434TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 7 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP
3.000.000 vnđ
Giá: 2.900.000 vnđ
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch TFT Ethernet MT4532TE

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch TFT Ethernet MT4532TE

MT4532TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 10.1 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP
MT4532TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 10.1 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP
4.900.000 vnđ
Giá: 4.600.000 vnđ
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Color GL070

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Color GL070

GL070. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 7 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Truyền thông RS-232/485/RS-422, USB Host, USB Slave. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
GL070. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 7 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Truyền thông RS-232/485/RS-422, USB Host, USB Slave. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
Giá: 2.200.000 vnđ
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch Ethernet GL070E

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch Ethernet GL070E

GL070E. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 7 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
GL070E. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 7 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
2.900.000 vnđ
Giá: 2.600.000 vnđ
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch GL100

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch GL100

GL100. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 10.1 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Truyền thông RS-232, RS485, RS-422. Hỗ trợ chuẩn Modbus ASCII, Modbus RTU
GL100. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 10.1 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Truyền thông RS-232, RS485, RS-422. Hỗ trợ chuẩn Modbus ASCII, Modbus RTU
4.200.000 vnđ
Giá: 4.000.000 vnđ
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch Ethernet GL100E

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch Ethernet GL100E

GL100E. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 10.1 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Siemens S7-1200. Hỗ trợ chuẩn Modbus ASCII, Modbus RTU
GL100E. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 10.1 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Siemens S7-1200. Hỗ trợ chuẩn Modbus ASCII, Modbus RTU
4.600.000 vnđ
Giá: 4.400.000 vnđ
chat