HMI Samkoon - Array

HMI Samkoon - Array

HMI Samkoon - Array

HMI Samkoon - Array

HMI Samkoon - Array
HMI Samkoon - Array

HMI Samkoon

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch TFT color EA-043A

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch TFT color EA-043A

EA-043A. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU ARM9 200MHz, Memory 128M Flash + 32M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
EA-043A. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU ARM9 200MHz, Memory 128M Flash + 32M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
1.450.000 vnđ
Giá: 1.400.000 vnđ
Samkoon HMI - Màn hình cảm ứng 7 inch TFT color EA-070B

Samkoon HMI - Màn hình cảm ứng 7 inch TFT color EA-070B

EA-070B. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU ARM9 200MHz, Memory 128M Flash + 32M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
EA-070B. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU ARM9 200MHz, Memory 128M Flash + 32M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
2.000.000 vnđ
Giá: 1.950.000 vnđ
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch Màu SK-043HE

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch Màu SK-043HE

SK-043HE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
SK-043HE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
1.800.000 vnđ
Giá: 1.670.000 vnđ
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch Màu SK-043FE

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch Màu SK-043FE

SK-043FE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
SK-043FE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
1.800.000 vnđ
Giá: 1.670.000 vnđ
SAMKOON HMI - Màn Hình Cảm Ứng 5 inch Màu SK-050HE

SAMKOON HMI - Màn Hình Cảm Ứng 5 inch Màu SK-050HE

SK-050HE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
SK-050HE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
2.000.000 vnđ
Giá: 1.980.000 vnđ
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu SK-070HE

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu SK-070HE

SK-070HE. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SK-070HE. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.300.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu SK-070FE

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu SK-070FE

SK-070FE. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
SK-070FE. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
2.300.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu Ethernet SK-070HS

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu Ethernet SK-070HS

SK-070HS. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2. Cổng truyền thông RS-232C/RS-485/RS-422, Ethernet
SK-070HS. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2. Cổng truyền thông RS-232C/RS-485/RS-422, Ethernet
2.700.000 vnđ
Giá: 2.550.000 vnđ
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.2 inch Màu SK-102HE

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.2 inch Màu SK-102HE

SK-102HE V3. Màn hình 10.2 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SK-102HE V3. Màn hình 10.2 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
4.000.000 vnđ
Giá: 3.800.000 vnđ
Samkoon HMI - Màn hình cảm ứng 10.2 inch màu Ethernet SK-102HS

Samkoon HMI - Màn hình cảm ứng 10.2 inch màu Ethernet SK-102HS

SK-102HS. Màn hình cảm ứng 10.2 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2. Cổng truyền thông RS-232C/RS-485/RS-422, Ethernet
SK-102HS. Màn hình cảm ứng 10.2 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2. Cổng truyền thông RS-232C/RS-485/RS-422, Ethernet
Giá: 4.200.000 vnđ
Samkoon HMI - Màn hình cảm ứng 3.5 inch TFT color SA-035F

Samkoon HMI - Màn hình cảm ứng 3.5 inch TFT color SA-035F

SA-035F. Màn hình 3.5 inch 262,114 màu, 32-bit Cortex-A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
SA-035F. Màn hình 3.5 inch 262,114 màu, 32-bit Cortex-A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
Giá: 1.720.000 vnđ
Samkoon HMI - Màn hình cảm ứng 4.3 inch TFT color SA-043F

Samkoon HMI - Màn hình cảm ứng 4.3 inch TFT color SA-043F

SA-043F. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, 32-bit Cortex-A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
SA-043F. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, 32-bit Cortex-A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
Giá: 1.720.000 vnđ
chat