HMI Mitsubishi - Array

HMI Mitsubishi - Array

HMI Mitsubishi - Array

HMI Mitsubishi - Array

HMI Mitsubishi - Array
HMI Mitsubishi - Array

HMI Mitsubishi

Mitsubishi HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet GS2107-WTBD

Mitsubishi HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet GS2107-WTBD

GS2107-WTBD. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Đầy đủ cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. Kết nối với nhiều hãng PLC
GS2107-WTBD. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Đầy đủ cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. Kết nối với nhiều hãng PLC
Mitsubishi HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet GS2107-WTBD-N

Mitsubishi HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet GS2107-WTBD-N

GS2107-WTBD-N. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu, bộ nhớ ROM 15MB. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. Hỗ trợ CC-link IE field basic.
GS2107-WTBD-N. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu, bộ nhớ ROM 15MB. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. Hỗ trợ CC-link IE field basic.
4.500.000 vnđ
Giá: 4.100.000 vnđ
Mitsubishi HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10" TFT Ethernet GS2110-WTBD-N

Mitsubishi HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10" TFT Ethernet GS2110-WTBD-N

GS2110-WTBD-N. Màn Hình Cảm Ứng 10 inch TFT LCD 65536 màu, bộ nhớ ROM 15MB. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. Hỗ trợ CC-link IE field basic.
GS2110-WTBD-N. Màn Hình Cảm Ứng 10 inch TFT LCD 65536 màu, bộ nhớ ROM 15MB. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. Hỗ trợ CC-link IE field basic.
9.000.000 vnđ
Giá: 8.400.000 vnđ
chat