Cáp Lập Trình Schneider, GE - Array

Cáp Lập Trình Schneider, GE - Array

Cáp Lập Trình Schneider, GE - Array

Cáp Lập Trình Schneider, GE - Array

Cáp Lập Trình Schneider, GE - Array
Cáp Lập Trình Schneider, GE - Array

Cáp Lập Trình Schneider, GE

NEW
Cáp lập trình PLC Schneider TSXPCX3030-C

Cáp lập trình PLC Schneider TSXPCX3030-C

TSXPCX3030-C. Giao tiếp với PC qua cổng USB. Sử dụng để lập trình PLC Schneider dòng Nano/Naza/Twido/TSX Premium/TSX Micro. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TSXPCX3030-C. Giao tiếp với PC qua cổng USB. Sử dụng để lập trình PLC Schneider dòng Nano/Naza/Twido/TSX Premium/TSX Micro. Xuất xứ: China. Mới 100%.
550.000 vnđ
Giá: 450.000 vnđ
NEW
Cáp lập trình PLC Schneider TSXPCX3030-C

Cáp lập trình PLC Schneider TSXPCX3030-C

TSXPCX3030-C. Giao tiếp với PC qua cổng USB. Sử dụng để lập trình PLC Schneider dòng Nano/Naza/Twido/TSX Premium/TSX Micro. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TSXPCX3030-C. Giao tiếp với PC qua cổng USB. Sử dụng để lập trình PLC Schneider dòng Nano/Naza/Twido/TSX Premium/TSX Micro. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 650.000 vnđ
NEW
Cáp lập trình PLC Schneider TSXCUSB485-AL

Cáp lập trình PLC Schneider TSXCUSB485-AL

TSXCUSB485-AL. Giao tiếp với PC qua cổng USB. Sử dụng để lập trình PLC Schneider dòng Twido/TSX Premium/TSX Micro
TSXCUSB485-AL. Giao tiếp với PC qua cổng USB. Sử dụng để lập trình PLC Schneider dòng Twido/TSX Premium/TSX Micro
950.000 vnđ
Giá: 850.000 vnđ
NEW
Cáp COM Lập Trình PLC GE IC690ACC901

Cáp COM Lập Trình PLC GE IC690ACC901

IC690ACC901. Cáp lập trình PLC GE dòng GE 90-30, GE 90-70. Giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
IC690ACC901. Cáp lập trình PLC GE dòng GE 90-30, GE 90-70. Giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 vnđ
Giá: 300.000 vnđ
chat