Cáp Kết Nối HMI Omron & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Omron & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Omron & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Omron & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Omron & PLC - Array
Cáp Kết Nối HMI Omron & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI Omron & PLC

Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-200T

Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-200T

XW2Z-200T. Chiều dài 2m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
XW2Z-200T. Chiều dài 2m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-300T

Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-300T

XW2Z-300T. Chiều dài 3m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
XW2Z-300T. Chiều dài 3m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-500T

Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-500T

XW2Z-500T. Chiều dài 5m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
XW2Z-500T. Chiều dài 5m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
220.000 vnđ
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron NB & PLC Mitsubishi NB-FX 2M

Cáp HMI Omron NB & PLC Mitsubishi NB-FX 2M

NB-FX 2M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 2 mét.
NB-FX 2M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 2 mét.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron NB & PLC Mitsubishi NB-FX 2M

Cáp HMI Omron NB & PLC Mitsubishi NB-FX 2M

NB-FX 2M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 2 mét.
NB-FX 2M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 2 mét.
Giá: 170.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron NB & PLC Mitsubishi NB-FX 3M

Cáp HMI Omron NB & PLC Mitsubishi NB-FX 3M

NB-FX 3M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 3 mét.
NB-FX 3M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 3 mét.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron NB & PLC Mitsubishi NB-FX 3M

Cáp HMI Omron NB & PLC Mitsubishi NB-FX 3M

NB-FX 3M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3 mét.
NB-FX 3M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3 mét.
Giá: 170.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron NB & PLC Mitsubishi NB-FX 5M

Cáp HMI Omron NB & PLC Mitsubishi NB-FX 5M

NB-FX 5M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 5 mét.
NB-FX 5M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 5 mét.
Giá: 220.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron NB & PLC Panasonic NB-FP0 2M

Cáp HMI Omron NB & PLC Panasonic NB-FP0 2M

NB-FP0 2M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Panasonic FP0, FP0R, FPG, FPX, FP-X0. Dài 2 mét.
NB-FP0 2M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Panasonic FP0, FP0R, FPG, FPX, FP-X0. Dài 2 mét.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron NB & PLC Panasonic NB-FP0 3M

Cáp HMI Omron NB & PLC Panasonic NB-FP0 3M

NB-FP0 3M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Panasonic FP0, FP0R, FPG, FPX, FP-X0. Dài 3 mét.
NB-FP0 3M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Panasonic FP0, FP0R, FPG, FPX, FP-X0. Dài 3 mét.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron NB & PLC Delta NB-DVP 3M

Cáp HMI Omron NB & PLC Delta NB-DVP 3M

NB-DVP 3M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Delta DVP. Chiều dài 3 mét.
NB-DVP 3M. Cáp kết nối màn hình Omron dòng NB và PLC Delta DVP. Chiều dài 3 mét.
Giá: 150.000 vnđ
chat