Cảm Biến Từ - Array

Cảm Biến Từ - Array

Cảm Biến Từ - Array

Cảm Biến Từ - Array

Cảm Biến Từ - Array
Cảm Biến Từ - Array

Cảm Biến Từ

NEW
Cảm Biến Từ Vuông 3 Dây Omron TL-Q5MC1-Z

Cảm Biến Từ Vuông 3 Dây Omron TL-Q5MC1-Z

TL-Q5MC1-Z. Cảm biến từ vuông 3 dây NPN NO, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 12-24VDC
TL-Q5MC1-Z. Cảm biến từ vuông 3 dây NPN NO, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 12-24VDC
Giá: 170.000 vnđ
chat