Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Array

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Array

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Array

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Array

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Array
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Array

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-RTC

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-RTC

E5CSL-RTC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC
E5CSL-RTC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-RP

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-RP

E5CSL-RP. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
E5CSL-RP. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển Relay. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
Giá: 660.000 vnđ
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-QTC

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSL-QTC

E5CSL-QTC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
E5CSL-QTC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-R1TC

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-R1TC

E5CWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
E5CWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
850.000 vnđ
Giá: 800.000 vnđ
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-R1P

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-R1P

E5CWL-R1P. Ngõ vào Pt100, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
E5CWL-R1P. Ngõ vào Pt100, ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay, nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
Giá: 850.000 vnđ
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-Q1TC

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-Q1TC

E5CWL-Q1TC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
E5CWL-Q1TC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
850.000 vnđ
Giá: 800.000 vnđ
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-Q1P

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CWL-Q1P

E5CWL-Q1P. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
E5CWL-Q1P. Ngõ vào Pt100. Ngõ ra điều khiển xung áp, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
Giá: 880.000 vnđ
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5EWL-R1TC

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5EWL-R1TC

E5EWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nnguồn cấp 100-240VAC
E5EWL-R1TC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra điều khiển Relay, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nnguồn cấp 100-240VAC
Giá: 950.000 vnđ
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5EWL-Q1TC

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5EWL-Q1TC

E5EWL-Q1TC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra xung áp 12VDC, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
E5EWL-Q1TC. Ngõ vào Thermocouple. Ngõ ra xung áp 12VDC, 1 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz
Giá: 950.000 vnđ
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-RX2ASM-800

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-RX2ASM-800

E5CC-RX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Relay, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC
E5CC-RX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển Relay, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC
1.280.000 vnđ
Giá: 1.150.000 vnđ
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-QX2ASM-800

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-QX2ASM-800

E5CC-QX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC
E5CC-QX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển xung áp 12VDC, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC
1.280.000 vnđ
Giá: 1.150.000 vnđ
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-CX2ASM-800

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CC-CX2ASM-800

E5CC-CX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển dòng 4-20mA, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC
E5CC-CX2ASM-800. Ngõ vào Multi-range TC/Pt/Infrared sensor/Voltage/Current. Ngõ ra điều khiển dòng 4-20mA, 2 ngõ ra Alarm Relay. Nguồn cấp 100-240VAC
Giá: 1.400.000 vnđ
chat