Bộ Định Thời Gian - Timer - Array

Bộ Định Thời Gian - Timer - Array

Bộ Định Thời Gian - Timer - Array

Bộ Định Thời Gian - Timer - Array

Bộ Định Thời Gian - Timer - Array
Bộ Định Thời Gian - Timer - Array

Bộ Định Thời Gian - Timer

Timer Omron H3BA-N8H DC24V

Timer Omron H3BA-N8H DC24V

H3BA-N8H DC24V. Dãy thời gian 0.05s ~ 300h, chế độ hoạt động A, H. Chân tròn 8-pin. Nguồn cấp 24VDC
H3BA-N8H DC24V. Dãy thời gian 0.05s ~ 300h, chế độ hoạt động A, H. Chân tròn 8-pin. Nguồn cấp 24VDC
Giá: 400.000 vnđ
Timer Omron H3BA-N8H AC220V

Timer Omron H3BA-N8H AC220V

H3BA-N8H AC220V. Dãy thời gian 0.05s ~ 300h, chế độ hoạt động A, H. Chân tròn 8-pin. Nguồn cấp 220VAC
H3BA-N8H AC220V. Dãy thời gian 0.05s ~ 300h, chế độ hoạt động A, H. Chân tròn 8-pin. Nguồn cấp 220VAC
Giá: 400.000 vnđ
Timer Omron H3BA-N DC24V

Timer Omron H3BA-N DC24V

H3BA-N DC24V. Dãy thời gian 0.05s - 300h. Tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. 11 chân tròn, nguồn cấp 24VDC
H3BA-N DC24V. Dãy thời gian 0.05s - 300h. Tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. 11 chân tròn, nguồn cấp 24VDC
Giá: 400.000 vnđ
Timer Omron H3BA-N AC220V

Timer Omron H3BA-N AC220V

H3BA-N AC220V. Dãy thời gian 0.05s - 300h. Tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. 11 chân tròn, nguồn cấp 220VAC
H3BA-N AC220V. Dãy thời gian 0.05s - 300h. Tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. 11 chân tròn, nguồn cấp 220VAC
Giá: 400.000 vnđ
Đế Timer 8 Chân tròn Omron P2CF-08

Đế Timer 8 Chân tròn Omron P2CF-08

P2CF-08. Đế 8 chân tròn sử dụng phù hợp với Timer H3CR-A8, H3BA-N8H ... với 2 móc gài chặt Timer
P2CF-08. Đế 8 chân tròn sử dụng phù hợp với Timer H3CR-A8, H3BA-N8H ... với 2 móc gài chặt Timer
Giá: 110.000 vnđ
Đế Timer 11 Chân tròn Omron P2CF-11

Đế Timer 11 Chân tròn Omron P2CF-11

P2CF-11. Đế 11 chân tròn sử dụng phù hợp với Timer H3CR-A, H3BA-N ... với 2 móc gài chặt Timer
P2CF-11. Đế 11 chân tròn sử dụng phù hợp với Timer H3CR-A, H3BA-N ... với 2 móc gài chặt Timer
Giá: 120.000 vnđ
chat