Bộ Định Thời Gian - Timer - Array

Bộ Định Thời Gian - Timer - Array

Bộ Định Thời Gian - Timer - Array

Bộ Định Thời Gian - Timer - Array

Bộ Định Thời Gian - Timer - Array
Bộ Định Thời Gian - Timer - Array

Bộ Định Thời Gian - Timer

NEW
Timer Omron H3BA-N8H DC24V

Timer Omron H3BA-N8H DC24V

H3BA-N8H DC24V. Dãy thời gian 0.05s ~ 300h, chế độ hoạt động A, H. Chân tròn 8-pin. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
H3BA-N8H DC24V. Dãy thời gian 0.05s ~ 300h, chế độ hoạt động A, H. Chân tròn 8-pin. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
Giá: 400.000 vnđ
NEW
Timer Omron H3BA-N8H AC220V

Timer Omron H3BA-N8H AC220V

H3BA-N8H AC220V. Dãy thời gian 0.05s ~ 300h, chế độ hoạt động A, H. Chân tròn 8-pin. Nguồn cấp 220VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
H3BA-N8H AC220V. Dãy thời gian 0.05s ~ 300h, chế độ hoạt động A, H. Chân tròn 8-pin. Nguồn cấp 220VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
Giá: 400.000 vnđ
NEW
Timer Omron H3BA-N DC24V

Timer Omron H3BA-N DC24V

H3BA-N DC24V. Dãy thời gian 0.05s - 300h. Tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. 11 chân tròn, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, full box.
H3BA-N DC24V. Dãy thời gian 0.05s - 300h. Tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. 11 chân tròn, nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, full box.
Giá: 400.000 vnđ
NEW
Timer Omron H3BA-N AC220V

Timer Omron H3BA-N AC220V

H3BA-N AC220V. Dãy thời gian 0.05s - 300h. Tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. 11 chân tròn, nguồn cấp 220VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, full box.
H3BA-N AC220V. Dãy thời gian 0.05s - 300h. Tín hiệu kích từ bên ngoài START, RESET, GATE. 11 chân tròn, nguồn cấp 220VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, full box.
Giá: 400.000 vnđ
chat