Bộ Nguồn - Power Supply - Array

Bộ Nguồn - Power Supply - Array

Bộ Nguồn - Power Supply - Array

Bộ Nguồn - Power Supply - Array

Bộ Nguồn - Power Supply - Array
Bộ Nguồn - Power Supply - Array

Bộ Nguồn - Power Supply

Nguồn Xung Omron 24VDC 1.5A S8FS-C03524

Nguồn Xung Omron 24VDC 1.5A S8FS-C03524

S8FS-C03524. Công suất ngõ ra 35W 24VDC 1.5A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
S8FS-C03524. Công suất ngõ ra 35W 24VDC 1.5A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
Giá: 240.000 vnđ
Nguồn Xung Omron 24VDC 2.2A S8FS-C05024

Nguồn Xung Omron 24VDC 2.2A S8FS-C05024

S8FS-C05024. Công suất ngõ ra 50W 24VDC 2.2A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
S8FS-C05024. Công suất ngõ ra 50W 24VDC 2.2A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
300.000 vnđ
Giá: 280.000 vnđ
Nguồn Xung Omron 24VDC 4.5A S8FS-C10024

Nguồn Xung Omron 24VDC 4.5A S8FS-C10024

S8FS-C10024. Công suất ngõ ra 100W 24VDC 4.5A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
S8FS-C10024. Công suất ngõ ra 100W 24VDC 4.5A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
400.000 vnđ
Giá: 350.000 vnđ
Nguồn Xung Omron 24VDC 6.5A S8FS-C15024J

Nguồn Xung Omron 24VDC 6.5A S8FS-C15024J

S8FS-C15024J. Công suất ngõ ra 100W 24VDC 6.5A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
S8FS-C15024J. Công suất ngõ ra 100W 24VDC 6.5A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
500.000 vnđ
Giá: 450.000 vnđ
Nguồn xung Omron 24VDC 14.6A S8FS-C35024

Nguồn xung Omron 24VDC 14.6A S8FS-C35024

S8FS-C35024. Công suất ngõ ra 350W 24VDC 14.6A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
S8FS-C35024. Công suất ngõ ra 350W 24VDC 14.6A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
870.000 vnđ
Giá: 660.000 vnđ
Nguồn xung Omron 24VDC 14.6A S8FS-C35024J

Nguồn xung Omron 24VDC 14.6A S8FS-C35024J

S8FS-C35024J. Công suất ngõ ra 350W 24VDC 14.6A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
S8FS-C35024J. Công suất ngõ ra 350W 24VDC 14.6A, nguồn cấp 100-240VAC, loại nguồn tổ ông
870.000 vnđ
Giá: 720.000 vnđ
Nguồn Xung Omron 24VDC 2.5A S8VK-C06024/ED2

Nguồn Xung Omron 24VDC 2.5A S8VK-C06024/ED2

S8VK-C06024/ED2. Loại nguồn nhựa, lắp trên thanh ray. Công suất 24VDC 2.5A 60W, nguồn cấp 100-240VAC
S8VK-C06024/ED2. Loại nguồn nhựa, lắp trên thanh ray. Công suất 24VDC 2.5A 60W, nguồn cấp 100-240VAC
700.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
Nguồn Xung Omron 24VDC 2.5A S8VK-C06024

Nguồn Xung Omron 24VDC 2.5A S8VK-C06024

S8VK-C06024. Loại nguồn nhựa, lắp trên thanh ray. Công suất 24VDC 2.5A 60W, nguồn cấp 100-240VAC
S8VK-C06024. Loại nguồn nhựa, lắp trên thanh ray. Công suất 24VDC 2.5A 60W, nguồn cấp 100-240VAC
700.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
Nguồn Xung Omron 24VDC 5A S8VK-C12024/ED2

Nguồn Xung Omron 24VDC 5A S8VK-C12024/ED2

S8VK-C12024/ED2. Loại nguồn nhựa, lắp trên thanh ray. Công suất 24VDC 5A 120W, nguồn cấp 100-240VAC
S8VK-C12024/ED2. Loại nguồn nhựa, lắp trên thanh ray. Công suất 24VDC 5A 120W, nguồn cấp 100-240VAC
1.100.000 vnđ
Giá: 780.000 vnđ
Nguồn Xung Omron 24VDC 10A S8VK-C24024

Nguồn Xung Omron 24VDC 10A S8VK-C24024

S8VK-C24024. Loại nguồn nhựa, lắp trên thanh ray. Công suất 24VDC 10A 240W, nguồn cấp 100-240VAC
S8VK-C24024. Loại nguồn nhựa, lắp trên thanh ray. Công suất 24VDC 10A 240W, nguồn cấp 100-240VAC
1.600.000 vnđ
Giá: 1.300.000 vnđ
Nguồn Xung Omron 24VDC 20A S8VK-C48024

Nguồn Xung Omron 24VDC 20A S8VK-C48024

S8VK-C48024. Loại nguồn nhựa, lắp trên thanh ray. Công suất 24VDC 20A 480W, nguồn cấp 100-240VAC
S8VK-C48024. Loại nguồn nhựa, lắp trên thanh ray. Công suất 24VDC 20A 480W, nguồn cấp 100-240VAC
2.500.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
Đế gắn thanh ray Omron S82Y-FSC150DIN

Đế gắn thanh ray Omron S82Y-FSC150DIN

S82Y-FSC150DIN. Tạo đế lắp thanh ray cho bộ nguồn S8FS 75W 100W 150W
S82Y-FSC150DIN. Tạo đế lắp thanh ray cho bộ nguồn S8FS 75W 100W 150W
Giá: 60.000 vnđ
Đế gắn thanh ray Omron S82Y-FSC350DIN

Đế gắn thanh ray Omron S82Y-FSC350DIN

S82Y-FSC350DIN. Tạo đế lắp thanh ray cho bộ nguồn S8FS 200W 350W
S82Y-FSC350DIN. Tạo đế lắp thanh ray cho bộ nguồn S8FS 200W 350W
Giá: 80.000 vnđ
chat