Cảm Biến - Array

Cảm Biến - Array

Cảm Biến - Array

Cảm Biến - Array

Cảm Biến - Array
Cảm Biến - Array

Cảm Biến

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670

EE-SX670. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX670. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
160.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670A

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670A

EE-SX670A. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX670A. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
160.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX671A

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX671A

EE-SX671A. L-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX671A. L-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
160.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX672

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX672

EE-SX672. T-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX672. T-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
160.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX672A

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX672A

EE-SX672A. T-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX672A. T-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
175.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX673A

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX673A

EE-SX673A. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
EE-SX673A. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC
160.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Từ Vuông 3 Dây Omron TL-Q5MC1-Z

Cảm Biến Từ Vuông 3 Dây Omron TL-Q5MC1-Z

TL-Q5MC1-Z. Cảm biến từ vuông 3 dây NPN NO, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 12-24VDC
TL-Q5MC1-Z. Cảm biến từ vuông 3 dây NPN NO, cảm biến kim loại từ tính, khoảng cách 5mm. Nguồn cấp 12-24VDC
Giá: 170.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX674A

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX674A

EE-SX674A. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
EE-SX674A. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
Giá: 160.000 vnđ
Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670-WR

Cảm Biến Quang chữ U Omron EE-SX670-WR

EE-SX670-WR. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng, tích hợp sẵn cáp dài 1m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
EE-SX670-WR. Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng, tích hợp sẵn cáp dài 1m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 250.000 vnđ
Cảm biến quang chữ U Omron E3S-GS3E4 2m

Cảm biến quang chữ U Omron E3S-GS3E4 2m

E3S-GS3E4 2m. Cảm biến chữ U, khoảng rộng cảm biến 30mm, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Cáp dài 2m
E3S-GS3E4 2m. Cảm biến chữ U, khoảng rộng cảm biến 30mm, ngõ ra NPN, nguồn cấp 12-24VDC. Cáp dài 2m
Giá: 1.350.000 vnđ
NEW
Sợi Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Keyence FU-35FA

Sợi Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Keyence FU-35FA

FU-35FA. Thu phát chung, size M3, khoảng cách cảm biến max 110mm đến 550mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 1m
FU-35FA. Thu phát chung, size M3, khoảng cách cảm biến max 110mm đến 550mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 1m
Giá: 280.000 vnđ
NEW
Sợi Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Keyence FU-66

Sợi Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Keyence FU-66

FU-66. Thu phát chung, size M4, khoảng cách cảm biến max 300mm đến 1100mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 2m
FU-66. Thu phát chung, size M4, khoảng cách cảm biến max 300mm đến 1100mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 2m
Giá: 280.000 vnđ
NEW
Sợi Cảm Biến Quang Phản xạ gương Keyence FU-13

Sợi Cảm Biến Quang Phản xạ gương Keyence FU-13

FU-13. Thu phát chung, size M4, khoảng cách cảm biến max 300mm đến 1100mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 2m
FU-13. Thu phát chung, size M4, khoảng cách cảm biến max 300mm đến 1100mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài cáp 2m
Giá: 290.000 vnđ
NEW
Sợi Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Keyence FU-7F

Sợi Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Keyence FU-7F

FU-7F. 1 Thu 1 phát, size M4, khoảng cách cảm biến 1100-3600mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài 2m
FU-7F. 1 Thu 1 phát, size M4, khoảng cách cảm biến 1100-3600mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài 2m
330.000 vnđ
Giá: 310.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-424

Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-424

CX-424. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 100 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
CX-424. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 100 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
520.000 vnđ
Giá: 480.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3Z-D61 2m

Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3Z-D61 2m

E3Z-D61 2m. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 5-100mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
E3Z-D61 2m. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 5-100mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
600.000 vnđ
Giá: 580.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3Z-D62 2m

Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3Z-D62 2m

E3Z-D62 2m. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách max 1m. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
E3Z-D62 2m. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách max 1m. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
600.000 vnđ
Giá: 580.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-421

Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-421

CX-421. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 300 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
CX-421. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 300 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
520.000 vnđ
Giá: 480.000 vnđ
Sợi Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Keyence FU-77

Sợi Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Keyence FU-77

FU-77. 1 Thu 1 phát, size M4, khoảng cách cảm biến 880-3600mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài 2m
FU-77. 1 Thu 1 phát, size M4, khoảng cách cảm biến 880-3600mm tùy bộ khuếch đại, chiều dài 2m
NEW
Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-422

Cảm Biến Quang Thu Phát chung Panasonic CX-422

CX-422. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 800 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
CX-422. Cảm biến quang thu phát chung, khoảng cách 800 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
520.000 vnđ
Giá: 480.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Quang Phản xạ gương Panasonic CX-491

Cảm Biến Quang Phản xạ gương Panasonic CX-491

CX-491. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
CX-491. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
550.000 vnđ
Giá: 500.000 vnđ
Cảm biến quang Omron - BGS photoelectric E3Z-LS61 2m

Cảm biến quang Omron - BGS photoelectric E3Z-LS61 2m

E3Z-LS61 2m. Cảm biến vật và vật nền, BGS 20-200mm, FGS 40 đến >200mm, ngõ ra NPN Light/Dark ON
E3Z-LS61 2m. Cảm biến vật và vật nền, BGS 20-200mm, FGS 40 đến >200mm, ngõ ra NPN Light/Dark ON
800.000 vnđ
Giá: 700.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát riêng Panasonic CX-411

Cảm Biến Quang Thu Phát riêng Panasonic CX-411

CX-411. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 10m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON, nguồn cấp 12-24VDC
CX-411. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 10m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON, nguồn cấp 12-24VDC
550.000 vnđ
Giá: 500.000 vnđ
Cảm Biến Quang Phản Xạ Gương Omron E3Z-R61 2m

Cảm Biến Quang Phản Xạ Gương Omron E3Z-R61 2m

E3Z-R61 2m. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3-4m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC.
E3Z-R61 2m. Cảm biến quang phản xạ gương, khoảng cách 3-4m, ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC.
650.000 vnđ
Giá: 620.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Omron E3Z-T61 2m

Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Omron E3Z-T61 2m

E3Z-T61 2m. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 15m. ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
E3Z-T61 2m. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 15m. ngõ ra NPN L-ON/D-ON, nguồn cấp 12-24VDC
650.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Omron E3Z-T62 2m

Cảm Biến Quang Thu Phát Riêng Omron E3Z-T62 2m

E3Z-T62 2M. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 30m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
E3Z-T62 2M. Cảm biến quang thu phát riêng, khoảng cách 30m, ngõ ra NPN, chọn Light-ON/Dark-ON. Nguồn cấp 12-24VDC
1.800.000 vnđ
Giá: 1.200.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3FA-DN11 2M

Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3FA-DN11 2M

E3FA-DN11 2M. Cảm biến quang thu phát chung M18x30.5mm, khoảng cách 5-100 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 10-30VDC
E3FA-DN11 2M. Cảm biến quang thu phát chung M18x30.5mm, khoảng cách 5-100 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 10-30VDC
500.000 vnđ
Giá: 450.000 vnđ
Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3FA-DN12 2M

Cảm Biến Quang Thu Phát Chung Omron E3FA-DN12 2M

E3FA-DN12 2M. Cảm biến quang thu phát chung M18x30.5mm, khoảng cách max 300 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 10-30VDC
E3FA-DN12 2M. Cảm biến quang thu phát chung M18x30.5mm, khoảng cách max 300 mm. Ngõ ra NPN L-ON/D-ON. Nguồn cấp 10-30VDC
500.000 vnđ
Giá: 460.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Màu Panasonic LX-101

Cảm Biến Màu Panasonic LX-101

LX-101. Cảm biến màu, hiển thị LED, chọn được 3 nguồn sáng Red Green Blue. Khoảng cách cảm biến 10 +/-3mm. 2 Ngõ ra NPN. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
LX-101. Cảm biến màu, hiển thị LED, chọn được 3 nguồn sáng Red Green Blue. Khoảng cách cảm biến 10 +/-3mm. 2 Ngõ ra NPN. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.700.000 vnđ
Giá: 2.300.000 vnđ
NEW
Cảm Biến Màu Panasonic LX-101-P

Cảm Biến Màu Panasonic LX-101-P

LX-101-P. Cảm biến màu, hiển thị LED, chọn được 3 nguồn sáng Red Green Blue. Khoảng cách cảm biến 10 +/-3mm. 2 Ngõ ra PNP. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
LX-101-P. Cảm biến màu, hiển thị LED, chọn được 3 nguồn sáng Red Green Blue. Khoảng cách cảm biến 10 +/-3mm. 2 Ngõ ra PNP. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.000.000 vnđ
Giá: 2.700.000 vnđ
Gương Phản Xạ Omron E39-R1

Gương Phản Xạ Omron E39-R1

E39-R1. Kích thước 59.9 x 40.3 x 7.5mm. Sử dụng làm gương phản xa cho cảm biến quang E3Z-R61, E3Z-R81
E39-R1. Kích thước 59.9 x 40.3 x 7.5mm. Sử dụng làm gương phản xa cho cảm biến quang E3Z-R61, E3Z-R81
90.000 vnđ
Giá: 80.000 vnđ
chat