Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array
Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC

Cáp Kết Nối HMI Fuji-Hakko & PLC Mitsubishi FX UG00C-E 3M

Cáp Kết Nối HMI Fuji-Hakko & PLC Mitsubishi FX UG00C-E 3M

UG00C-E 3M. Cáp kết nối HMI Fuji-Hakko POD UG và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
UG00C-E 3M. Cáp kết nối HMI Fuji-Hakko POD UG và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 180.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi TK6070-FX 2M

Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi TK6070-FX 2M

TK6070-FX 2M. Cáp kết nối HMI TK6071IQ, TK6071IP, MT6071IP, MT8071IP, MT6070iH 5WV với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 2m
TK6070-FX 2M. Cáp kết nối HMI TK6071IQ, TK6071IP, MT6071IP, MT8071IP, MT6070iH 5WV với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 2m
Giá: 150.000 vnđ
Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT10-C30R4-8P

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT10-C30R4-8P

GT10-C30R4-8P. Chiều dài 3 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu tự do, Sử dụng để kết nối GOT1020, GOT1030, GOT2103 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT10-C30R4-8P. Chiều dài 3 mét, 1 đầu tròn 8 chân, 1 đầu tự do, Sử dụng để kết nối GOT1020, GOT1030, GOT2103 với PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 90.000 vnđ
Cáp HMI Proface & PLC Mitsubishi GP-FX 3M

Cáp HMI Proface & PLC Mitsubishi GP-FX 3M

GP-FX 3M. Cáp kết nối HMI Proface GP2000, GP37W2, GP377, GP477... với FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX2NC, FX3SA, FX3S, FX3G, FX3GA, FX3U, FX3UC. Dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GP-FX 3M. Cáp kết nối HMI Proface GP2000, GP37W2, GP377, GP477... với FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX2NC, FX3SA, FX3S, FX3G, FX3GA, FX3U, FX3UC. Dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-200T

Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-200T

XW2Z-200T. Chiều dài 2m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
XW2Z-200T. Chiều dài 2m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
Cáp HMI & PLC Panasonic AIGT8162 3M

Cáp HMI & PLC Panasonic AIGT8162 3M

AIGT8162 3M. Cáp kết nối màn hình Panasonic GT01, GT10, GT30 với PLC FP0, FPG theo chuẩn RS-232. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
AIGT8162 3M. Cáp kết nối màn hình Panasonic GT01, GT10, GT30 với PLC FP0, FPG theo chuẩn RS-232. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 2M

Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 2M

DOP-DVP 2M. Cáp kết nối tất cả HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Chiều dài 2 mét
DOP-DVP 2M. Cáp kết nối tất cả HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Chiều dài 2 mét
Giá: 150.000 vnđ
Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT54-FX 2M

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT54-FX 2M

MT54-FX 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-FX 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
Cáp HMI Touchwin  & PLC Xinje OP-XC 2M

Cáp HMI Touchwin & PLC Xinje OP-XC 2M

OP-XC 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, OP325-A, OP325-A-S, TH, TG với PLC Xinje XC, XD, XL. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
OP-XC 2M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, OP325-A, OP325-A-S, TH, TG với PLC Xinje XC, XD, XL. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi TK-FX 3M

Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi TK-FX 3M

TK-FX 3M. Cáp kết nối HMI TK6071IQ, TK6071IP, MT6071IP, MT8071IP, MT6070iH 5WV với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3m
TK-FX 3M. Cáp kết nối HMI TK6071IQ, TK6071IP, MT6071IP, MT8071IP, MT6070iH 5WV với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3m
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-300T

Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-300T

XW2Z-300T. Chiều dài 3m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
XW2Z-300T. Chiều dài 3m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 3M

Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 3M

DOP-DVP 3M. Cáp kết nối tất cả HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Chiều dài 3 mét
DOP-DVP 3M. Cáp kết nối tất cả HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Chiều dài 3 mét
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT54-FX 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT54-FX 3M

MT54-FX 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-FX 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Touchwin  & PLC Xinje OP-XC 3M

Cáp HMI Touchwin & PLC Xinje OP-XC 3M

OP-XC 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, OP325-A, OP325-A-S, TH, TG với PLC Xinje XC, XD, XL. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
OP-XC 3M. Cáp kết nối HMI Touchwin OP320-A, OP320-A-S, OP325-A, OP325-A-S, TH, TG với PLC Xinje XC, XD, XL. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI & PLC MD8P-MD8P 5M

Cáp HMI & PLC MD8P-MD8P 5M

MD8P-MD8P 5M. Chiều dài 5 mét, 2 đầu 8 chân tròn nối thẳng
MD8P-MD8P 5M. Chiều dài 5 mét, 2 đầu 8 chân tròn nối thẳng
Giá: 160.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi TK6070-FX 5M

Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi TK6070-FX 5M

TK6070-FX 5M. Cáp kết nối HMI TK6071IQ, TK6071IP, MT6071IP, MT8071IP, MT6070iH 5WV với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 5m
TK6070-FX 5M. Cáp kết nối HMI TK6071IQ, TK6071IP, MT6071IP, MT8071IP, MT6070iH 5WV với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 5m
Giá: 200.000 vnđ
Cáp HMI Proface & PLC Mitsubishi GP-FX 5M

Cáp HMI Proface & PLC Mitsubishi GP-FX 5M

GP-FX 5M. Cáp kết nối HMI Proface GP2000, GP37W2, GP377, GP477... với FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX2NC, FX3SA, FX3S, FX3G, FX3GA, FX3U, FX3UC. Dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GP-FX 5M. Cáp kết nối HMI Proface GP2000, GP37W2, GP377, GP477... với FX1S, FX0N, FX1N, FX2N, FX2NC, FX3SA, FX3S, FX3G, FX3GA, FX3U, FX3UC. Dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 250.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-500T

Cáp HMI Omron & PLC Omron XW2Z-500T

XW2Z-500T. Chiều dài 5m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
XW2Z-500T. Chiều dài 5m, cáp kết nối màn hình cảm ứng OMRON NT, NS, NB với PLC OMRON CP1E-N, CP1L, CP1H, CQM1, CQM1H, CJ1M, CS1G, C200HE, C200HX, C200HG. Xuất xứ: China. Mới 100%.
220.000 vnđ
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 5M

Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 5M

DOP-DVP 5M. Cáp kết nối tất cả HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Chiều dài 5 mét
DOP-DVP 5M. Cáp kết nối tất cả HMI Delta dòng DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Chiều dài 5 mét
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Samkoon  & PLC Mitsubishi SA-FX 3M

Cáp HMI Samkoon & PLC Mitsubishi SA-FX 3M

SA-FX 3M. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SA-FX 3M. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI và PLC MD8P-MD8P 5M

Cáp HMI và PLC MD8P-MD8P 5M

MD8P-MD8P 5M. Chiều dài 5 mét, 2 đầu 8 chân tròn nối thẳng
MD8P-MD8P 5M. Chiều dài 5 mét, 2 đầu 8 chân tròn nối thẳng
Giá: 180.000 vnđ
Cáp HMI Weintek MT500 - PLC Mitsubishi MT500-FX 3M

Cáp HMI Weintek MT500 - PLC Mitsubishi MT500-FX 3M

MT500-FX 3m. Kết nối HMI Wientek MT500 với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China.
MT500-FX 3m. Kết nối HMI Wientek MT500 với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China.
Giá: 150.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi MT68-FX 2M

Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi MT68-FX 2M

MT68-FX 2M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 2 mét
MT68-FX 2M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 2 mét
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C30R4-8P 2M

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C30R4-8P 2M

GT01-C30R4-8P 2M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT01-C30R4-8P 2M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Samkoon  & PLC Mitsubishi SA-FX 5M

Cáp HMI Samkoon & PLC Mitsubishi SA-FX 5M

SA-FX 5M. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SA-FX 5M. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT4000-FX 5M

Cáp HMI Kinco & PLC Mitsubishi MT4000-FX 5M

MT4000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT4000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL series với PLC Mitsubishi FX. Dài 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 3M

Cáp HMI Delta & PLC Delta DOP-DVP 3M

DOP-DVP 3M. Cáp kết nối HMI Delta loại có 2 port DB-9 chân DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Chiều dài 3 mét
DOP-DVP 3M. Cáp kết nối HMI Delta loại có 2 port DB-9 chân DOP-B, DOP-A và PLC Delta dòng DVP. Chiều dài 3 mét
Giá: 170.000 vnđ
Cáp kết nối HMI Fuji-Hakko & PLC Mitsubishi V8-FX 3M

Cáp kết nối HMI Fuji-Hakko & PLC Mitsubishi V8-FX 3M

V8-FX 3M. Cáp kết nối HMI Fuji-Hakko V6 V7 V8 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 3m
V8-FX 3M. Cáp kết nối HMI Fuji-Hakko V6 V7 V8 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 3m
Giá: 150.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi MT-FX 3M

Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi MT-FX 3M

MT-FX 3M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 3 mét
MT-FX 3M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 3 mét
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C30R4-8P 3M

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C30R4-8P 3M

GT01-C30R4-8P 3M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT01-C30R4-8P 3M. Cáp kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP-B-FX 2M

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP-B-FX 2M

DOP-B-FX 2M. Cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DOP-B-FX 2M. Cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C50R4-8P 5M

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX GT01-C50R4-8P 5M

GT01-C50R4-8P 5M. Cáp kết nối HMI GOT dòng F900, GT1000, GT2000, GS2000 và PLC FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U. Chiều dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GT01-C50R4-8P 5M. Cáp kết nối HMI GOT dòng F900, GT1000, GT2000, GS2000 và PLC FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U. Chiều dài 5m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 220.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi MT6/8000-FX 5M

Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi MT6/8000-FX 5M

MT6/8000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 5 mét
MT6/8000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 5 mét
Giá: 200.000 vnđ
Cáp HMI Proface & PLC Mitsubishi A GP-A 3M

Cáp HMI Proface & PLC Mitsubishi A GP-A 3M

GP-A 3M. Cáp kết nối HMI Proface GP37W2, GP377, GP2000 với PLC Mitsubishi dòng A. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
GP-A 3M. Cáp kết nối HMI Proface GP37W2, GP377, GP2000 với PLC Mitsubishi dòng A. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP-FX 3M

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP-FX 3M

DOP-FX 3M. Cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3 mét
DOP-FX 3M. Cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 3 mét
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Samkoon  & PLC Mitsubishi SA-Q 3M

Cáp HMI Samkoon & PLC Mitsubishi SA-Q 3M

SA-Q 3M. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng Q. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SA-Q 3M. Cáp kết nối HMI Samkoon dòng AK, SA, SK với PLC Mitsubishi dòng Q. Dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
NEW
Cáp HMI Kinco eView & PLC Mitsubishi ET-FX 2M

Cáp HMI Kinco eView & PLC Mitsubishi ET-FX 2M

ET-FX 2M. Kết nối HMI Kinco eView ET050 ET070 ET100 với PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
ET-FX 2M. Kết nối HMI Kinco eView ET050 ET070 ET100 với PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX FX-50DU-CAB0 3M

Cáp HMI Mitsubishi & PLC FX FX-50DU-CAB0 3M

FX-50DU-CAB0 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX-50DU-CAB0 3M. Chiều dài 3m, kết nối HMI F940/F930/F920/ dòng GT1000/ dòng GT2000, GS2000 và PLC Mitsubishi FX. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP-B-FX 5M

Cáp HMI Delta DOP-B & PLC Mitsubishi DOP-B-FX 5M

DOP-B-FX 5M. Cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 5 mét
DOP-B-FX 5M. Cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B với PLC Mitsubishi dòng FX. Chiều dài 5 mét
Giá: 200.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi MT-FX 5M

Cáp HMI Weinview Weintek - PLC Mitsubishi MT-FX 5M

MT-FX 5M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 5 mét
MT-FX 5M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 5 mét
Giá: 200.000 vnđ
chat