Encoder - Array

Encoder - Array

Encoder - Array

Encoder - Array

Encoder - Array
Encoder - Array

Encoder

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 100P/R 5-24VDC

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 100P/R 5-24VDC

E6B2-CWZ6C 100P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 100P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 100P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
1.400.000 vnđ
Giá: 1.370.000 vnđ
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 200P/R 5-24VDC

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 200P/R 5-24VDC

E6B2-CWZ6C 200P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 200P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 200P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
1.550.000 vnđ
Giá: 1.500.000 vnđ
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 360P/R 5-24VDC

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 360P/R 5-24VDC

E6B2-CWZ6C 360P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 360P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 360P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
1.400.000 vnđ
Giá: 1.350.000 vnđ
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 500P/R 5-24VDC

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 500P/R 5-24VDC

E6B2-CWZ6C 500P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 500P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 500P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
1.480.000 vnđ
Giá: 1.450.000 vnđ
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 600P/R 5-24VDC

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 600P/R 5-24VDC

E6B2-CWZ6C 600P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 600P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 600P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
1.400.000 vnđ
Giá: 1.350.000 vnđ
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 5-24VDC

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 5-24VDC

E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 1000P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 1000P/R. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
1.400.000 vnđ
Giá: 1.350.000 vnđ
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1024P/R 5-24VDC

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1024P/R 5-24VDC

E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 1024 xung/vòng. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 1024 xung/vòng. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
1.550.000 vnđ
Giá: 1.500.000 vnđ
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 2000P/R 5-24VDC

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 2000P/R 5-24VDC

E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 2000 xung/vòng. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M. Bộ phát xung với độ phân giải 2000 xung/vòng. Nguồn cấp 5-24VDC. Ngõ ra NPN (0V). Cốt phi 6mm. Cáp dài 2m
1.450.000 vnđ
Giá: 1.400.000 vnđ
chat