Màn Hình Cảm Ứng - HMI - Array

Màn Hình Cảm Ứng - HMI - Array

Màn Hình Cảm Ứng - HMI - Array

Màn Hình Cảm Ứng - HMI - Array

Màn Hình Cảm Ứng - HMI - Array
Màn Hình Cảm Ứng - HMI - Array

Màn Hình Cảm Ứng - HMI

NEW
Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP320-A V9.4

Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP320-A V9.4

OP320-A V9.4, LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS-232/RS-422. Giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron, Delta ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
OP320-A V9.4, LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS-232/RS-422. Giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron, Delta ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
Giá: 1.200.000 vnđ
NEW
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3inch TFT 65K màu MT4230T

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3inch TFT 65K màu MT4230T

MT4230T. Màn hình cảm ứng 65K màu, 4.3 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng RS-232/485/422, USB-mini. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT4230T. Màn hình cảm ứng 65K màu, 4.3 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng RS-232/485/422, USB-mini. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 2.100.000 vnđ
NEW
Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP320-A-S V9.4

Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP320-A-S V9.4

OP320-A-S V9.4. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS485, giao tiếp với PLC Siemens, Omron, Delta ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
OP320-A-S V9.4. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS485, giao tiếp với PLC Siemens, Omron, Delta ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
Giá: 1.200.000 vnđ
NEW
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3inch TFT Ethernet MT4230TE

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3inch TFT Ethernet MT4230TE

MT4230TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 4.3 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT4230TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 4.3 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.000.000 vnđ
Giá: 2.800.000 vnđ
NEW
Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP325-A V9.4

Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP325-A V9.4

OP325-A V9.4. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn. Cổng giao tiếp RS-232/RS422. Giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron, Delta ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
OP325-A V9.4. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn. Cổng giao tiếp RS-232/RS422. Giao tiếp với PLC Mitsubishi FX, Omron, Delta ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
Giá: 1.200.000 vnđ
NEW
Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP325-A-S V9.4

Touchwin HMI - Màn Hình LCD OP325-A-S V9.4

OP325-A-S V9.4. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS485, giao tiếp với PLC Siemens, Delta, Omron ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
OP325-A-S V9.4. LCD kích thước 3.7", 20 phím nhấn, truyền thông RS232/RS485, giao tiếp với PLC Siemens, Delta, Omron ... Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%.
Giá: 1.200.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IQ

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IQ

TK6070IQ. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens
TK6070IQ. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens
NEW
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch TFT color EA-043A

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch TFT color EA-043A

EA-043A. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU ARM9 200MHz, Memory 128M Flash + 32M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
EA-043A. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU ARM9 200MHz, Memory 128M Flash + 32M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC
1.450.000 vnđ
Giá: 1.400.000 vnđ
NEW
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu MT4434T

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu MT4434T

MT4434T. Màn hình cảm ứng 65K màu, 7inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Truyền thông RS-232/RS-485/RS-422, USB Host, USB Slave. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT4434T. Màn hình cảm ứng 65K màu, 7inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Truyền thông RS-232/RS-485/RS-422, USB Host, USB Slave. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 2.200.000 vnđ
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu DOP-107BV

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu DOP-107BV

DOP-107BV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
DOP-107BV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.350.000 vnđ
Giá: 2.250.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6070IP

TK6070IP. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
TK6070IP. Màn hình 7" 65.536 màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu DOP-107CV

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 65K màu DOP-107CV

DOP-107CV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông COM1 và COM2/COM3. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
DOP-107CV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông COM1 và COM2/COM3. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
3.400.000 vnđ
Giá: 3.200.000 vnđ
NEW
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet MT4434TE

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet MT4434TE

MT4434TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 7 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT4434TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 7 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
3.000.000 vnđ
Giá: 2.700.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IQ

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IQ

TK6071IQ. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
TK6071IQ. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 2.700.000 vnđ
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet DOP-107EV

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet DOP-107EV

DOP-107EV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, COM1 và COM2/COM3. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
DOP-107EV. Màn hình 7 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông Ethernet, COM1 và COM2/COM3. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 4.100.000 vnđ
NEW
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch TFT Ethernet MT4532TE

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch TFT Ethernet MT4532TE

MT4532TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 10.1 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT4532TE. Màn hình cảm ứng 65K màu, 10.1 inch, chip 32-bit 800MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Simens S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP. Xuất xứ: China. Mới 100%.
4.900.000 vnđ
Giá: 4.600.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IP

TK6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
TK6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 2.700.000 vnđ
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch TFT 65K Màu DOP-110CS

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch TFT 65K Màu DOP-110CS

DOP-110CS. Màn hình 10.1 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông COM1 và COM2/COM3. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
DOP-110CS. Màn hình 10.1 inch cảm ứng 65K màu, CPU ARM Cotex-A8 800Mhz, Flash ROM 256Mb, RAM 256Mb. Cổng truyền thông COM1 và COM2/COM3. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
5.200.000 vnđ
Giá: 4.900.000 vnđ
NEW
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch Màu SK-043HE

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 4.3 inch Màu SK-043HE

SK-043HE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SK-043HE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.800.000 vnđ
Giá: 1.650.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch MT6071IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch MT6071IP

MT6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
MT6071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens ... Xuất xứt: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 3.000.000 vnđ
NEW
SAMKOON HMI - Màn Hình Cảm Ứng 5 inch Màu SK-050HE

SAMKOON HMI - Màn Hình Cảm Ứng 5 inch Màu SK-050HE

SK-050HE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SK-050HE. Màn hình 4.3 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 1.900.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8071IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8071IP

MT8071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron
MT8071IP. Màn hình 7" 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron
Giá: 3.600.000 vnđ
NEW
Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT LCD NB7W-TW00B

Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT LCD NB7W-TW00B

NB7W-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
NB7W-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
4.200.000 vnđ
Giá: 3.400.000 vnđ
NEW
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu SK-070HE

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu SK-070HE

SK-070HE. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SK-070HE. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.300.000 vnđ
Giá: 2.250.000 vnđ
NEW
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu SK-070FE

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu SK-070FE

SK-070FE. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SK-070FE. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
2.300.000 vnđ
Giá: 2.250.000 vnđ
NEW
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch MT6103IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch MT6103IP

MT6103IP. Màn hình 10.1 inch 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
MT6103IP. Màn hình 10.1 inch 16 triệu màu. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron ... Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 4.700.000 vnđ
NEW
Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10

Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10

NB10W-TW01B. Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, có khe SD. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
NB10W-TW01B. Màn Hình Cảm Ứng 10.1 inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, có khe SD. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU/TCP. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
10.200.000 vnđ
Giá: 9.500.000 vnđ
NEW
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu Ethernet SK-070HS

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Màu Ethernet SK-070HS

SK-070HS. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2. Cổng truyền thông RS-232C/RS-485/RS-422, Ethernet. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
SK-070HS. Màn hình 7 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2. Cổng truyền thông RS-232C/RS-485/RS-422, Ethernet. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 2.600.000 vnđ
NEW
Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.2 inch Màu SK-102HE

Samkoon HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.2 inch Màu SK-102HE

SK-102HE. Màn hình 10.2 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
SK-102HE. Màn hình 10.2 inch 262,114 màu, CPU Cortex A8 600MHz, Memory 128M Flash + 128M DDR2, hỗ trợ kết nối nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 3.800.000 vnđ
NEW
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Color GL070

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Color GL070

GL070. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 7 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Truyền thông RS-232/485/RS-422, USB Host, USB Slave. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
GL070. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 7 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Truyền thông RS-232/485/RS-422, USB Host, USB Slave. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%, Fullbox.
NEW
Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT color TG765-XT-C

Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT color TG765-XT-C

TG765-XT-C. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
TG765-XT-C. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 2.200.000 vnđ
NEW
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch Ethernet GL070E

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch Ethernet GL070E

GL070E. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 7 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
GL070E. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 7 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp S7-1200. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TFT 65K màu DOP-B07SS411

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TFT 65K màu DOP-B07SS411

DOP-B07SS411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DOP-B07SS411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
NEW
Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 16M màu TG765-MT

Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT 16M màu TG765-MT

TG765-MT. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, kết nối được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TG765-MT. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, kết nối được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 2.300.000 vnđ
NEW
Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch Ethernet GL100E

Kinco HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.1inch Ethernet GL100E

GL100E. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 10.1 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Siemens S7-1200. Hỗ trợ chuẩn Modbus ASCII, Modbus RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
GL100E. Màn hình cảm ứng 16.77 triệu màu, 10.1 inch, chip 32-bit 792MHz RISC. Cổng Ethernet giao tiếp PLC Siemens S7-1200. Hỗ trợ chuẩn Modbus ASCII, Modbus RTU. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TFT 65K màu DOP-B07S411

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TFT 65K màu DOP-B07S411

DOP-B07S411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DOP-B07S411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
NEW
Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT color TH765-N

Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT color TH765-N

TH765-N. Màn hình cảm ứng 65536 màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
TH765-N. Màn hình cảm ứng 65536 màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, giao tiếp được với nhiều hãng PLC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
2.600.000 vnđ
Giá: 2.500.000 vnđ
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet DOP-B07E411

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet DOP-B07E411

DOP-B07E411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422, Ethernet. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DOP-B07E411. Màn hình cảm ứng 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422, Ethernet. Xuất xứ: China. Mới 100%.
NEW
Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.4 inch TFT DOP-B10S411

Delta HMI - Màn Hình Cảm Ứng 10.4 inch TFT DOP-B10S411

DOP-B10S411. Màn hình cảm ứng 10.4 inch TFT LCD 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DOP-B10S411. Màn hình cảm ứng 10.4 inch TFT LCD 65K màu, MCU 400MHz, Flash ROM 128MB, RAM 64MB, cổng USB, RS-232, RS-485/RS-422. Xuất xứ: China. Mới 100%.
NEW
Mitsubishi HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet GS2107-WTBD

Mitsubishi HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7" TFT Ethernet GS2107-WTBD

GS2107-WTBD. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Đầy đủ cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. Kết nối với nhiều hãng PLC
GS2107-WTBD. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Đầy đủ cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422, Ethernet, khe SD. Kết nối với nhiều hãng PLC
4.500.000 vnđ
Giá: 4.000.000 vnđ
chat