PLC Delta - Array

PLC Delta - Array

PLC Delta - Array

PLC Delta - Array

PLC Delta - Array
PLC Delta - Array

PLC Delta

PLC Delta DVP14SS211T

PLC Delta DVP14SS211T

DVP14SS211T. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DVP14SS211T. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.950.000 vnđ
Giá: 1.800.000 vnđ
PLC Delta DVP14SS211R

PLC Delta DVP14SS211R

DVP14SS211R. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DVP14SS211R. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.950.000 vnđ
Giá: 1.800.000 vnđ
PLC Delta DVP10EC00R3

PLC Delta DVP10EC00R3

DVP10EC00R3. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232. Bộ nhớ 4ksteps. Nnguồn cấp 100-240VAC
DVP10EC00R3. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232. Bộ nhớ 4ksteps. Nnguồn cấp 100-240VAC
1.400.000 vnđ
Giá: 1.300.000 vnđ
PLC Delta DVP14EC00R3

PLC Delta DVP14EC00R3

DVP14EC00R3. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP14EC00R3. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
1.550.000 vnđ
Giá: 1.450.000 vnđ
PLC Delta DVP16EC00R3

PLC Delta DVP16EC00R3

DVP16EC00R3 (V8.62A3). 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP16EC00R3 (V8.62A3). 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
1.700.000 vnđ
Giá: 1.600.000 vnđ
PLC Delta DVP20EC00R3

PLC Delta DVP20EC00R3

DVP20EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP20EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
1.800.000 vnđ
Giá: 1.750.000 vnđ
PLC Delta DVP24EC00R3

PLC Delta DVP24EC00R3

DVP24EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP24EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
2.000.000 vnđ
Giá: 1.950.000 vnđ
PLC Delta DVP32EC00R3

PLC Delta DVP32EC00R3

DVP32EC00R3. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP32EC00R3. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
2.300.000 vnđ
Giá: 2.250.000 vnđ
PLC Delta DVP16ES200T

PLC Delta DVP16ES200T

DVP16ES200T. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP16ES200T. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
Giá: 2.200.000 vnđ
PLC Delta DVP24ES200T

PLC Delta DVP24ES200T

DVP24ES200T. 16 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP24ES200T. 16 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
2.900.000 vnđ
Giá: 2.800.000 vnđ
PLC Delta DVP32ES200T

PLC Delta DVP32ES200T

DVP32ES200T. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP32ES200T. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
3.300.000 vnđ
Giá: 3.150.000 vnđ
PLC Delta DVP32ES200R

PLC Delta DVP32ES200R

DVP32ES200R. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra relay. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP32ES200R. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra relay. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
3.300.000 vnđ
Giá: 3.150.000 vnđ
PLC Delta DVP60ES200T

PLC Delta DVP60ES200T

DVP60ES200T. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (Basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP60ES200T. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (Basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
Giá: 4.500.000 vnđ
Mô Đun Analog input PLC Delta DVP04AD-E2

Mô Đun Analog input PLC Delta DVP04AD-E2

DVP04AD-E2. 4 kênh ngõ vào analog -5V~5V, -10~10V, -20~20mA, 0-20mA, 4~20mA. Độ phân giải 13-14bits. Sử dụng với PLC Delta DVP-ES2, ES3, EX2
DVP04AD-E2. 4 kênh ngõ vào analog -5V~5V, -10~10V, -20~20mA, 0-20mA, 4~20mA. Độ phân giải 13-14bits. Sử dụng với PLC Delta DVP-ES2, ES3, EX2
2.300.000 vnđ
Giá: 2.080.000 vnđ
NEW
Mô Đun Analog output PLC Delta DVP02DA-E2

Mô Đun Analog output PLC Delta DVP02DA-E2

DVP02DA-E2. 2 kênh ngõ ra analog -10~10V, 0-20mA, 4~20mA. Độ phân giải 14bits. Sử dụng với PLC Delta DVP-ES2, ES3, EX2
DVP02DA-E2. 2 kênh ngõ ra analog -10~10V, 0-20mA, 4~20mA. Độ phân giải 14bits. Sử dụng với PLC Delta DVP-ES2, ES3, EX2
2.200.000 vnđ
Giá: 2.000.000 vnđ
NEW
Mô Đun Analog output PLC Delta DVP04DA-E2

Mô Đun Analog output PLC Delta DVP04DA-E2

DVP04DA-E2. 4 kênh ngõ ra analog -10~10V, 0-20mA, 4~20mA. Độ phân giải 14bits. Sử dụng với PLC Delta DVP-ES2, ES3, EX2
DVP04DA-E2. 4 kênh ngõ ra analog -10~10V, 0-20mA, 4~20mA. Độ phân giải 14bits. Sử dụng với PLC Delta DVP-ES2, ES3, EX2
2.900.000 vnđ
Giá: 2.750.000 vnđ
NEW
Mô đun DC input PLC Delta DVP08XM211N

Mô đun DC input PLC Delta DVP08XM211N

DVP08XM211N. 8 ngõ vào DC sink/source, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2
DVP08XM211N. 8 ngõ vào DC sink/source, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2
Giá: 780.000 vnđ
NEW
Mô đun relay output PLC Delta DVP08XN211R

Mô đun relay output PLC Delta DVP08XN211R

DVP08XN211R. 8 ngõ ra relay, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2
DVP08XN211R. 8 ngõ ra relay, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2
1.300.000 vnđ
Giá: 1.200.000 vnđ
NEW
Mô đun transistor output PLC Delta DVP08XN211T

Mô đun transistor output PLC Delta DVP08XN211T

DVP08XN211T. 8 ngõ ra transistor sink, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2
DVP08XN211T. 8 ngõ ra transistor sink, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2
1.300.000 vnđ
Giá: 1.200.000 vnđ
NEW
Mô đun IO PLC Delta DVP08XP211T

Mô đun IO PLC Delta DVP08XP211T

DVP08XP211T. 4 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra transistor sink, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2
DVP08XP211T. 4 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra transistor sink, mở rộng cho PLC Delta ES2, ES3, EX2
1.250.000 vnđ
Giá: 1.150.000 vnđ
chat