PLC Delta - Array

PLC Delta - Array

PLC Delta - Array

PLC Delta - Array

PLC Delta - Array
PLC Delta - Array

PLC Delta

NEW
PLC Delta DVP14SS211T

PLC Delta DVP14SS211T

DVP14SS211T. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DVP14SS211T. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.950.000 vnđ
Giá: 1.800.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP14SS211R

PLC Delta DVP14SS211R

DVP14SS211R. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
DVP14SS211R. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay. 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8Ksteps. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%.
1.950.000 vnđ
Giá: 1.800.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP10EC00R3

PLC Delta DVP10EC00R3

DVP10EC00R3. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232. Bộ nhớ 4ksteps. Nnguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
DVP10EC00R3. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232. Bộ nhớ 4ksteps. Nnguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 1.400.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP14EC00R3

PLC Delta DVP14EC00R3

DVP14EC00R3. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
DVP14EC00R3. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 1.550.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP16EC00R3

PLC Delta DVP16EC00R3

DVP16EC00R3 (V8.62A3). 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
DVP16EC00R3 (V8.62A3). 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 8ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
1.700.000 vnđ
Giá: 1.650.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP20EC00R3

PLC Delta DVP20EC00R3

DVP20EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
DVP20EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 1.800.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP24EC00R3

PLC Delta DVP24EC00R3

DVP24EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP24EC00R3. 12 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
Giá: 2.000.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP32EC00R3

PLC Delta DVP32EC00R3

DVP32EC00R3. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
DVP32EC00R3. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. Bộ nhớ 4ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 2.300.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP16ES200T

PLC Delta DVP16ES200T

DVP16ES200T. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP16ES200T. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
Giá: 2.200.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP24ES200T

PLC Delta DVP24ES200T

DVP24ES200T. 16 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP24ES200T. 16 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
Giá: 2.900.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP32ES200T

PLC Delta DVP32ES200T

DVP32ES200T. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP32ES200T. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
3.300.000 vnđ
Giá: 3.250.000 vnđ
NEW
PLC Delta DVP60ES200T

PLC Delta DVP60ES200T

DVP60ES200T. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (Basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
DVP60ES200T. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra transistor sink, Y0 Y1 phát xung 100kHz, Y2 Y3 phát xung 10kHz. 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485. Tốc độ 0.35μs (Basic). Bộ nhớ 16ksteps. Nguồn cấp 100-240VAC
Giá: 4.500.000 vnđ
chat