PLC Mitsubishi - Array

PLC Mitsubishi - Array

PLC Mitsubishi - Array

PLC Mitsubishi - Array

PLC Mitsubishi - Array
PLC Mitsubishi - Array

PLC Mitsubishi

Pin PLC Mitsubishi FX3U CR2450HR

Pin PLC Mitsubishi FX3U CR2450HR

Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Mitsubishi FX3U, FX3UC, Màn hình GOT1000
Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Mitsubishi FX3U, FX3UC, Màn hình GOT1000
150.000 vnđ
Giá: 120.000 vnđ
Pin PLC Mitsubishi ER10/28

Pin PLC Mitsubishi ER10/28

ER10/28. Pin nguồn 3.6V Lithium, đường kính 10.6mm. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX2NC, HMI F930GOT, F940GOT
ER10/28. Pin nguồn 3.6V Lithium, đường kính 10.6mm. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX2NC, HMI F930GOT, F940GOT
180.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Pin PLC Mitsubishi ER6C

Pin PLC Mitsubishi ER6C

ER6C (F2-40BL). Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX2N. Mới 100%.
ER6C (F2-40BL). Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX2N. Mới 100%.
Giá: 250.000 vnđ
Pin PLC Mitsubishi A6BAT

Pin PLC Mitsubishi A6BAT

A6BAT. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng A, và Servo driver. Mới 100%.
A6BAT. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng A, và Servo driver. Mới 100%.
180.000 vnđ
Giá: 150.000 vnđ
Pin PLC Mitsubishi ER17/33

Pin PLC Mitsubishi ER17/33

ER17/33 tương đương A6BAT. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng A, và Servo driver
ER17/33 tương đương A6BAT. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng A, và Servo driver
Giá: 200.000 vnđ
Pin PLC Mitsubishi Q6BAT

Pin PLC Mitsubishi Q6BAT

Q6BAT. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng Q. Mới 100%.
Q6BAT. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng Q. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 200.000 vnđ
Bo Truyền Thông RS-232 PLC Mitsubishi FX3G-232-BD

Bo Truyền Thông RS-232 PLC Mitsubishi FX3G-232-BD

FX3G-232-BD. Kết nối trên mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA, tạo cổng giao tiếp RS-232C. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
FX3G-232-BD. Kết nối trên mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA, tạo cổng giao tiếp RS-232C. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 400.000 vnđ
Bo Truyền Thông RS-232 PLC Mitsubishi FX3G-232-BD

Bo Truyền Thông RS-232 PLC Mitsubishi FX3G-232-BD

FX3G-232-BD. Kết nối trên mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA, tạo cổng giao tiếp RS-232C. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
FX3G-232-BD. Kết nối trên mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA, tạo cổng giao tiếp RS-232C. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 700.000 vnđ
Bo Truyền Thông  RS-485 PLC Mitsubishi FX3G-485-BD

Bo Truyền Thông RS-485 PLC Mitsubishi FX3G-485-BD

FX3G-485-BD. Kết nối mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX3G-485-BD. Kết nối mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 400.000 vnđ
Bo Truyền Thông  RS-485 PLC Mitsubishi FX3G-485-BD

Bo Truyền Thông RS-485 PLC Mitsubishi FX3G-485-BD

FX3G-485-BD. Kết nối mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX3G-485-BD. Kết nối mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 700.000 vnđ
Bo Truyền Thông  RS-232C PLC Mitsubishi FX3U-232-BD

Bo Truyền Thông RS-232C PLC Mitsubishi FX3U-232-BD

FX3U-232-BD. Kết nối bên hong FX3U, tạo cổng giao tiếp RS-232C cho PLC Mitsubishi FX3U. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX3U-232-BD. Kết nối bên hong FX3U, tạo cổng giao tiếp RS-232C cho PLC Mitsubishi FX3U. Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 vnđ
Giá: 300.000 vnđ
Bo Truyền Thông  RS-232C PLC Mitsubishi FX3U-232-BD

Bo Truyền Thông RS-232C PLC Mitsubishi FX3U-232-BD

FX3U-232-BD. Kết nối bên hong FX3U, tạo cổng giao tiếp RS-232C cho PLC Mitsubishi FX3U. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX3U-232-BD. Kết nối bên hong FX3U, tạo cổng giao tiếp RS-232C cho PLC Mitsubishi FX3U. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 700.000 vnđ
Bo Truyền Thông  RS-485 PLC Mitsubishi FX3U-485-BD

Bo Truyền Thông RS-485 PLC Mitsubishi FX3U-485-BD

FX3U-485-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX3U-485-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
350.000 vnđ
Giá: 300.000 vnđ
Bo Truyền Thông  RS-485 PLC Mitsubishi FX3U-485-BD

Bo Truyền Thông RS-485 PLC Mitsubishi FX3U-485-BD

FX3U-485-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX3U-485-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 700.000 vnđ
Bo Truyền Thông  RS-422 PLC Mitsubishi FX3U-422-BD

Bo Truyền Thông RS-422 PLC Mitsubishi FX3U-422-BD

FX3U-422-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-422, hoạt động như cổng chính trên CPU. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%.
FX3U-422-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-422, hoạt động như cổng chính trên CPU. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%.
350.000 vnđ
Giá: 300.000 vnđ
Bo Truyền Thông  RS-422 PLC Mitsubishi FX3U-422-BD

Bo Truyền Thông RS-422 PLC Mitsubishi FX3U-422-BD

FX3U-422-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-422, hoạt động như cổng chính trên CPU. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%.
FX3U-422-BD. Kết nối bên hong FX3U tạo cổng RS-422, hoạt động như cổng chính trên CPU. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%.
Giá: 700.000 vnđ
Bo Mở Rộng Kết Nối Mitsubishi FX3U-CNV-BD

Bo Mở Rộng Kết Nối Mitsubishi FX3U-CNV-BD

FX3U-CNV-BD. Bo trung gian mở rộng mô đun "-ADP" với PLC Mitsubishi dòng FX3U. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX3U-CNV-BD. Bo trung gian mở rộng mô đun "-ADP" với PLC Mitsubishi dòng FX3U. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 400.000 vnđ
Mô Đun Mở Rộng Kết Nối Mitsubishi FX3S-CNV-ADP

Mô Đun Mở Rộng Kết Nối Mitsubishi FX3S-CNV-ADP

FX3S-CNV-ADP. Adapter trung gian mở rộng mô đun FX3U "-ADP" cho PLC Mitsubishi FX3S, FX3SA. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
FX3S-CNV-ADP. Adapter trung gian mở rộng mô đun FX3U "-ADP" cho PLC Mitsubishi FX3S, FX3SA. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
Giá: 800.000 vnđ
Mô Đun Mở Rộng Kết Nối Mitsubishi FX3G-CNV-ADP

Mô Đun Mở Rộng Kết Nối Mitsubishi FX3G-CNV-ADP

FX3G-CNV-ADP. Adapter trung gian mở rộng mô đun FX3U "-ADP" cho PLC Mitsubishi FX3G, FX3GA. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
FX3G-CNV-ADP. Adapter trung gian mở rộng mô đun FX3U "-ADP" cho PLC Mitsubishi FX3G, FX3GA. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
Giá: 800.000 vnđ
Mô Đun Truyền Thông Modbus Mitsubishi FX3U-232ADP-MB

Mô Đun Truyền Thông Modbus Mitsubishi FX3U-232ADP-MB

FX3U-232ADP-MB. Mô đun truyền thông RS-232C. Hỗ trợ Computer link, Non-protocol, Programming communication, Remote maintenance, Modbus. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
FX3U-232ADP-MB. Mô đun truyền thông RS-232C. Hỗ trợ Computer link, Non-protocol, Programming communication, Remote maintenance, Modbus. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
Giá: 1.700.000 vnđ
Mô Đun Truyền Thông Modbus Mitsubishi FX3U-485ADP-MB

Mô Đun Truyền Thông Modbus Mitsubishi FX3U-485ADP-MB

FX3U-485ADP-MB. Mô đun truyền thông RS-485/RS-422. Hỗ trợ N:N network, Parallel link, Computer link, Non-protocol, Inverter communication, Modbus. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox
FX3U-485ADP-MB. Mô đun truyền thông RS-485/RS-422. Hỗ trợ N:N network, Parallel link, Computer link, Non-protocol, Inverter communication, Modbus. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox
2.000.000 vnđ
Giá: 1.400.000 vnđ
Mô Đun Truyền Thông Ethernet Mitsubishi FX3U-ENET-ADP

Mô Đun Truyền Thông Ethernet Mitsubishi FX3U-ENET-ADP

FX3U-ENET-ADP. Mô đun truyền thông Ethernet adapter cho PLC Mitsubishi FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA, FX3UC, FX3U
FX3U-ENET-ADP. Mô đun truyền thông Ethernet adapter cho PLC Mitsubishi FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA, FX3UC, FX3U
2.600.000 vnđ
Giá: 2.400.000 vnđ
Cáp Kết Nối Mô đun I/O và PLC Mitsubishi FX0N-5EC

Cáp Kết Nối Mô đun I/O và PLC Mitsubishi FX0N-5EC

FX0N-5EC. Cáp kết nối mô đun I/O FX2N-32ER, FX2N-48ER và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 5cm. Mới 100%.
FX0N-5EC. Cáp kết nối mô đun I/O FX2N-32ER, FX2N-48ER và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 5cm. Mới 100%.
Giá: 270.000 vnđ
Cáp Kết Nối Mô đun I/O và PLC Mitsubishi FX0N-30EC

Cáp Kết Nối Mô đun I/O và PLC Mitsubishi FX0N-30EC

FX0N-30EC. Cáp kết nối mô đun I/O FX2N-32ER, FX2N-48ER và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 30cm. Mới 100%.
FX0N-30EC. Cáp kết nối mô đun I/O FX2N-32ER, FX2N-48ER và PLC Mitsubishi FX. Chiều dài 30cm. Mới 100%.
Giá: 300.000 vnđ
Cáp Kết Nối Mô đun FX2N-20GM và PLC Mitsubishi FX2N-GM-5EC

Cáp Kết Nối Mô đun FX2N-20GM và PLC Mitsubishi FX2N-GM-5EC

FX2N-GM-5EC. Cáp kết nối mô đun Motion control FX2N-20GM và PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3G, FX3U, FX5U. Chiều dài 5cm. Mới 100%, Fullbox.
FX2N-GM-5EC. Cáp kết nối mô đun Motion control FX2N-20GM và PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3G, FX3U, FX5U. Chiều dài 5cm. Mới 100%, Fullbox.
Giá: 270.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM

FX3SA-10MR-CM. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-10MR-CM. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
2.150.000 vnđ
Giá: 1.970.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM

FX3SA-10MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-10MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
2.150.000 vnđ
Giá: 2.070.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3SA-14MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-14MR-CM

FX3SA-14MR-CM. 8 ngõ vào DC, 6 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-14MR-CM. 8 ngõ vào DC, 6 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
2.550.000 vnđ
Giá: 2.350.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM

FX3SA-14MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-14MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
2.650.000 vnđ
Giá: 2.400.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3SA-20MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-20MR-CM

FX3SA-20MR-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-20MR-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
3.050.000 vnđ
Giá: 3.000.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3SA-20MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-20MT-CM

FX3SA-20MT-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-20MT-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
3.150.000 vnđ
Giá: 3.070.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3SA-30MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-30MR-CM

FX3SA-30MR-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-30MR-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
3.750.000 vnđ
Giá: 3.600.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3SA-30MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-30MT-CM

FX3SA-30MT-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-30MT-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
3.750.000 vnđ
Giá: 3.650.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM

FX3GA-24MR-CM. 14 ngõ vào DC sink/source, 10 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O
FX3GA-24MR-CM. 14 ngõ vào DC sink/source, 10 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O
4.000.000 vnđ
Giá: 3.650.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM

FX3GA-24MT-CM. 14 ngõ vào DC Sink/Source, 10 ngõ ra Transistor. Mở rộng được I/O. Bộ nhớ chương trình 32K steps. Tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3GA-24MT-CM. 14 ngõ vào DC Sink/Source, 10 ngõ ra Transistor. Mở rộng được I/O. Bộ nhớ chương trình 32K steps. Tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
4.150.000 vnđ
Giá: 3.700.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM

FX3GA-40MR-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O.
FX3GA-40MR-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O.
4.800.000 vnđ
Giá: 4.450.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM

FX3GA-40MT-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3GA-40MT-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
4.800.000 vnđ
Giá: 4.500.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM

FX3GA-60MR-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O.
FX3GA-60MR-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O.
5.200.000 vnđ
Giá: 5.000.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3GA-60MT-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-60MT-CM

FX3GA-60MT-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O.
FX3GA-60MT-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O.
5.200.000 vnđ
Giá: 5.050.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A

FX3U-16MR/ES-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Hỗ trợ mở rộng I/O
FX3U-16MR/ES-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Hỗ trợ mở rộng I/O
4.950.000 vnđ
Giá: 4.500.000 vnđ
chat