PLC Omron - Array

PLC Omron - Array

PLC Omron - Array

PLC Omron - Array

PLC Omron - Array
PLC Omron - Array

PLC Omron

Pin PLC Omron CP1W-BAT01

Pin PLC Omron CP1W-BAT01

CP1W-BAT01. Pin nguồn Lithium 3V. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
CP1W-BAT01. Pin nguồn Lithium 3V. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
Pin PLC Omron CP1W-BAT01

Pin PLC Omron CP1W-BAT01

CP1W-BAT01. Pin nguồn Lithium 3V. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
CP1W-BAT01. Pin nguồn Lithium 3V. Sử dụng với PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H, CJ1M, CJ2M. Mới 100%.
Giá: 300.000 vnđ
Pin PLC Omron  CJ1W-BAT01

Pin PLC Omron CJ1W-BAT01

CJ1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ2M, CP1E, CP1L, CP1H. Mới 100%.
CJ1W-BAT01. Sử dụng với PLC Omron dòng CJ1M, CJ2M, CP1E, CP1L, CP1H. Mới 100%.
Giá: 220.000 vnđ
Pin PLC Omron CPM2A-BAT01

Pin PLC Omron CPM2A-BAT01

CPM2A-BAT01. Pin nguồn Lithium 3.6V. Sử dụng cho PLC Omron CPM2A, CJ1G. Mới 100%.
CPM2A-BAT01. Pin nguồn Lithium 3.6V. Sử dụng cho PLC Omron CPM2A, CJ1G. Mới 100%.
Giá: 180.000 vnđ
PLC Omron CP2E-E20DR-A

PLC Omron CP2E-E20DR-A

CP2E-E20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 4K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C dạng terminal. Nguồn cấp 100-240 VAC
CP2E-E20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, 4K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C dạng terminal. Nguồn cấp 100-240 VAC
2.200.000 vnđ
Giá: 1.950.000 vnđ
Pin PLC Omron C500-BAT08

Pin PLC Omron C500-BAT08

C500-BAT08 (3G2A9-BAT08). Pin nguồn Lithium 3.6V. Sử dụng cho PLC Omron dòng CQM1, C40P
C500-BAT08 (3G2A9-BAT08). Pin nguồn Lithium 3.6V. Sử dụng cho PLC Omron dòng CQM1, C40P
Giá: 200.000 vnđ
PLC Omron CP2E-E30DR-A

PLC Omron CP2E-E30DR-A

CP2E-E30DR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, 4K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C dạng terminal. Nguồn cấp 100-240 VAC
CP2E-E30DR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, 4K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C dạng terminal. Nguồn cấp 100-240 VAC
2.700.000 vnđ
Giá: 2.400.000 vnđ
Pin PLC Omron C200H-BAT09

Pin PLC Omron C200H-BAT09

C200H-BAT09. Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Omron dòng C200H, C200HG, C200HX, C200HE. Mới 100%.
C200H-BAT09. Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Omron dòng C200H, C200HG, C200HX, C200HE. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 220.000 vnđ
PLC Omron CP2E-E40DR-A

PLC Omron CP2E-E40DR-A

CP2E-E40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 4K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C dạng terminal. Nguồn cấp 100-240 VAC
CP2E-E40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 4K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C dạng terminal. Nguồn cấp 100-240 VAC
3.000.000 vnđ
Giá: 2.750.000 vnđ
Pin PLC Omron CS1W-BAT01

Pin PLC Omron CS1W-BAT01

CS1W-BAT01. Pin nguồn 3.6V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
CS1W-BAT01. Pin nguồn 3.6V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 220.000 vnđ
Pin PLC Omron ER17500V

Pin PLC Omron ER17500V

ER17500V. Pin nguồn 3.6V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
ER17500V. Pin nguồn 3.6V Lithium PLC Omron dòng CS1G, CS1H, CS1D. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 220.000 vnđ
PLC Omron CP2E-E60DR-A

PLC Omron CP2E-E60DR-A

CP2E-E60DR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, 4K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C dạng terminal. Nguồn cấp 100-240 VAC
CP2E-E60DR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, 4K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C dạng terminal. Nguồn cấp 100-240 VAC
4.300.000 vnđ
Giá: 4.100.000 vnđ
Bo Truyền Thông RS-232C PLC Omron CP1W-CIF01

Bo Truyền Thông RS-232C PLC Omron CP1W-CIF01

CP1W-CIF01. Mở rộng cổng RS-232C cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H
CP1W-CIF01. Mở rộng cổng RS-232C cho PLC Omron dòng CP1E, CP1L, CP1H
700.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
Bo Truyền Thông RS422A/485 PLC Omron CP1W-CIF11

Bo Truyền Thông RS422A/485 PLC Omron CP1W-CIF11

CP1W-CIF11. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 50m
CP1W-CIF11. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 50m
700.000 vnđ
Giá: 600.000 vnđ
Bo Truyền Thông RS422A/485 PLC Omron CP1W-CIF12

Bo Truyền Thông RS422A/485 PLC Omron CP1W-CIF12

CP1W-CIF12. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 500m
CP1W-CIF12. Bo truyền thông RS422A/485 lắp trên mặt PLC Omron dòng CP1E-N(30,40I/O), CP1L, CP1H. Khoảng cách truyền thông max 500m
Giá: 1.100.000 vnđ
PLC Omron ZEN-10C1DR-D-V2

PLC Omron ZEN-10C1DR-D-V2

ZEN-10C1DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, hỗ trợ mở rộng I/O
ZEN-10C1DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, hỗ trợ mở rộng I/O
Giá: 1.950.000 vnđ
PLC Omron ZEN-10C3DR-D-V2

PLC Omron ZEN-10C3DR-D-V2

ZEN-10C3DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC. Không hỗ trợ mở rộng I/O
ZEN-10C3DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC. Không hỗ trợ mở rộng I/O
Giá: 1.950.000 vnđ
PLC Omron ZEN-10C1AR-A-V2

PLC Omron ZEN-10C1AR-A-V2

ZEN-10C1AR-A-V2. 6 ngõ vào AC 100-240V, 4 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O
ZEN-10C1AR-A-V2. 6 ngõ vào AC 100-240V, 4 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O
Giá: 1.950.000 vnđ
PLC Omron ZEN-20C1DR-D-V2

PLC Omron ZEN-20C1DR-D-V2

ZEN-20C1DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, hỗ trợ mở rộng I/O
ZEN-20C1DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay, hiển thị LCD, có thời gian thực, nguồn cấp 12-24VDC, hỗ trợ mở rộng I/O
Giá: 2.500.000 vnđ
PLC Omron CP2E-S30DT-D

PLC Omron CP2E-S30DT-D

CP2E-S30DT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra transistor sink, 2 ngõ phát xung 100kHz, 8K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C, 1 RS-485. Nguồn cấp 24VDC
CP2E-S30DT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra transistor sink, 2 ngõ phát xung 100kHz, 8K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C, 1 RS-485. Nguồn cấp 24VDC
3.500.000 vnđ
Giá: 3.000.000 vnđ
PLC Omron ZEN-20C3DR-D-V2

PLC Omron ZEN-20C3DR-D-V2

ZEN-20C3DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 12-24VDC. Không hỗ trợ mở rộng I/O.
ZEN-20C3DR-D-V2. 6 ngõ vào DC sink/sourrce, 4 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 12-24VDC. Không hỗ trợ mở rộng I/O.
Giá: 2.500.000 vnđ
PLC Omron CP2E-S30DR-A

PLC Omron CP2E-S30DR-A

CP2E-S30DR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, 8K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C, 1 RS-485. Nguồn cấp 100-240 VAC
CP2E-S30DR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, 8K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C, 1 RS-485. Nguồn cấp 100-240 VAC
3.500.000 vnđ
Giá: 3.050.000 vnđ
PLC Omron ZEN-20C1AR-A-V2

PLC Omron ZEN-20C1AR-A-V2

ZEN-20C1AR-A-V2. 12 ngõ vào AC 100-240V, 8 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O
ZEN-20C1AR-A-V2. 12 ngõ vào AC 100-240V, 8 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O
2.600.000 vnđ
Giá: 2.550.000 vnđ
PLC Omron CP2E-S40DR-A

PLC Omron CP2E-S40DR-A

CP2E-S40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 8K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C, 1 RS-485. Nguồn cấp 100-240 VAC
CP2E-S40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 8K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C, 1 RS-485. Nguồn cấp 100-240 VAC
4.200.000 vnđ
Giá: 3.900.000 vnđ
PLC Omron ZEN-20C3AR-A-V2

PLC Omron ZEN-20C3AR-A-V2

ZEN-20C3AR-A-V2. 12 ngõ vào AC 100-240V, 8 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Không hỗ trợ mở rộng I/O
ZEN-20C3AR-A-V2. 12 ngõ vào AC 100-240V, 8 ngõ ra Relay. Hiển thị LCD, có thời gian thực. Nguồn cấp 100-240VAC. Không hỗ trợ mở rộng I/O
2.600.000 vnđ
Giá: 2.550.000 vnđ
PLC Omron CP1E-E20SDR-A

PLC Omron CP1E-E20SDR-A

CP1E-E20SDR-A. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-E20SDR-A. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
Mô đun mở rộng I/O PLC Omron ZEN-8E1AR

Mô đun mở rộng I/O PLC Omron ZEN-8E1AR

ZEN-8E1AR. 4 ngõ vào AC 100-240V, 4 ngõ ra relay. Sử dụng mở rộng cho PLC Omron ZEN
ZEN-8E1AR. 4 ngõ vào AC 100-240V, 4 ngõ ra relay. Sử dụng mở rộng cho PLC Omron ZEN
1.700.000 vnđ
Giá: 1.550.000 vnđ
PLC Omron CP1E-E30SDR-A

PLC Omron CP1E-E30SDR-A

CP1E-E30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-E30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-E40SDR-A

PLC Omron CP1E-E40SDR-A

CP1E-E40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-E40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-E60SDR-A

PLC Omron CP1E-E60SDR-A

CP1E-E60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-E60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 2Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-N14DR-A

PLC Omron CP1E-N14DR-A

CP1E-N14DR-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-N14DR-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
2.350.000 vnđ
Giá: 2.200.000 vnđ
PLC Omron CP1E-N14DT-D

PLC Omron CP1E-N14DT-D

CP1E-N14DT-D. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
CP1E-N14DT-D. 8 ngõ vào DC sink/source, 6 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
2.350.000 vnđ
Giá: 2.300.000 vnđ
PLC Omron CP1E-N20DR-A

PLC Omron CP1E-N20DR-A

CP1E-N20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-N20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
2.750.000 vnđ
Giá: 2.550.000 vnđ
PLC Omron CP1E-N20DT-D

PLC Omron CP1E-N20DT-D

CP1E-N20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
CP1E-N20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
2.600.000 vnđ
Giá: 2.400.000 vnđ
PLC Omron CP1E-N30SDR-A

PLC Omron CP1E-N30SDR-A

CP1E-N30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, có cổng RS-232, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-N30SDR-A. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Relay, có cổng RS-232, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-N30SDT-D

PLC Omron CP1E-N30SDT-D

CP1E-N30SDT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
CP1E-N30SDT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
PLC Omron CP1E-N40SDR-A

PLC Omron CP1E-N40SDR-A

CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs.
Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-N40SDT-D

PLC Omron CP1E-N40SDT-D

CP1E-N40SDT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
CP1E-N40SDT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
PLC Omron CP1E-N60SDR-A

PLC Omron CP1E-N60SDR-A

CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC
PLC Omron CP1E-N60SDT-D

PLC Omron CP1E-N60SDT-D

CP1E-N60SDT-D. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz. Bộ nhớ 8K steps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
CP1E-N60SDT-D. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz. Bộ nhớ 8K steps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC
6.000.000 vnđ
Giá: 5.200.000 vnđ
chat