PLC Panasonic - Array

PLC Panasonic - Array

PLC Panasonic - Array

PLC Panasonic - Array

PLC Panasonic - Array
PLC Panasonic - Array

PLC Panasonic

Pin PLC Panasonic CR2025

Pin PLC Panasonic CR2025

CR2025. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FPG. Xuất xứ: Indonesia. Mới 100%.
CR2025. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FPG. Xuất xứ: Indonesia. Mới 100%.
Giá: 70.000 vnđ
Pin PLC Panasonic CR2450

Pin PLC Panasonic CR2450

CR2450. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FP-X. Xuất xứ: Indonesia. Mới 100%.
CR2450. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FP-X. Xuất xứ: Indonesia. Mới 100%.
150.000 vnđ
Giá: 120.000 vnđ
Pin PLC Panasonic BR-2/3A

Pin PLC Panasonic BR-2/3A

BR-2/3A. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FP2, FP3. Mới 100%.
BR-2/3A. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Panasonic FP2, FP3. Mới 100%.
200.000 vnđ
Giá: 180.000 vnđ
Mô Đun Analog input PLC Panasonic AFPX-AD2

Mô Đun Analog input PLC Panasonic AFPX-AD2

AFPX-AD2. 2 kênh ngõ vào Analog 0-10V/0-20mA. Độ phân giải 12 bits. Sử dụng với PLC FP-X
AFPX-AD2. 2 kênh ngõ vào Analog 0-10V/0-20mA. Độ phân giải 12 bits. Sử dụng với PLC FP-X
1.400.000 vnđ
Giá: 1.250.000 vnđ
Mô đun Analog PLC Panasonic AFPX-A21

Mô đun Analog PLC Panasonic AFPX-A21

AFPX-A21. 2 kênh Analog input 0-5V/0-10V/0-20mA. 1 kênh Analog output 0-10V/0-20mA. Độ phân giải 12 bits. Lắp ở khe mở rộng trên mặt PLC FP-X
AFPX-A21. 2 kênh Analog input 0-5V/0-10V/0-20mA. 1 kênh Analog output 0-10V/0-20mA. Độ phân giải 12 bits. Lắp ở khe mở rộng trên mặt PLC FP-X
2.300.000 vnđ
Giá: 2.150.000 vnđ
PLC Panasonic FP-X0 L14R

PLC Panasonic FP-X0 L14R

FP-X0 L14R. P/n AFPX0L14R-F. 8 ngõ vào DC, 2 ngõ ra Transistor (1-ngõ phát xung 20kHz), 4 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08us/step. Bộ nhớ chương trình 2.5K steps.
FP-X0 L14R. P/n AFPX0L14R-F. 8 ngõ vào DC, 2 ngõ ra Transistor (1-ngõ phát xung 20kHz), 4 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08us/step. Bộ nhớ chương trình 2.5K steps.
1.900.000 vnđ
Giá: 1.700.000 vnđ
PLC Panasonic FP-X0 L30R

PLC Panasonic FP-X0 L30R

FP-X0 L30R. P/n AFPX0L30R-F. 16 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor (ngõ Y0 phát xung 20kHz), 10 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08us/step. Bộ nhớ chương trình 2.5K steps
FP-X0 L30R. P/n AFPX0L30R-F. 16 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor (ngõ Y0 phát xung 20kHz), 10 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.08us/step. Bộ nhớ chương trình 2.5K steps
Giá: 2.400.000 vnđ
PLC Panasonic FP-X0 L40R

PLC Panasonic FP-X0 L40R

FP-X0 L40R. P/n AFPX0L40R-F. 24 ngõ vào DC, 2 ngõ vào Analog 10bit, 24 ngõ ra Transistor (2-ngõ phát xung 50kHz), 12 ngõ ra Relay, tốc độ 0.08us/step, bộ nhớ 8K steps
FP-X0 L40R. P/n AFPX0L40R-F. 24 ngõ vào DC, 2 ngõ vào Analog 10bit, 24 ngõ ra Transistor (2-ngõ phát xung 50kHz), 12 ngõ ra Relay, tốc độ 0.08us/step, bộ nhớ 8K steps
Giá: 3.200.000 vnđ
PLC Panasonic FP-X0 L60R

PLC Panasonic FP-X0 L60R

FP-X0 L60R. P/n AFPX0L60R-F. 32 ngõ vào DC, 2 kênh vào Analog 10bit, 4 ngõ ra Transistor (2-ngõ phát xung 50kHz), 24 ngõ ra Relay, tốc độ 0.08us/step, bộ nhớ 8K steps
FP-X0 L60R. P/n AFPX0L60R-F. 32 ngõ vào DC, 2 kênh vào Analog 10bit, 4 ngõ ra Transistor (2-ngõ phát xung 50kHz), 24 ngõ ra Relay, tốc độ 0.08us/step, bộ nhớ 8K steps
PLC Panasonic FP-X0 L40MR

PLC Panasonic FP-X0 L40MR

FP-X0 L40MR. P/n AFPX0L40MR-F. 24 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor (2 ngõ phát xung 50kHz), 12 ngõ ra Relay, 2 ngõ vào Analog 10bit, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. tốc độ 0.08us/step, bộ nhớ 8K steps
FP-X0 L40MR. P/n AFPX0L40MR-F. 24 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor (2 ngõ phát xung 50kHz), 12 ngõ ra Relay, 2 ngõ vào Analog 10bit, 1 cổng RS-232, 1 cổng RS-485. tốc độ 0.08us/step, bộ nhớ 8K steps
3.800.000 vnđ
Giá: 3.600.000 vnđ
chat