PLC Siemens - Array

PLC Siemens - Array

PLC Siemens - Array

PLC Siemens - Array

PLC Siemens - Array
PLC Siemens - Array

PLC Siemens

NEW
PLC SIEMENS S7-200 CPU224CN AC/DC/RYL

PLC SIEMENS S7-200 CPU224CN AC/DC/RYL

14 ngõ vào DC (0V/24V), 10 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.22 µs, bộ nhớ 8192 bytes, nguồn cấp 85-264Vac
14 ngõ vào DC (0V/24V), 10 ngõ ra Relay, tốc độ xử lý 0.22 µs, bộ nhớ 8192 bytes, nguồn cấp 85-264Vac
4.300.000 vnđ
Giá: 4.100.000 vnđ
NEW
PLC SIEMENS S7-200 CPU224CN DC/DC/DC

PLC SIEMENS S7-200 CPU224CN DC/DC/DC

14 ngõ vào DC (0V/24V), 10 ngõ ra Transistor (24VDC), tốc độ xử lý 0.22 µs, bộ nhớ 8192 bytes, nguồn cấp 24VDC
14 ngõ vào DC (0V/24V), 10 ngõ ra Transistor (24VDC), tốc độ xử lý 0.22 µs, bộ nhớ 8192 bytes, nguồn cấp 24VDC
4.300.000 vnđ
Giá: 4.100.000 vnđ
chat