Relay - Array

Relay - Array

Relay - Array

Relay - Array

Relay - Array
Relay - Array

Relay

NEW
Relay Omron MY2N-GS DC24

Relay Omron MY2N-GS DC24

MY2N-GS DC24. Nguồn cấp 24VDC, 8 chân, 2 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MY2N-GS DC24. Nguồn cấp 24VDC, 8 chân, 2 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 50.000 vnđ
NEW
Relay Omron MY4N-GS DC24

Relay Omron MY4N-GS DC24

MY4N-GS DC24. Cuộn coil 24VDC, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 3A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MY4N-GS DC24. Cuộn coil 24VDC, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 3A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 53.000 vnđ
NEW
Relay Omron MY2N-GS AC220/240

Relay Omron MY2N-GS AC220/240

MY2N-GS AC220/240. Cuộn coil 220-240VAC, 8 chân, 2 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MY2N-GS AC220/240. Cuộn coil 220-240VAC, 8 chân, 2 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 5A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 53.000 vnđ
NEW
Relay Omron MY4N-GS AC220/240

Relay Omron MY4N-GS AC220/240

MY4N-GS AC220/240. Cuộn coil 24VDC, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 3A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MY4N-GS AC220/240. Cuộn coil 24VDC, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm vuông, tải thuần trở max 3A 250VAC/30VDC, hiển thị LED. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 57.000 vnđ
NEW
Đế Omron PYF08A-E

Đế Omron PYF08A-E

PYF08A-E. Đế 8 chân, lắp trên thanh ray, sử dụng cho Relay MY2N, Timer H3Y-2 Omron hoặc hãng khác tương đương. Xuất xứ: China. Mới 100%.
PYF08A-E. Đế 8 chân, lắp trên thanh ray, sử dụng cho Relay MY2N, Timer H3Y-2 Omron hoặc hãng khác tương đương. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 27.000 vnđ
NEW
Đế Omron PYF08A-N

Đế Omron PYF08A-N

PYF08A-N. Đế 8 chân, lắp trên thanh ray, sử dụng cho Relay MY2N, Timer H3Y-2 Omron hoặc hãng khác tương đương. Xuất xứ: China. Mới 100%.
PYF08A-N. Đế 8 chân, lắp trên thanh ray, sử dụng cho Relay MY2N, Timer H3Y-2 Omron hoặc hãng khác tương đương. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 30.000 vnđ
NEW
Đế Omron PYF14A-E

Đế Omron PYF14A-E

PYF14A-E. Đế 14 chân, lắp trên thanh ray, sử dụng cho Relay MY2N MY4N, Timer H3Y-2 H3Y-4 Omron hoặc hãng khác tương đương. Xuất xứ: China. Mới 100%.
PYF14A-E. Đế 14 chân, lắp trên thanh ray, sử dụng cho Relay MY2N MY4N, Timer H3Y-2 H3Y-4 Omron hoặc hãng khác tương đương. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 32.000 vnđ
chat