Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array
Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC

NEW
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT68-FX 2M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT68-FX 2M

MT68-FX 2M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT68-FX 2M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT68-FX 3M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT68-FX 3M

MT68-FX 3M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT68-FX 3M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT6/8000-FX 5M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT6/8000-FX 5M

MT6/8000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT6/8000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 5 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp Kết Nối HMI DELTA DOP & PLC OMRON DOP-OMRON 3M

Cáp Kết Nối HMI DELTA DOP & PLC OMRON DOP-OMRON 3M

Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron
Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC MITSUBISHI GT01-C30R4-25P

Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC MITSUBISHI GT01-C30R4-25P

Chiều dài cáp 3 mét. Kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A
Chiều dài cáp 3 mét. Kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A
Giá: 200.000 vnđ
Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC MITSUBISHI GT01-C50R4-25P

Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC MITSUBISHI GT01-C50R4-25P

Chiều dài cáp 5 mét. Kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A
Chiều dài cáp 5 mét. Kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A
Giá: 250.000 vnđ
NEW
Cáp Kết Nối HMI DELTA DOP & PLC OMRON DOP-OMRON 5M

Cáp Kết Nối HMI DELTA DOP & PLC OMRON DOP-OMRON 5M

Chiều dài 5 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron
Chiều dài 5 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Xinje MT54-XC 2M

Cáp HMI Kinco & PLC Xinje MT54-XC 2M

MT54-XC 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng ET070, ET100, MT4000, MT5000 với PLC Xinje dòng XC. Chiều dài 2m.
MT54-XC 2M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng ET070, ET100, MT4000, MT5000 với PLC Xinje dòng XC. Chiều dài 2m.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Xinje TK6070-XC 2M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Xinje TK6070-XC 2M

TK6070-XC 2M. Cáp kết nối HMI Weinview Weintek TK7071IP, TK6071IQ, MT6071IP... và PLC Xinje XC. Chiều dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TK6070-XC 2M. Cáp kết nối HMI Weinview Weintek TK7071IP, TK6071IQ, MT6071IP... và PLC Xinje XC. Chiều dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Xinje TK6070-XC 3M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Xinje TK6070-XC 3M

TK6070-XC 3M. Cáp kết nối HMI Weinview Weintek TK7071IP, TK6071IQ, MT6071IP... và PLC Xinje XC. Chiều dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TK6070-XC 3M. Cáp kết nối HMI Weinview Weintek TK7071IP, TK6071IQ, MT6071IP... và PLC Xinje XC. Chiều dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Xinje MT54-XC 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Xinje MT54-XC 3M

MT54-XC 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng ET070, ET100, MT4000, MT5000 với PLC Xinje dòng XC
MT54-XC 3M. Chiều dài 3m, cáp kết nối HMI Kinco dòng ET070, ET100, MT4000, MT5000 với PLC Xinje dòng XC
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Inovance MT54-HU 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Inovance MT54-HU 3M

MT54-HU 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL070, GL100 với PLC Inovance H0U, H1U, H2U. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-HU 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL070, GL100 với PLC Inovance H0U, H1U, H2U. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
chat