Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array
Cáp Kết Nối HMI & PLC - Array

Cáp Kết Nối HMI & PLC

NEW
Cáp Kết Nối HMI DELTA DOP & PLC OMRON DOP-OMRON 3M

Cáp Kết Nối HMI DELTA DOP & PLC OMRON DOP-OMRON 3M

Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron
Chiều dài 3 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC MITSUBISHI GT01-C30R4-25P

Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC MITSUBISHI GT01-C30R4-25P

Chiều dài cáp 3 mét. Kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A
Chiều dài cáp 3 mét. Kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A
Giá: 200.000 vnđ
Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC MITSUBISHI GT01-C50R4-25P

Cáp Kết Nối HMI GOT & PLC MITSUBISHI GT01-C50R4-25P

Chiều dài cáp 5 mét. Kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A
Chiều dài cáp 5 mét. Kết nối màn hình Mitsubishi GOT và PLC dòng FX2, FX2C, A
Giá: 250.000 vnđ
NEW
Cáp Kết Nối HMI DELTA DOP & PLC OMRON DOP-OMRON 5M

Cáp Kết Nối HMI DELTA DOP & PLC OMRON DOP-OMRON 5M

Chiều dài 5 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron
Chiều dài 5 mét, cáp kết nối màn hình cảm ứng Delta dòng DOP-B, DOP-A với PLC Omron
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Kinco & PLC Inovance MT54-HU 3M

Cáp HMI Kinco & PLC Inovance MT54-HU 3M

MT54-HU 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL070, GL100 với PLC Inovance H0U, H1U, H2U. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
MT54-HU 3M. Cáp kết nối HMI Kinco dòng MT4000, MT5000, GL070, GL100 với PLC Inovance H0U, H1U, H2U. Chiều dài 3m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
chat