PLC Mitsubishi - Array

PLC Mitsubishi - Array

PLC Mitsubishi - Array

PLC Mitsubishi - Array

PLC Mitsubishi - Array
PLC Mitsubishi - Array

PLC Mitsubishi

NEW
Pin PLC Mitsubishi FX3U CR2450HR

Pin PLC Mitsubishi FX3U CR2450HR

Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Mitsubishi FX3U, FX3UC, Màn hình GOT1000
Pin nguồn 3V Lithium, sử dụng cho PLC Mitsubishi FX3U, FX3UC, Màn hình GOT1000
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Pin PLC Mitsubishi ER10/28

Pin PLC Mitsubishi ER10/28

ER10/28 (FX2NC-32BL). Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX2NC, HMI F930GOT, F940GOT. Mới 100%.
ER10/28 (FX2NC-32BL). Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX2NC, HMI F930GOT, F940GOT. Mới 100%.
200.000 vnđ
Giá: 180.000 vnđ
NEW
Pin PLC Mitsubishi ER6C

Pin PLC Mitsubishi ER6C

ER6C (F2-40BL). Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX2N. Mới 100%.
ER6C (F2-40BL). Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi FX1, FX2, FX2N. Mới 100%.
220.000 vnđ
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Pin PLC Mitsubishi A6BAT

Pin PLC Mitsubishi A6BAT

A6BAT. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng A, và Servo driver. Mới 100%.
A6BAT. Pin nguồn 3.6V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng A, và Servo driver. Mới 100%.
200.000 vnđ
Giá: 180.000 vnđ
NEW
Pin PLC Mitsubishi Q6BAT

Pin PLC Mitsubishi Q6BAT

Q6BAT. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng Q. Mới 100%.
Q6BAT. Pin nguồn 3V Lithium. Sử dụng cho PLC Mitsubishi dòng Q. Mới 100%.
250.000 vnđ
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Bo Truyền Thông RS-232 PLC Mitsubishi FX3G-232-BD

Bo Truyền Thông RS-232 PLC Mitsubishi FX3G-232-BD

FX3G-232-BD. Kết nối trên mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA, tạo cổng giao tiếp RS-232C. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
FX3G-232-BD. Kết nối trên mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA, tạo cổng giao tiếp RS-232C. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
400.000 vnđ
Giá: 350.000 vnđ
NEW
Bo Truyền Thông RS-232 PLC Mitsubishi FX3G-232-BD

Bo Truyền Thông RS-232 PLC Mitsubishi FX3G-232-BD

FX3G-232-BD. Kết nối trên mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA, tạo cổng giao tiếp RS-232C. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
FX3G-232-BD. Kết nối trên mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA, tạo cổng giao tiếp RS-232C. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 650.000 vnđ
NEW
Bo Truyền Thông  RS-485 PLC Mitsubishi FX3G-485-BD

Bo Truyền Thông RS-485 PLC Mitsubishi FX3G-485-BD

FX3G-485-BD. Kết nối mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX3G-485-BD. Kết nối mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
400.000 vnđ
Giá: 350.000 vnđ
NEW
Bo Truyền Thông  RS-485 PLC Mitsubishi FX3G-485-BD

Bo Truyền Thông RS-485 PLC Mitsubishi FX3G-485-BD

FX3G-485-BD. Kết nối mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
FX3G-485-BD. Kết nối mặt FX3S, FX3SA, FX3G, FX3GA tạo cổng RS-485, khoảng cách tối đa 50m. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 650.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM

FX3SA-10MR-CM. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-10MR-CM. 6 ngõ vào DC sink/source, 4 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
1.950.000 vnđ
Giá: 1.850.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM

FX3SA-10MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-10MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
2.000.000 vnđ
Giá: 1.900.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3SA-14MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-14MR-CM

FX3SA-14MR-CM. 8 ngõ vào DC, 6 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-14MR-CM. 8 ngõ vào DC, 6 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
2.300.000 vnđ
Giá: 2.100.000 vnđ
PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM

FX3SA-14MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-14MT-CM. 6 ngõ vào DC, 4 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
2.300.000 vnđ
Giá: 2.150.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-20MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-20MR-CM

FX3SA-20MR-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-20MR-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
2.700.000 vnđ
Giá: 2.550.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-20MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-20MT-CM

FX3SA-20MT-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-20MT-CM. 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
2.700.000 vnđ
Giá: 2.600.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-30MR-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-30MR-CM

FX3SA-30MR-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-30MR-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Relay. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
3.300.000 vnđ
Giá: 3.150.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3SA-30MT-CM

PLC Mitsubishi FX3SA-30MT-CM

FX3SA-30MT-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3SA-30MT-CM. 16 ngõ vào DC, 14 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung ổn định 100kHz. Bộ nhớ chương trình 4000 steps, tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
3.300.000 vnđ
Giá: 3.200.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM

FX3GA-24MR-CM. 14 ngõ vào DC sink/source, 10 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
FX3GA-24MR-CM. 14 ngõ vào DC sink/source, 10 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
3.600.000 vnđ
Giá: 3.300.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM

FX3GA-24MT-CM. 14 ngõ vào DC Sink/Source, 10 ngõ ra Transistor. Mở rộng được I/O. Bộ nhớ chương trình 32K steps. Tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
FX3GA-24MT-CM. 14 ngõ vào DC Sink/Source, 10 ngõ ra Transistor. Mở rộng được I/O. Bộ nhớ chương trình 32K steps. Tốc độ xử lý 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC
3.600.000 vnđ
Giá: 3.400.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM

FX3GA-40MR-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
FX3GA-40MR-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
4.200.000 vnđ
Giá: 4.000.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM

FX3GA-40MT-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nnguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%
FX3GA-40MT-CM. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nnguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%
4.200.000 vnđ
Giá: 3.900.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM

FX3GA-60MR-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
FX3GA-60MR-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
5.000.000 vnđ
Giá: 4.700.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3GA-60MT-CM

PLC Mitsubishi FX3GA-60MT-CM

FX3GA-60MT-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nnguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox
FX3GA-60MT-CM. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, Y0, Y1, Y2 phát xung 100kHz. Bộ nhớ 32Ksteps. Tốc độ 0.21μs. Nnguồn cấp 100-240VAC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox
Giá: 5.000.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A

FX3U-16MR/ES-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-16MR/ES-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
4.950.000 vnđ
Giá: 4.500.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A

FX3U-16MT/ES-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-16MT/ES-A. 8 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 phát xung 100kHz. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
4.950.000 vnđ
Giá: 4.500.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3U-32MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-32MR/ES-A

FX3U-32MR/ES-A. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-32MR/ES-A. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
6.000.000 vnđ
Giá: 5.400.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A

FX3U-32MT/ES-A. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-32MT/ES-A. 16 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
6.000.000 vnđ
Giá: 5.500.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3U-48MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-48MR/ES-A

FX3U-48MR/ES-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-48MR/ES-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
7.400.000 vnđ
Giá: 6.300.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A

FX3U-48MT/ES-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-48MT/ES-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
7.500.000 vnđ
Giá: 6.400.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3U-64MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-64MR/ES-A

FX3U-64MR/ES-A. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-64MR/ES-A. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
8.900.000 vnđ
Giá: 7.100.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3U-64MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-64MT/ES-A

FX3U-64MT/ES-A. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-64MT/ES-A. 32 ngõ vào DC sink/source, 32 ngõ ra Transistor, Y0 Y1 Y2 phát xung 100kHz. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
8.900.000 vnđ
Giá: 7.200.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3U-80MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-80MR/ES-A

FX3U-80MR/ES-A. 40 ngõ vào DC sink/source, 40 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-80MR/ES-A. 40 ngõ vào DC sink/source, 40 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
10.500.000 vnđ
Giá: 8.100.000 vnđ
NEW
PLC Mitsubishi FX3U-128MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-128MR/ES-A

FX3U-128MR/ES-A. 64 ngõ vào DC sink/source, 64 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-128MR/ES-A. 64 ngõ vào DC sink/source, 64 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.065 μs. Bộ nhớ 64K steps. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
14.000.000 vnđ
Giá: 11.200.000 vnđ
NEW
Mô Đun Analog PLC Mitsubishi FX3U-3A-ADP

Mô Đun Analog PLC Mitsubishi FX3U-3A-ADP

FX3U-3A-ADP. 2 kênh Analog input, 1 kênh Analog output, dãy Analog 0-10V or 4-20mA. Độ phân giải 1/4000. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-3A-ADP. 2 kênh Analog input, 1 kênh Analog output, dãy Analog 0-10V or 4-20mA. Độ phân giải 1/4000. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
3.200.000 vnđ
Giá: 3.000.000 vnđ
NEW
Mô Đun Analog Input PLC Mitsubishi FX3U-4AD-ADP

Mô Đun Analog Input PLC Mitsubishi FX3U-4AD-ADP

FX3U-4AD-ADP. 4 kênh ngõ vào 0-10V, 4-20mA. Độ phân giải 1/4000 or 1/16000. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-4AD-ADP. 4 kênh ngõ vào 0-10V, 4-20mA. Độ phân giải 1/4000 or 1/16000. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
3.200.000 vnđ
Giá: 3.100.000 vnđ
NEW
Mô Đun Nhiệt Độ Pt100 Mitsubishi FX3U-4AD-PT-ADP

Mô Đun Nhiệt Độ Pt100 Mitsubishi FX3U-4AD-PT-ADP

FX3U-4AD-PT-ADP. 4 kênh nhiệt độ Pt100, dãy nhiệt độ -50~+250°C. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
FX3U-4AD-PT-ADP. 4 kênh nhiệt độ Pt100, dãy nhiệt độ -50~+250°C. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, fullbox.
4.000.000 vnđ
Giá: 3.800.000 vnđ
NEW
Mô Đun Nhiệt Độ TC Misubishi FX3U-4AD-TC-ADP

Mô Đun Nhiệt Độ TC Misubishi FX3U-4AD-TC-ADP

FX3U-4AD-TC-ADP. 4 kênh nhiệt độ Thermocouple K J, dãy nhiệt độ -1000 ~ +6000°C. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-4AD-TC-ADP. 4 kênh nhiệt độ Thermocouple K J, dãy nhiệt độ -1000 ~ +6000°C. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
4.000.000 vnđ
Giá: 3.900.000 vnđ
NEW
Mô Đun Analog Input PLC Mitsubishi FX3U-4AD

Mô Đun Analog Input PLC Mitsubishi FX3U-4AD

FX3U-4AD. 4 kênh vào Analog, dãy Analog -10 ~ +10Vdc, 4~20mA, -20mA ~ +20mA, độ phân giải 16 bit
FX3U-4AD. 4 kênh vào Analog, dãy Analog -10 ~ +10Vdc, 4~20mA, -20mA ~ +20mA, độ phân giải 16 bit
4.500.000 vnđ
Giá: 3.500.000 vnđ
NEW
Mô Đun Analog Output PLC Mitsubishi FX3U-4DA

Mô Đun Analog Output PLC Mitsubishi FX3U-4DA

FX3U-4DA. 4 kênh ngõ ra Analog, dãy Analog -10 ~ +10V or 0-20mA. Độ phân giải 16bits + sign. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
FX3U-4DA. 4 kênh ngõ ra Analog, dãy Analog -10 ~ +10V or 0-20mA. Độ phân giải 16bits + sign. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 100%, Fullbox.
4.500.000 vnđ
Giá: 3.500.000 vnđ
NEW
Mô Đun High-speed Counter Mitsubishi FX3U-2HC

Mô Đun High-speed Counter Mitsubishi FX3U-2HC

FX3U-2HC. 2 Kênh high-speed counter. 1-Pha, 1-2 kênh max 200kHz. 2-Pha, 1-edge max 200kHz. 2-Pha, 2-edge max 100kHz. 2-Pha, 4-edge max 50kHz. Encoder 5V/12V/24V. Sử dụng với FX3U ver 2.2, FX3UC ver 2.2
FX3U-2HC. 2 Kênh high-speed counter. 1-Pha, 1-2 kênh max 200kHz. 2-Pha, 1-edge max 200kHz. 2-Pha, 2-edge max 100kHz. 2-Pha, 4-edge max 50kHz. Encoder 5V/12V/24V. Sử dụng với FX3U ver 2.2, FX3UC ver 2.2
4.200.000 vnđ
Giá: 4.000.000 vnđ
chat