Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM
Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm

NEW
Cáp Lập Trình PLC Koyo USB-SU

Cáp Lập Trình PLC Koyo USB-SU

USB-SU. Cáp USB lập trình plc Koyo SU-5/5E/5M/6B/6M. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bits.
USB-SU. Cáp USB lập trình plc Koyo SU-5/5E/5M/6B/6M. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bits.
Giá: 600.000 vnđ
NEW
Đế Timer 11 Chân tròn Omron P2CF-11

Đế Timer 11 Chân tròn Omron P2CF-11

P2CF-11. Đế 11 chân tròn sử dụng phù hợp với Timer H3CR-A, H3BA-N ... với 2 móc gài chặt Timer
P2CF-11. Đế 11 chân tròn sử dụng phù hợp với Timer H3CR-A, H3BA-N ... với 2 móc gài chặt Timer
Giá: 120.000 vnđ
NEW
Đế Timer 8 Chân tròn Omron P2CF-08

Đế Timer 8 Chân tròn Omron P2CF-08

P2CF-08. Đế 8 chân tròn sử dụng phù hợp với Timer H3CR-A8, H3BA-N8H ... với 2 móc gài chặt Timer
P2CF-08. Đế 8 chân tròn sử dụng phù hợp với Timer H3CR-A8, H3BA-N8H ... với 2 móc gài chặt Timer
Giá: 110.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N40SDR-A

PLC Omron CP1E-N40SDR-A

CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs.
Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N40SDR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, fullbox.
5.300.000 vnđ
Giá: 4.700.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N60SDR-A

PLC Omron CP1E-N60SDR-A

CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, Fullbox.
CP1E-N60SDR-A. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Relay, có cổng RS-232C, hỗ trợ mở rộng I/O. Bộ nhớ chương trình 8Ksteps, tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 85-264VAC. Mới 100%, Fullbox.
7.100.000 vnđ
Giá: 6.850.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1E-N60SDT-D

PLC Omron CP1E-N60SDT-D

CP1E-N60SDT-D. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz. Bộ nhớ 8K steps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
CP1E-N60SDT-D. 36 ngõ vào DC sink/source, 24 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ ra phát xung 100 kHz. Bộ nhớ 8K steps. Tốc độ 1.19 µs. Nguồn cấp 24VDC. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
7.100.000 vnđ
Giá: 6.850.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1L-L20DT-D

PLC Omron CP1L-L20DT-D

CP1L-L20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
CP1L-L20DT-D. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
4.300.000 vnđ
Giá: 4.200.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1L-L20DR-A

PLC Omron CP1L-L20DR-A

CP1L-L20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
CP1L-L20DR-A. 12 ngõ vào DC sink/source, 8 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 5K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
NEW
PLC Omron CP1L-M30DT-D

PLC Omron CP1L-M30DT-D

CP1L-M30DT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
CP1L-M30DT-D. 18 ngõ vào DC sink/source, 12 ngõ ra Transistor sink. Tốc độ xử lý 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 24VDC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox
Giá: 5.700.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1L-M40DR-A

PLC Omron CP1L-M40DR-A

CP1L-M40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
CP1L-M40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ 0.55 µs. Bộ nhớ 10K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Hỗ trợ mở rộng I/O. Tích hợp sẵn Pin. Xuất xứ: China. Mới 100%, fullbox.
Giá: 6.400.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1H-X40DR-A

PLC Omron CP1H-X40DR-A

CP1H-X40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, Fullbox.
CP1H-X40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay. Tốc độ xử lý 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 100-240VAC. Mới 100%, Fullbox.
Giá: 8.400.000 vnđ
NEW
PLC Omron CP1H-X40DT-D

PLC Omron CP1H-X40DT-D

CP1H-X40DT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ phát xung 100kHz, 2 ngõ 30kHz. Tốc độ 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, Fullbox.
CP1H-X40DT-D. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Transistor sink, 2 ngõ phát xung 100kHz, 2 ngõ 30kHz. Tốc độ 0.1 µs, bộ nhớ 20K steps. Nguồn cấp 24VDC. Mới 100%, Fullbox.
Giá: 8.400.000 vnđ
chat