Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM
Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm

Cáp USB Lập Trình PLC LOGO Siemens LOGO!USB

Cáp USB Lập Trình PLC LOGO Siemens LOGO!USB

LOGO!USB. Lập trình PLC Siemens dòng LOGO, giao tiếp với máy tính thông qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, Vista, Win 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
LOGO!USB. Lập trình PLC Siemens dòng LOGO, giao tiếp với máy tính thông qua cổng USB. Hỗ trợ Win XP, Vista, Win 7, 8, 10 (32/64bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 500.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Siemens TK6070-S7200 3M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Siemens TK6070-S7200 3M

TK6070-S7200 3M. Cáp kết nối màn hình cảm ứng TK6071IP MT8071IP... và PLC Siemens S7-200, S7-300. Chiều dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TK6070-S7200 3M. Cáp kết nối màn hình cảm ứng TK6071IP MT8071IP... và PLC Siemens S7-200, S7-300. Chiều dài 3 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Siemens TK6070-S7200 2M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Siemens TK6070-S7200 2M

TK6070-S7200 2M. Cáp kết nối màn hình cảm ứng TK6071IP MT8071IP... và PLC Siemens S7-200, S7-300. Chiều dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
TK6070-S7200 2M. Cáp kết nối màn hình cảm ứng TK6071IP MT8071IP... và PLC Siemens S7-200, S7-300. Chiều dài 2 mét. Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 150.000 vnđ
PLC Omron CP2E-S40DR-A

PLC Omron CP2E-S40DR-A

CP2E-S40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 8K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C, 1 RS-485. Nguồn cấp 100-240 VAC
CP2E-S40DR-A. 24 ngõ vào DC sink/source, 16 ngõ ra Relay, 8K steps, 1 USB vuông, 1 RS-232C, 1 RS-485. Nguồn cấp 100-240 VAC
4.200.000 vnđ
Giá: 3.900.000 vnđ
Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD NB7W-TW00B

Omron HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD NB7W-TW00B

NB7W-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
NB7W-TW00B. Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT LCD 65536 màu. Cổng giao tiếp USB, RS-232, RS-485/422. Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU
4.500.000 vnđ
Giá: 3.300.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi TK6070-Q 5M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi TK6070-Q 5M

TK6070-Q 5M. Cáp kết nối HMI TK6071iP, MT6071iP, MT8071iP ... với PLC Mitsubishi Q. Chiều dài 5 mét.
TK6070-Q 5M. Cáp kết nối HMI TK6071iP, MT6071iP, MT8071iP ... với PLC Mitsubishi Q. Chiều dài 5 mét.
Giá: 200.000 vnđ
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi TK6070-Q 3M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi TK6070-Q 3M

TK6070-Q 3M. Cáp kết nối HMI TK6071iP, MT6071iP, MT8071iP ... với PLC Mitsubishi Q. Chiều dài 3 mét.
TK6070-Q 3M. Cáp kết nối HMI TK6071iP, MT6071iP, MT8071iP ... với PLC Mitsubishi Q. Chiều dài 3 mét.
Giá: 150.000 vnđ
Cáp lập trình Servo Mitsubishi USB-MR-CPCATCBL3M

Cáp lập trình Servo Mitsubishi USB-MR-CPCATCBL3M

USB-MR-CPCATCBL3M. Cáp USB cài đặt thông số cho Servo Mitsubishi dòng MR-J2 và MR-J2S, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit
USB-MR-CPCATCBL3M. Cáp USB cài đặt thông số cho Servo Mitsubishi dòng MR-J2 và MR-J2S, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64bit
550.000 vnđ
Giá: 500.000 vnđ
Cáp lập trình Servo Mitsubishi USB-MR-CPCATCBL3M

Cáp lập trình Servo Mitsubishi USB-MR-CPCATCBL3M

USB-MR-CPCATCBL3M. Cáp USB cài đặt thông số cho Servo Mitsubishi dòng MR-J2 và MR-J2S, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit)
USB-MR-CPCATCBL3M. Cáp USB cài đặt thông số cho Servo Mitsubishi dòng MR-J2 và MR-J2S, hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 (32/64bit)
550.000 vnđ
Giá: 500.000 vnđ
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8072IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8072IP

MT8072IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, chip Dual-core RISC, cổng giao tiếp RS232/RS485/RS422, Ethernet. Nguồn cấp 24VDC
MT8072IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, chip Dual-core RISC, cổng giao tiếp RS232/RS485/RS422, Ethernet. Nguồn cấp 24VDC
3.100.000 vnđ
Giá: 2.950.000 vnđ
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8071IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch Ethernet MT8071IP

MT8071IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485/RS422, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron
MT8071IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu, cổng giao tiếp RS232/RS485/RS422, Ethernet, kết nối với PLC Siemens, Mitsubishi, Omron
3.600.000 vnđ
Giá: 3.300.000 vnđ
Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IP

Weinview HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7 inch TK6071IP

TK6071IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu. Cổng truyền thông RS232/RS485/RS422. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens.
TK6071IP. Màn hình 7 inch 16 triệu màu. Cổng truyền thông RS232/RS485/RS422. Kết nối với PLC Mitsubishi, Omron, Siemens.
2.200.000 vnđ
Giá: 2.000.000 vnđ
chat