Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM
Sản phẩm - Tự động hoá Quận 5 HCM

Sản phẩm

NEW
Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet TG765-ET

Touchwin HMI - Màn Hình Cảm Ứng 7inch TFT Ethernet TG765-ET

TG765-ET. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, ethernet, kết nối được với nhiều hãng PLC
TG765-ET. Màn hình cảm ứng 16 triệu màu, 7 inch. Cổng giao tiếp USB-B, RS-232/RS-485/RS-422, ethernet, kết nối được với nhiều hãng PLC
NEW
Cáp Lập Trình PLC Fuji USB-CNV3

Cáp Lập Trình PLC Fuji USB-CNV3

USB-CNV3. Cáp lập trình PLC FUJI dòng NB, NJ, NS, NW0, giao tiếp với máy tính qua cổng USB
USB-CNV3. Cáp lập trình PLC FUJI dòng NB, NJ, NS, NW0, giao tiếp với máy tính qua cổng USB
Giá: 450.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC & HMI LS USB-LG-XGB

Cáp Lập Trình PLC & HMI LS USB-LG-XGB

USB-LG-XGB. Lập trình PLC LS (LG) dòng Master-K80S, Master-K120S, Master-K200S, XGB, XBC, XBM, màn hình PMU, XGT, M2I ATOP, M2I XTOP. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
USB-LG-XGB. Lập trình PLC LS (LG) dòng Master-K80S, Master-K120S, Master-K200S, XGB, XBC, XBM, màn hình PMU, XGT, M2I ATOP, M2I XTOP. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
500.000 vnđ
Giá: 400.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT6/8000-FX 5M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT6/8000-FX 5M

MT6/8000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 5 mét
MT6/8000-FX 5M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 5 mét
Giá: 200.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT68-FX 3M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT68-FX 3M

MT68-FX 3M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 3 mét
MT68-FX 3M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 3 mét
Giá: 150.000 vnđ
NEW
Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT68-FX 2M

Cáp HMI Weinview Weintek & PLC Mitsubishi MT68-FX 2M

MT68-FX 2M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 2 mét
MT68-FX 2M. Cáp kết nối HMI Weinview/Weintek TK6100I, MT6071IE, MT6070IH 2WV/3WV, MT6103IP, MT8070IH, với PLC Mitsubishi dòng FX, chiều dài cáp 2 mét
Giá: 150.000 vnđ
Cáp PLC Siemens S7-200 6ES7 901-3DB30-0XA0

Cáp PLC Siemens S7-200 6ES7 901-3DB30-0XA0

6ES7 901-3DB30-0XA0, 100% tương thích bản gốc, cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, khai báo Port PLC là USB. Tốc độ truyền thông max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64bit)
6ES7 901-3DB30-0XA0, 100% tương thích bản gốc, cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, khai báo Port PLC là USB. Tốc độ truyền thông max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64bit)
Giá: 1.100.000 vnđ
NEW
Cáp PLC Siemens S7-200 6ES7 3DB30+

Cáp PLC Siemens S7-200 6ES7 3DB30+

3DB30+. Cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, S7-200 Smart, HMI, khai báo Port PLC là USB. Tốc độ truyền thông max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64bit)
3DB30+. Cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, S7-200 Smart, HMI, khai báo Port PLC là USB. Tốc độ truyền thông max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64bit)
Giá: 900.000 vnđ
NEW
Cáp Lập Trình PLC Siemens S7-200 3DB30

Cáp Lập Trình PLC Siemens S7-200 3DB30

3DB30. Cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, khai báo Port PLC là USB. Tự dò Driver. Tốc độ truyền max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64 bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
3DB30. Cáp USB lập trình PLC Siemens S7-200, khai báo Port PLC là USB. Tự dò Driver. Tốc độ truyền max 187.5Kbps. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 (32bit, 64 bit). Xuất xứ: China. Mới 100%.
Giá: 630.000 vnđ
Cáp lập trình HMI Touchwin USB-MD204L

Cáp lập trình HMI Touchwin USB-MD204L

USB-MD204L. Cáp lập trình HMI Touchwin OP320, OP325, OP520, HT, MD204L, MD306L, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 32/64bits
USB-MD204L. Cáp lập trình HMI Touchwin OP320, OP325, OP520, HT, MD204L, MD306L, giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ Windows XP, 7, 8, 10 32/64bits
400.000 vnđ
Giá: 350.000 vnđ
NEW
Cáp lập trình màn hình HMI Mitsubishi USB-GT1020/30

Cáp lập trình màn hình HMI Mitsubishi USB-GT1020/30

USB-GT1030. Cáp USB Lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng GOT1020, GOT1030. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10
USB-GT1030. Cáp USB Lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng GOT1020, GOT1030. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10
400.000 vnđ
Giá: 350.000 vnđ
NEW
Cáp lập trình màn hình HMI Mitsubishi USB-GOT1030

Cáp lập trình màn hình HMI Mitsubishi USB-GOT1030

USB-GOT1030. Cáp USB Lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng GOT1020, GOT1030. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64 bit
USB-GOT1030. Cáp USB Lập trình màn hình cảm ứng Mitsubishi dòng GOT1020, GOT1030. Hỗ trợ Win XP, 7, 8, 10 32/64 bit
350.000 vnđ
Giá: 300.000 vnđ
chat